Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen

Gastenboek

 

 

Voor het laatst bijgewerkt: 14 juli 2016

 

   

     


 

Hoe werd er vroeger gewoond en gewerkt in een stolpboerderij?

Om te beginnen een mooie tekening van Jaap de Wit, Schagen...... een tekening die goed laat
zien hoe de constructie van een stolp is.

Klik hier voor veel foto's van het exterieur, maar ook van het vierkant, de koegang, de dars enz.
van de stolp van Piet Sevenhuysen in de Fuik.
Met uitgebreide informatie waar alles voor diende en hoe er gewerkt werd.......

 


De Kazerne - De geschiedenis van een boerderij.

Lau Komen (die de Pagina Anno 1982 verzorgd heeft) heeft de geschiedenis van de boerderij waar hij geboren en opgegroeid is beschreven. En dit verrijkt met veel foto's.
Deze boerderij: huisnummers Dorpsstraat 206, 208, 210, 212 en 214, werd in die tijd (1958) bewoond door 5 gezinnen.
Vanwege het grote aantal mensen dat er woonde kreeg de boerderij de bijnaam De Kazerne.

Klik hier voor De Kazerne

 


 

Meer informatie over stolpen:

In de tweede helft van de 19e eeuw laat de familie Frans in Warmenhuizen drie boerderijen bouwen, die thans een monumentenstatus hebben.
Een rijksmonument en twee provinciale monumenten. Alle drie monumenten zijn afgebeeld en beschreven door
Dr K. Frans, Kring van Dorth, oktober 2014:

BOERDERIJEN WORDEN MONUMENTEN

Zie ook pagina Familiefoto's: familie Frans.
 


Uit de klei gewassen, maar toch ontaard?

Door: Nico Schrijver,
hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer.

Eerder opgenomen als hoofdstuk in het boekje "Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen", uitgegeven in 1982 door Stichting Vrienden Oude Ursulakerk Warmenhuizen, opgenomen in de Stolphoevereeks van het Westfries genootschap.

Voetnoot bij het hoofdstuk (1982):

Nico Schrijver werd in 1954 te Warmenhuizen geboren. Na de Openbare Lagere School doorliep hij het Murmullius Gymnasium te Alkmaar. Hij studeerde vervolgens rechten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Via zijn studie en zijn werk als assistent bij het Polemologisch Instituut specialiseerde hij zich in de problematiek van oorlog en vrede.
In 1978 werd hij uitverkozen tot jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties te New York. Thans is hij als wetenschappelijk medewerker Volkenrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Groningse Universiteit.

Uit de klei gewassen, maar toch ontaard: Klik hier.

 


Verkering in Warmenhuizen

Bijlage van Vrij Nederland: 22 januari 1983:

Verkering in Warmenhuizen

Gebaseerd op een hoofdstuk uit de doctoraalscriptie sociologie van
Jacqueline van Duin, dochter van Simon van Duin en Aagje Bleeker. 

In het artikel o.a.:
Hoe de rol van de kerk is overgenomen door de horeca. Waarom meisjes meestal met zijn tweeën een danszaal betreden. De regels voor het bestellen van pils. De functie van de disc-jockey. Het thuisbrengen vroeger en nu. De eigenschappen van de populaire jongen, De verdedigingstechnieken van het niet zo aantrekkelijke meisje. En het doel waar het om draait: verkering.


Zie ook Pagina Kermisfoto's.

 


 

Een doktersnota uit 1875.....

Verstuurd door dokter Stolp naar Jan Wildeboer.

Deze nota heeft gezorgd voor veel speurwerk: wie was dokter Stolp en wie was Jan Wildeboer?????

Een simpele doktersnota (bedrag f 13,10) voor 12 geneeskundige voorschriften, 7 gedane visites en het trekken van een kies.
Dat voert ons van de Grebmolen in Schoorldam, naar Tuitjenhorn, Warmenhuizen.....

Kortom: de geschiedenis achter een doktersrekening.

Nota dokter Stolp aan Jan Wildeboer, 1875

Een leuke aanvulling hierop is een artikel van 3 november 1975:

Druk bezoek op honderd jaar oude Grebmolen.

Zie ook Pagina Familie Koorn: Pieter en Neeltje Wink.

 

Omhoog


Het trammetje

In 1890 dient de directeur (H.W. Arkes) van de paardentramweg Hoorn - Enkhuizen, bij de provincie Noord-Holland een plan in voor een stoomtramlijn die van Haarlem via Alkmaar en de Zijpe naar Schagen gaat. Dit loopt echter op niets uit.

In 1904 wordt de N.V. Noorder Stoomtramweg Maatschappij opgericht en in 1910 wordt er begonnen met de aanleg van het stuk Alkmaar-Schoorldam door een bedrijf uit Egmond-binnen (kosten 57.945 gulden). Met het gedeelte Schoorldam-Schagen wordt begonnen in 1912. Eind maart 1913 is dit stuk klaar, maar kan nog niet in gebruik genomen worden omdat de draaibrug over het Noordhollands Kanaal bij Schoorldam nog niet klaar is.

