Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen

Gastenboek

 

 

 
 
Voor het laatst bijgewerkt: 13 oktober 2016

 

          

 

Voor agrarische foto's van de familie Meijer:

Pagina Familie Jonker: Fam. Jonker-Moras: Meijer-Jonker: Agrarisch

Hoe werd er vroeger gewoond en gewerkt in een stolpboerderij?
Veel foto's van het exterieur, maar ook van het vierkant, de koegang, de dars enz.
van de stolp van Piet Sevenhuysen in de Fuik.
Met uitgebreide informatie waar alles voor diende en hoe er gewerkt werd.......

Pagina Diversen: Hoe werd er vroeger gewoond en gewerkt in een stolpboerderij
 


Landschap

1957: Vanaf de pas aangelegde Alingterp zicht op de koeien van Boer Pronk (Stationsstraat). De Veilingweg is er nog niet.

Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk

 

1966: het Molenhuis, pal daarachter het land van Bram Dekker (getrouwd met Corrie Quant) en Jaap Duineveld.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
1966: rechts vooraan 't Meertje, op de achtergrond het Bullegat. 1966: vanaf de Oude Kerk naar het oosten, kijkend over het Ambacht
1966: De sloot midden door de foto is de "Vishouwer", het schuurtje rechts op de foto op het driehoekvormige stukje land is van J. Vlam (bijnaam: Nobel), in dit boetje van hem stond een dorsmachine, waar alle boeren die graan verbouwden dit in augustus per praam of vlet aanvoerden om het daar te laten dorsen. Gedorst graan en pakken stro werden weer per vaartuig afgevoerd naar de boerderijen.
 
1966, links de boet van Vlam, daarnaast Gutker, Jan Zon, Jaap Swan, Beemsterboer, aan het einde Pietertje Veter (De Bargen)

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.

 

Molenaarsweg, 1966, bij Pieter de Groot wordt nog geboerd.... Op de voorgrond de tuin van Bertus Mosch.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

1966, 't Meertje. De man op de melkschuit is Hein Zutt.

 

 


Landbouw

1925: Jaap Meijer met een driespan aan het ploegen op 't Bossie.

Pagina Familie Jonker: Fam. Jonker-Moras: Meijer-Jonker

 

Rechts de schuur van Jan Stet Sr, waar Jaap z'n kool opsloeg.

Pagina Familie Jonker: Fam. Jonker-Moras: Meijer-Jonker

 

Siemen Vlugt aan het ploegen met een tweespan op een stuk land achter in de Fuik. Rechts is nog net melkfabriek De Eendracht te zien, de hoogste stolp is van Transportbedrijf Dekker, inmiddels gesloopt, er is een nieuw huis en schuur voor teruggekomen. De achterste stolp is van de familie Hoogeboom. Deze stolp staat er nog, maar de nok is afgeplat.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.

 

Een aardappel aanaard ploegje (aneerder) met paard ervoor, achter de ploeg Willem Gutker. De foto is gemaakt aan de oostkant van Warmenhuizen, op de Hoogeweid.
Met de aneerder ging men door de rijen reeds opgekomen aardappelen. De aneerder heeft 2 stortborden die de grond links en rechts storten. Op deze manier komen de aardappelen als het ware op een heuveltje te groeien. In een later stadium vergemakkelijkt dit het oogsten (rooien).Tevens werd door deze bewerking al het aanwezige onkruid (vuil) vernietigd. Zo mogelijk werd deze bewerking nog een keer herhaald.
 
   
V.l.n.r.: Kees Stet, Jan Stet (van 't Bossie, zie Familie Stet) en Maartje Stet. Op de achtergrond de brug van Stet (ook wel genoemd de brug van Jane), Fabriekstraat.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

1938: Oostwal 108.
V.l.n.r. Bertus Barsingerhorn, Jaap Barsingerhorn, Willem Koorn, Piet Barsingerhorn, Rie Barsingerhorn, Jan Barsingerhorn en Trien Barsingerhorn-Kroon. Op de achtergrond de schuur van de gebroeders Hil, Toon en Piet Dekker. Geheel rechts Hil.

