Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen
Contact
 

Gastenboek

 

 

 

 

22 juni 2016: bijna 3900 foto's
 

Nieuwe aanwinsten

 

 

 

Voor wie op zijn gemak wil kijken naar het Warmenhuizen van toen heb ik een diaserie gemaakt:

Een wandeling door Warmenhuizen

 

       

Welkom op de website Warmenhuizen in oude foto's.

De website bestaat sinds juli 2011. Heel veel foto's (en uitleg daarbij) zijn beschikbaar gesteld door Piet Sevenhuysen, over de ruilverkaveling, dorpsgezichten, pagina agrarisch... op elke pagina staan wel foto's en/of krantenartikelen die Piet verzameld heeft! Zoveel informatie, zoveel kennis.... en nog steeds kan ik aldoor terecht bij Piet voor meer informatie over toegestuurde foto's. Piet: bedankt!!!!

Ook Sam Schipper van de Historische Vereniging Harenkarspel heeft zijn bijdrage geleverd, in de vorm van (voor een groot deel) door hemzelf gemaakte foto's, maar ook met uitleg/teksten bij verschillende foto's!
De pagina Geschiedenis is gedeeltelijk van zijn hand, maar ook drs J. Sparreboom heeft voor een stukje geschiedenis gezorgd, over de gevechten tegen de Fransen bij de Westfriesedijk (1799) en de Romeinse vondsten.

Op de pagina 40-45 kunt u lezen over over de familie Kleibroek en de familie Drukker die ondergedoken was op de boerderij van de familie Kleibroek op t Bossie, ook de postume uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding aan de kleinzoon van de familie Kleibroek komt aan bod. Heel bijzonder zijn de foto's van onderduikers in de Grebpolder (Schoorldam) bij de familie Klok.  De bijbehorende 'verhalen' van dochter Vrouwtje, de Joodse 'onderduikster' Gre Italiaander-Polak en haar (ex)man Louis zijn indrukwekkend.

Lau Komen heeft de pagina Anno 1982 verzorgd. Hij heeft in 1982 ruim 100 foto’s gemaakt aan de hand van de foto’s in de boekjes  ‘Warmenhuizen in oude ansichten, deel 1’ en ‘125 oude foto’s van Warmenhuizen’. De foto’s die hij gemaakt heeft zijn vanaf hetzelfde standpunt genomen als de veel oudere foto’s in deze boekjes. De oude en ‘nieuwe’  foto’s zijn naast elkaar geplaatst. Het is heel bijzonder om te zien hoe het dorp in zo’n 50 jaar veranderd is, of in enkele gevallen weinig veranderd is. Lau heeft in het voorjaar 2012 de serie nog eens gemaakt, u kunt nu dus ook deze plekken weer bekijken, maar dan 30 jaar later!

Over bijna alle pagina's verspreid staan ansichten en foto's van Jim Smit, de zoon van Piet Smit, van de scheepshelling. Uiteraard zijn er ook foto's van de scheepshelling (pagina Agrarisch).

Eigenlijk had ik hiermee moeten beginnen: de bijdrage van Arie Ligthart: hij heeft de pagina Schoorldam en de pagina over de familie Ligthart verzorgd. Heel uitgebreid en met heel veel informatie. Bedankt Arie!

Ik wens u veel kijkplezier!


Ciske Quant


'Nieuwe' oude foto's blijven welkom! Bent u in het bezit van oude foto's, liefst met het verhaal erachter, of hebt u veel familiefoto's en wilt u deze graag plaatsen op een aparte familiepagina? Dan kunt u mailen naar ciske.quant@hetnet.nl
Het is niet de bedoeling dat u foto's afstaat. Ik ontvang de foto's graag gescand per email.
 

 
 


 

Website ‘Warmenhuizen in oude foto’s’
opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek.

 

In maart 2014 wordt de website opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek, op deze manier blijft de site ook in de toekomst behouden!

Uit de mail van de Koninklijke Bibliotheek:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

..........

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

.........
 

Op de website van de Koninklijke Bibliotheek (Nationale Bibliotheek van Nederland) is te lezen:

…..Van oorsprong heeft de KB de opdracht om gedrukte publicaties te verzamelen uit en over Nederland - opdat die voor toekomstige wetenschappers en studenten beschikbaar zullen zijn. Sinds het begin van deze eeuw is een groot deel van ons (geschreven) openbare leven verplaatst naar internet. Internet is bij uitstek een vluchtig medium, waarop de informatie zeer snel veroudert. Om wetenschappers in de toekomst toegang te kunnen bieden tot die onschatbare bron van informatie, is de KB in 2007 gestart met het archiveren van een selectie van Nederlandse websites.  ……

…. Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden….. …. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en
populariteit.…..

 

  

 


 

In de pers

De Duinstreek, 21 maart 2012 Warmenhuizen in oude foto's: Aparte pagina Schoorldam.
Zondagochtendblad, december 2012 Interview.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen en Alkmaar, 11 februari 2014 Erkenning voor fotowebsite: Ciske Quant uit Warmenhuizen verrast door opname in Koninklijke Blibiotheek.
Omringexpress, 13 februari 2014 Koninklijke foto's.... Oud beeld Warmenhuizen opgenomen in 'Royal Bieb'.
Schagen op zondag, 16 februari 2014 Even bellen met.... Ciske Quant.
Schager Weekblad, 19 februari 2014 Warmenhuizen in oude foto's in Koninklijke Bibliotheek.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen,
22 februari 2014
Ciske neemt je mee naar vroeger.
Noordhollands Dagblad, editie Schagen,
9 mei 2015
0ver de nieuwe website www.eenigenburgopdekorrel.nl
Cultuur in West-Friesland, 2015, nummer 1 Website Warmenhuizen in oude foto's.
Cultuur in West-Friesland, 2015, nummer 2 Website 'Warmenhuizen in oude foto's': meer dan foto's alleen!
Omring Express, 10 december 2015 Website: Warmenhuizen in oude foto's: al meer dan 3500 beelden en ook 'n doktersnota voor 7 visites en trekken van een kies.
De Duinstreek, 23 december 2015 Het ontstaan van Schoorldam.