Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen
 

Gastenboek

 

 

 

 

28 september 2016: 3981 foto's
 

Nieuwe aanwinsten

 

 

 

Voor wie op zijn gemak wil kijken naar het Warmenhuizen van toen heb ik een diaserie gemaakt:

Een wandeling door Warmenhuizen

 

       

Welkom op de website Warmenhuizen in oude foto's.
 

In juli 2011 ben ik gestart met de website Warmenhuizen in oude foto’s.

In eerste instantie met foto’s uit mijn eigen verzameling, maar al heel  snel nam Piet Sevenhuysen contact met me op. Hij had een aantal mappen met ansichten, foto’s en artikelen die hij door de jaren heen verzameld had. Dat mocht ik allemaal gebruiken!  Dit vormde de basis waarop voortgeborduurd werd. Ook door de jaren heen kon ik altijd een beroep doen op de kennis van Piet.

Al snel werd de website ‘’ontdekt” en kwamen er steeds meer foto’s bij. Op dit moment zijn het er ruim 4000!

Piet Sevenhuysen     

Helaas moet het hierbij stoppen. Foto’s kunnen niet meer aangeleverd worden, maar u kunt wel berichten en reacties blijven plaatsen in het gastenboek. Want  de website blijft bestaan, dank zij mijn neef Daan Sparreboom
(email: warmenhuizeninoudefotos@gmail.com). Hij gaat ervoor zorgen dat de site de komende jaren online blijft.

Ik wens u nog heel veel jaren veel kijkplezier!!!!

Warmenhuizen, 1 oktober 2016

Ciske Quant

 

     
 


 

Website "Warmenhuizen in oude foto’s"
opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek.

 

In maart 2014 wordt de website opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek, op deze manier blijft de site ook in de toekomst behouden!

Uit de mail van de Koninklijke Bibliotheek:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

..........

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

.........
 

Op de website van de Koninklijke Bibliotheek (Nationale Bibliotheek van Nederland) is te lezen:

…..Van oorsprong heeft de KB de opdracht om gedrukte publicaties te verzamelen uit en over Nederland - opdat die voor toekomstige wetenschappers en studenten beschikbaar zullen zijn. Sinds het begin van deze eeuw is een groot deel van ons (geschreven) openbare leven verplaatst naar internet. Internet is bij uitstek een vluchtig medium, waarop de informatie zeer snel veroudert. Om wetenschappers in de toekomst toegang te kunnen bieden tot die onschatbare bron van informatie, is de KB in 2007 gestart met het archiveren van een selectie van Nederlandse websites.  ……

…. Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden….. …. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en
populariteit.…..

 

  

 


 

In de pers

De Duinstreek, 21 maart 2012 Warmenhuizen in oude foto's: Aparte pagina Schoorldam.
Zondagochtendblad, december 2012 Interview.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen en Alkmaar, 11 februari 2014 Erkenning voor fotowebsite: Ciske Quant uit Warmenhuizen verrast door opname in Koninklijke Blibiotheek.
Omringexpress, 13 februari 2014 Koninklijke foto's.... Oud beeld Warmenhuizen opgenomen in 'Royal Bieb'.
Schagen op zondag, 16 februari 2014 Even bellen met.... Ciske Quant.
Schager Weekblad, 19 februari 2014 Warmenhuizen in oude foto's in Koninklijke Bibliotheek.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen,
22 februari 2014
Ciske neemt je mee naar vroeger.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen,
9 mei 2015
0ver de nieuwe website www.eenigenburgopdekorrel.nl
Cultuur in West-Friesland, 2015, nummer 1 Website Warmenhuizen in oude foto's.
Cultuur in West-Friesland, 2015, nummer 2 Website 'Warmenhuizen in oude foto's': meer dan foto's alleen!
Omring Express, 10 december 2015 Website: Warmenhuizen in oude foto's: al meer dan 3500 beelden en ook 'n doktersnota voor 7 visites en trekken van een kies.
De Duinstreek, 23 december 2015 Het ontstaan van Schoorldam.