Pagina Dorpsgezichten: Oostwal
 

   
 
November 1938: Kool binnenhalen, achter boerderij aan de Dorpsstraat, in een zgn. driekwartpraam. V.l.n.r. Jan Vlam, Jaap Swan, Ab Dekker, Hark Dekker, Jan Swan, Jaap Swan.
Ten tijde van de foto waren de stolpen die nu bekend zijn onder de nrs. Dorpstraat 33 en 37 (naast elkaar) in gebruik bij de familie Swan. Nr. 33 voor de veehouderij en nr. 37 voor opslag van tuinbouwproducten.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

 

Deze foto zal op dezelfde dag gemaakt zijn als de vorige.

V.l.n.r. Teun Kwant, Klaas Groot en Kees Gutker.

 

1938: De Fuik.
V.l.n.r. Jan Barsingerhorn, Cees Groot, Jaap Wortel en Piet Barsingerhorn.


Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

 
18 februari 1952: Nog meer kool......
Kool binnen halen vanaf de koolvlet in de Achtersloot bij het achtererf en de schuur van de Gebr. Gutker aan de Dorpsstraat. V.l.n.r.: Willem Gutker, Kees Gutker en Klaas Groot (2/9 1888 - 24/7 1969).
Op de achtergrond de Oostwal.

Pagina Dorpsgezichten: Oostwal
 

Piepers rooien....

Links op knieën: Kees Gutker, met pet: Willem Gutker. Uiterst rechts Klaas Groot.

 

 

V.l.n.r.: Willem Gutker, Kees Gutker en Klaas Groot. Met kloet: Willem Gutker, in het midden Kees Gutker,  uiterst rechts: Klaas Groot.

 

 

 

 

Rond 1964: Achter het huis van Jan de Nijs, Dorpsstraat 16O. Op de foto staan Jan de Nijs Sr (1911-1970), Joop en Nico

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat tot RK Kerk

November 1958: Arie en Jan de Nijs, bezig met kool. Jan Dekker, van Antoon Dekker uit de Fuik. Piepers thuishalen. Winter 1965: Martin Mosch, bij de schuur van Ligthart (Zout), op de achtergrond het huisje van Hendrik Vet. Let op het ijs op de sloot!!!!
Voor meer foto's van het huisje van visser de Vet.

Pagina Familiefoto's: Familie De Vet

 

   
Bram Dekker Wzn achter de frees (van het merk SIMAR, uit Zwitserland). De dorskas van J. Vlam op het stukje land aan de Vishouwer.

Zie hierboven bij Landschap

   

 

En al die producten belandden voor een groot deel op de veiling:

 

 


Veeteelt

   
 

Op de achtergrond de zuurkoolfabriek (nu VEZET).
 

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

De Bregtsloot, langs het Zwarte Padje, op de achtergrond het station, uiterst rechts de veiling.

Pagina Diversen: Trammetje.
 

1929: Koeien uitzetten vermoedelijk van de stal af naar de wei, bij het achtererf van de boerderij in de Fuik naast de melkfabriek, vroeger van Cees Vader. Op de achtergrond de huizen van Nova Zembla Oostwal). Van links naar rechts: Sjaak Kraakman, Pieter Groot, Piet Dekker en Hark Dekker.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 en
Pagina Dorpsgezichten: Oostwal
 

1929:
Pieter Groot tussen de koeien.
 
Links Jan Pronk met een tweespan, rechts Niek Pronk met een tweespan achter bij de boerderij van hun vader (Blauwe Teeuwis), met de kalverboet.  Ze staan op het terrein van het latere SAEV-gebouw.

Pagina Sloten en Proelen: sloten rond het dorp


 

Waarschijnlijk is dit Niek Pronk, zoon van Blauwe Teeuwis. 1966: Mart Pronk en Piet Vlam Knipperdol: een schuit met kool en een schuit met koeien.   Familie Piet Pronk, koeien verweiden. Op de achtergrond het Spoorlijntje.

Pagina Familiefoto's, Piet en Sijtje Pronk.

Pagina Dorpsgezichten: Spoorlijntje
 

Een foto genomen vanaf het Zwarte Pad.

Pagina Dorpsgezichten: Spoorlijntje
 

In de schuit met koeien Kraakman (met riem om zijn overall). Jan Kraakman had een boerderij aan de Dorpsstraat, later boerde hij aan de Kanaalweg.

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat tot RK Kerk
 

De woningen van links naar rechts: het huis van Dirk Schipper (huis en schuur zijn inmiddels gesloopt). Daarnaast het huis van Bart en Paula van Duin (de schuur is inmiddels gesloopt). Voorheen woonde hier Jan Kuilboer met zijn moeder Jansje Kuilboer-Masteling. Dan de scheepswerf van Bertus Potveer. Hij woonde hier ook met zijn moeder. Dan het huis met 2 schuren van Thé Quant en Anna Bringenberg. Daartussendoor is net nog te zien het huis van Antoon Nannes.
Dan de boerderij/werkplaats van M.J. (Thijs) de Nijs. In deze boerderij woonde aan de rechterkant ook 2 gezinnen.
Daarnaast de boerderij van Nic Mosch (Taris).
 
Motorschuit op de sloot achter de helling van P. Smit, trekt vermoedelijk een vlet met mest, pal voor de "Skroivers breg" .
 

Pagina Dorpsgezichten: Oostwal
 

Voorjaar: de sloot aan de achterzijde van de huizen van de Fuik, een vlet met koeien van H. Zutt, die van de winterstal naar het weiland gebracht worden, op de voorgrond een vlet met bakjes vol aardappelpoters, klaar om gezet (geplant/gepoot) te worden.
Op de achtergrond de boerderij van C. Vader.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

Melkvaarder C. Nannes brengt de lege bussen weer terug bij de boeren (Fuik 27).
Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.

 

 

Koeien op het land van P. Sevenhuysen, na de ruilverkaveling, nu onderdeel van BeJo. In beide stolpen woonden leden van de familie Hoogeboom, het woonhuis ernaast is van T. Dekker, transport. Het windmolentje (een zgn. Bosman-molentje) staat op een vijver met rioolwater en diende om de smurrie in beweging te houden en meer zuurstof in het vuile water te krijgen. Dit was een prille poging om vuil water te zuiveren, een zgn Professor Pasveer-vijver.

Pagina Diversen: Brandweer en branden.

 

   
Cursus handmelken op boerderij van A. Ruijter, Fabrieksstraat, augustus 1950.
V.l.n.r: N. Bruin, P. Sevenhuysen, Mosch, Buter, leraar Schipper, C. Suiker.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

Daarnaast de onderdelen waarop je werd beoordeeld bij het examen van de melkerscursus
 

Piet Sevenhuysen bij de weidewagen.

Toen de melkmachine zijn intrede deed moesten de koeien in de zomer in de weide gemolken worden aan een zogenaamde 'weidewagen', met daaraan haken waar een koe aan vastgezet kon worden. Deze melkmachine had een benzinemotor. Het melken gebeurde met een melkketel, en werd daarna in bussen verzameld.
De weidewagen was makkelijk te verplaatsen van de ene wei naar de andere.

 

1964: Lex Ruijter (zoon van gemeentesecretaris Ruyter)
melkt Afke 33
van Piet Sevenhuysen (De Fuik).

 

Hierboven: Lex Ruyter.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

De Bont, paard van Piet Sevenhuysen, in de zgn. 'voorweide' (aan de westkant van De Fuik).
Op de achtergrond de stolpboerderij waar Piet zijn bedrijf had.

Zie ook: Pagina Diversen:
 
Hoe werd er vroeger gewoond en gewerkt in een stolpboerderij.
 

Schapen scheren. Willem Sevenhuysen op het erf achter de boerderij. Hooitijd, jaren 40, op het land van Sevenhuysen, achter de oude Ursula.
Wim Sevenhuysen en neven Piet en Dik, Jaap Latenstijn.
 
 
Krantenartikel, 11 april 1985:

Trui 138 Beste Koe van Nederland
 

  

 


De Coöperatieve zuivelfabriek De Eendracht in De Fuik
 

Cooperatieve zuivelfabriek De Eendracht.

Van 1899 tot 1940 zwaaide P. Sevenhuysen hier de scepter, hij werd opgevolgd door G. Sevenhuysen.
De fabriek is gesloten op 11 maart 1961.

 

Een luchtfoto van melkfabriek De Eendracht in De Fuik.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

Afrekenstaat Zuivelfabriek De Eendracht,
over het tijdvak 24 april-21 mei 1927
voor P. Frans

Krantenartikel 1961:

Eendracht Warmenhuizen wordt opgeheven.
Aansluiting bij Aurora.

Klik hier voor een artikel uit de Duinstreek, over de opheffing van de zuivelfabriek, 1961.

 

En bent u geïnteresseerd in hoe kaas gemaakt werd, ga dan naar de pagina Familiefoto's, Familie Frans,
of klik op onderstaande link:

OVER HET KAASFABRIEKJE VAN DE FAMILIE FRANS IN HEILOO

  


Hooitijd

   
Op de foto Willem Sevenhuysen.
Het touw dat de schuur inloopt heet "jaaglijn", aan het eind ervan liep een paard dat via katrollen, "schijven", de hoop hooi naar binnen en omhoog trok. De haak die aan de hooihoop is vast gemaakt heet "de baak", hij was van hout, uit een boom gezaagd, op een plek waar twee takken samenkomen.

Op de achtergrond het koeienboetje van Jos Modder, rechts daarvan een koolschuur waar Renske Modder op de zolder woonde…..zij heeft daar 2 dochters grootgebracht.

Achter de koolschuur een boerderij waar in die tijd Jan Zoon uit de Krankhoorn zijn koolopslag had, aan de voorkant van de boerderij woonde in de zestiger jaren Lies Hof.

 Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk

 

1957:
Hooi binnenhalen, van het land de schuit in en daarna naar huis.
 
1957:
Hooi binnenhalen.

 

De kinderen Sevenhuysen in het hooi.

 

Zomer 1964. Hooi thuishalen.  
De kinderen Sevenhuysen op een hooislee(slede), de hopen hooi (oppers) werden hier met 2 draagstokken op gezet, de stokken bleven eronder, dan werden ze naar de praam toe gesleept en daar weer van de slee af de praam in gedragen.

 

Omstreeks 1958.....
Op de hooischuit: Mien Groot met dochter Wilma Barsingerhorn en Wilgert Sevenhuysen (zoon van Dik en Annelies Sevenhuysen). De foto is gemaakt achter het huis van Willem Sevenhuysen aan de Dorpsstraat.

 Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk

Nico Sevenhuysen, achter bij ome Wim, zomer 1964.

 

Winter 1963...... Met het paard (Meta) hooi vervoeren over het ijs. Op de voorgrond Dorus Pronk, Mart op de bok en op het hooi zitten Wiet en Ton. Op de achtergrond de Zuurkoolfabriek.

Pagina Familiefoto's, Piet en Sijtje Pronk.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

  
 
 


Nederlands Rundvee Stamboek

In 1874 werd het Nederlandsche Rundvee Stamboek (N.R.S.) opgericht.
In het stamboekregister werden de gegevens van de door het Stamboek geaccepteerde koeien en stieren vastgelegd.

Op 16 april 1875 keurde de NRS-inspecteur de eerste koeien in het Noord-Hollandse Twisk bij Jan Hulleman,
waar hij overigens ook de eerste stier Oscar inschreef.
 


 

17 maart 1953

Inschrijving in het stamboek van Klara 16.
Vader: Adema 34,
moeder Klara 7.

Eigenaar Piet Quant.
 

20 maart 1959

Keuringsrapport Klara 24.
Vader: Adema 137 v.d. Woudhoeve,
moeder Klara 13.

Eigenaar Piet Quant.
 

15 februari 1960

Geboorte Klara 41,
Vader Adema 18,
moeder Klara 19.

Eigenaar Piet Quant.
 


 


 

15 februari 1960

KI formulier Klara 41
Vader: Ruyter Adema 18,
moeder: Klara 19

 

Achterkant KI-formulier

Klara 41 wordt in 1961
3 maal geïnsemineerd.

Geboortebericht kalf,
dit moest ingevuld en toegestuurd
worden aan het N.R.S.
De tekening van het kalf moest
ook op het formulier aangebracht
worden (zie hierboven).

 

 

 


Fokveedag 1959
 

gehouden achter de boerderij Arie Ruyter, De Paarlberg, aan de oostkant van de Fabrieksstraat.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg
 

De fokveedag 1959   Klara 31 van Piet Quant krijgt de prijs
 voor de mooiste uier.

 
 Veehandelaar Jan van Duin, Kerkbuurt

Jan van Duin en z'n tweede vrouw Gré Bleeker.
Omdat Jan van Duin zelf zoveel
handel deed had hij niet
veel kooplui als klant. Maar wel bijna alle boeren in Harenkarspel, Warmenhuizen, Sint Maarten en Langedijk.

Jan van Duin (of zoals velen hem noemen: Jan Duin) is geboren in Harenkarspel in 1902. Zijn vader was noodslager en koedrijver in Kerkbuurt. Jan nam de zaak van zijn vader over na eerst samen met zijn vader gewerkt te hebben. Jan was veehandelaar en ook noodslachter.

In 1930 kocht hij z'n eerste vrachtauto, een gebruikte
A-Ford, van P. de Goede uit Dirkshorn. Er werden veehekken op gemaakt zodat er 4 koeien mee konden worden vervoerd. In 1936 kocht hij een Chevrolet uit 1932, die waren in die tijd erg duur (ongeveer 2400 gulden).

Zelf kon hij niet auto rijden en hij heeft ook nooit gereden, want zijn ogen waren niet best. Zijn eerste chauffeur was Piet Karsten (getrouwd met de zus van Jan van Duin: Trien). Piet Karsten kocht later zelf een vrachtauto en begon een groentehandel op Amsterdam.

Na Piet Karsten kwam Gertje Dekker, hij bleef niet lang. Daarna volgde Jan Stoop. Jan Stoop was een neef (oomzegger) van Jan van Duin, hij heeft in 1960 het transportbedrijf overgenomen. Jan bleef zelf in de veehandel, ondanks dat zijn ogen zo slecht werden dat hij een koe moest betasten in plaats van bekijken om de waarde te bepalen.

Zijn eerste vrouw, Trien Zutt, is in 1954 overleden, Gré Bleeker kwam bij hem als huishoudster, hij is later met haar getrouwd. Omdat Jan zelf niet kon rijden en hij geen vrachtauto's meer had werd zij zijn chauffeur. Ze reed met Jan naar alle markten, ook helemaal naar Leeuwarden.

Jan van Duin is in 1964 overleden.

 

De veewagen van Jan van Duin voor Café 's Lands Welvaren, Schoorldam

  
 
 

Diversen

Deze foto is gemaakt op de Achtersloot, die evenwijdig aan de Dorpsstraat lag. Op de achtergrond wordt later de Vogelenbuurt gebouwd. Het paard wordt naar de wei gebracht. V.l.n.r. Rie de Moor, Piet Mijlhoff (met de kloet) en Aris Vergaij.
 
Niek Sevenhuysen (vroeg overleden broer van Wim en Gert) met Rook Houweling. Klaas en Jan Barsingerhorn (Jan met de kloet) van Dorpstraat 111, op de Voorsloot.

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 

Fabrieksstraat, op de achtergrond de brug van Jane (of ook wel genoemd: de brug van Stet)

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg

  Druivenkas, stond vroeger achter de Openbare Lagere School aan Oud Wulpendorp. Deze school werd bezocht door de Protestantse jeugd van Warmenhuizen. De kas is gesloopt aan de vooravond van de ruilverkaveling

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik.
 
Niet echt agrarisch, maar toch....

Links: Gert Sevenhuysen: partijtje golf tussen de koeien.

Rechts: zwemles in sloot!!!!

 

Hieronder een aantal foto's van de familie Molenaar.
 

Als je geen paard had en je moest toch eggen, dat wil zeggen de grove kluiten fijn maken, dan gebruikte je deze balkeg.

Soms deed men er een gewicht op, om dieper te kunnen eggen, of er werden ook wel kinderen op gezet, zodat men soms voor schooltijd de akker nog moest eggen. Dit was loodzwaar werk en daarom werd deze eg ook wel mensenbeultje genoemd. Er werden ook balkeggen gebruikt, die waren een slag groter en werden door twee personen voortgetrokken. Ook waren er zgn. raameggen in gebruik (4- of 5-balks vierkante raameggen met een trektouw).
 

Rond 1960: rechts mijn vader en op de achtergrond de Oude Ursulakerk.
(De trekker lijkt wel op het ijs te staan, dus misschien
winter 1962/1963?).
Een foto uit 1964, genomen naast ons huis.
Links mijn vader, Piet Molenaar, achter de koe een Piet Pronk, in de schuit Jo Pronk.
  De familie Molenaars woonde aan de Molenaarssloot, later Molenaarsweg. Je kwam daar via het Beemsterpad aan de Dorpsstraat, tegenover de winkel van bakker Bakker.

Pagina Dorpsgezichten:  Fabriekstraat/Molenaarsweg
en
Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat tot RK Kerk
 


Met dank aan
Theo Molenaar, zoon van Piet
www.molenaardigheden.nl

Rond 1965: genomen bij het land genaamd 'De Hollebol'.
Dat huurde Piet Molenaar van het Beemsterpad van de gemeente. Op het land Piet Molenaar aan het melken.

 

 

 

  
 

Scheepshellingen Piet Smit en Bertus Potveer

       
Twee foto's van de schuitenhelling van Piet Smit, vlak bij de Noorderbrug (Skroiversbreg), aan de het eind van de Piksteeg, waar nu de Rietzangerstraat is.... Vorige eigenaren waren Piet Otto, Herman Quant en Tinus Tesselaar.
Met dank aan de zoon van Piet: Jim
   
  En twee foto's van de helling van Bertus Potveer in de Krankhoorn.

Familiefoto's: Familie Potvee

 
   
  1966, de scheepshelling van Piet Smit 1966, Kees Pronk (de Zwart), Bertus Potveer en Adrie Pronk bij de scheepshelling.  


Hieronder ontvangstbevestiging van de betaling van een rekening
voor een ijzeren vlet door H. Sevenhuysen, 1930.


 

  
 

De groenteveiling aan de Stationstraat

Pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan

Pagina Dorpsgezichten: Spoorlijntje

Pagina Diversen: Trammetje

 
De opening van de eerste (oude) veiling was in 1913.
 
De opening van de groenteveiling in 1913.
De man op de voorgrond, met kloet, is Zwarte Willem (Molenaar).
 
Zie vorige foto.  De oude veiling gezien vanuit het westen.
Links het veilingkoffiehuis.
 
Dezelfde foto, niet ingekleurd.

 
De oude veiling gezien vanaf het spoorlijntje.
Links de Stationsstraat, rechts de huizen van de Krankhoorn.
Een hele oude foto met (net zoals op de vorige foto) links de Stationsstraat en rechts de huizen
van de Krankhoorn.
Links de oude veiling,
rechts het veilingkoffiehuis
(nu het Bolletjescafe, of Café de Klok)
Rechts op de voorgrond de oude veiling, schuin daarachter het veiling koffiehuis en links in de verte het stationnetje

De nieuwe doorvaarveiling is geopend in 1927. Hij had een houten overkapping boven het water.
De laatste veiling vond plaats in 1969.
 
 
De veiling en rechts het trammetje.
 
De veiling in de jaren 30.  Wanneer deze foto gemaakt is en bij welke gelegenheid is niet bekend. Tweede van links zou Piet Quant kunnen zijn?
 
 
Links: het koelhuis van Sevenhuysen.
  
In het midden het veilingkoffiehuis, daarachter de veiling, links de brug naar het station.
 
Rechts het veilingkoffiehuis, daarachter de veiling, links de brug naar het station. Rechts het koelhuis van Sevenhuysen.
Rond 1926: kool wordt in de spoorwagens geladen.

Voor het trammetje kunt u terecht op de
Pagina Diversen
 

  Bedrijvigheid rond de spoorwagons. 1966 

 
   

De mannen van "de transport". Vooraan: J. Smit, N. Bruin, Th. Bruin, Dirk Vos en J. Latenstein. Tweede rij: Thé Quant, Klaas Ligthart, J. Nannes, Piet Vergaai, N. Pronk, J. Spaans, W. Latenstein, Piet Bas en Leen Suiker.
 

De transport was een club mannen die voor het transport van groente en aardappelen zorgden. Ze werkten  bij “de transport”, ook in de zomer, weer in andere producten en veel in de “gekeurde“ aardappelen. De mannen waren in dienst van een aantal kooplieden voor een normaal loon en verdienden soms wat bij via fooitjes van boeren, door deze snel te helpen bij het afleveren van gekochte producten en dergelijke kleine diensten.
 
Rechts de heer Sijbrands en achter in het midden Klaas de Geus.  Veilingweg/Stationstraat, op de achtergrond het station.  
   
  Boterschuit bij het koelhuis van Sevenhuysen.    
 

Het bestuur van de veiling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, oktober 1938.

 

 

   


Home / Dorpsgezichten / Sloten en proelen / Ruilverkaveling