Op 30 augustus 1913 reed de eerste 'tram', met personen en goederen. De lijn werd geëxploiteerd door de HSM, de maximum snelheid was 35 kilometer per uur. Na 1921 gingen de inkomsten sterk achteruit, oorzaak: de opkomende autobusdiensten. Er werd besloten het gedeelte door de Zijpe naar Schagen op te heffen, op 7 oktober 1933 reed de laatste tram richting Schagen.

Het goederen- en reizigersvervoer Alkmaar-Warmenhuizen bleef. Dagelijks waren er 7 ritten goederen/personenvervoer, reistijd ongeveer 30 minuten. Na de oorlog werd het goederenvervoer meteen hervat, daarna volgde het personenvervoer. Het aantal reizigers was echter zo gering dat dit vervoer stopte in 1947. Het goederenvervoer werd voortgezet met één rit per dag. En goederenvervoer was er, vlak bij het station Warmenhuizen lag de groenteveiling..... En alle groente (hoofdzakelijk kool) moest vervoerd worden. Het schiep ook werkgelegenheid voor agrariërs die maar net het hoofd boven water konden houden: in het najaar/winter was er de gelegenheid om bij 'de transport' te gaan en iets bij te verdienen.

Zie pagina Agrarisch: Groenteveiling.

Het trammetje heeft gereden tot 1968, een van de laatste ritten was een uitje met de bejaarden van Warmenhuizen naar Harderwijk.

In 1934 gebeurde er iets ten zuiden van Schoorldam (waar de tram de N9 overstak richting Schoorl) een dodelijk ongeluk. Ook hiervan vindt u foto's.

   
 


 

Krantenartikelen:

De opening van de Noorder Stoomtramweg Alkmaar-Schagen 1913

Afscheid van de stationschef 1933

1938: Botsing tram tegen motorwagen

Een artikel uit De Duinstreek, geschreven door Jouke Minkema:

De komst en het einde van een stoomtram.
 


Schoorldam


 

Station Schoorl, aan de Damweg, 1928.
Hier stak de tram de weg over en ging met een bocht richting Noordhollands Kanaal en vervolgens naar Alkmaar.
m

Station Schoorl.

Station Schoorl, 1945

 

1917
Station Schoorl.
 

Station Schoorl, rechts de Damweg richting Schoorl.
 

 


 

1935

Over de draaibrug in Schoorldam.
 
1933


 

Het trammetje kruist de Westfriesedijk in Schoorldam

Café Tramhalte, in Schoorldam (hoek Westfriesedijk/Kanaalweg), 1930
 

Café Tramhalte.
Zie Familie Snoek.
 


 


 

 

Het spoorlijntje ten zuiden van de Oudewal, richting Schoorldam. Op de achtergrond Oudewal-Oost met de gasfabriek.
 

   

Hieronder drie foto's met op de achtergrond het station in Warmenhuizen.
Op de voorgrond rechts Zwarte Pad en links het spoorlijntje.
 

1965
Uiterst links het station Warmenhuizen, rechts de groentenveiling en het veilingkoffiehuis
(nu Bolletjescafé de Klok).
 

1966
Vanuit het westen....

Het station vanuit het oosten gezien, op de achtergrond de Oudewal.

Drie foto's van het station in Warmenhuizen....... aan de Stationstraat......
Het station is er nog steeds, maar is nu woonhuis.
 

Het station omstreeks 1915: wachtende passagiers plus een koe!

 

Rond 1920.
Op de achtergrond de watertoren.

 

7 oktober 1933: de laatste tram naar Schagen, In het midden: stationschef Kutterink, rechts conducteur van Dok.
 

1941: Station Warmenhuizen, met weer de watertoren op de achtergrond.

Zie de foto hieronder:
de bouw van de watertoren t.b.v. de tram
 

1942: Station Warmenhuizen,

 

 


 


 

 

De bouw van de watertoren
(zie hierboven).
 


 

 

  Rond 1928: de 500ste spoorwagen met kool van de Fa. Kalverdijk.
Achter: Piet Quant, Jan van Rijn en Schipper Jan Schrijver.
Daarvoor: Broer Groot, Hein Kemper,  Kees Bas, Kees Kemper, ??, Uul Slot, Lou Kalverdijk, Ab Barten, Piet Berkhout, Niek Pronk, Arie de Groot en Piet Pronk.
Voor: Puck Kutterink, Jan Slikker en Henk Kutterink. Het jongetje voor Arie de Groot is Tinus de Groot.
Rond 1930,
Rechts de opslagloodsen (later koelhuizen) van de Firma Gert Sevenhuysen en de Firma Lou Kalverdijkk.


De laatste goederentram (1967) brengt kool uit het koelhuis van Sevenhuysen naar Duitsland.
 


 

 

   


 

 

In de deur met sigaret: J. Nannes (Snuf), om zijn hals een streng touwtjes om de zakken mee dicht te stikken.
 

Het koelhuis van Sevenhuysen,
achter de veiling.

 
 


 

 
 

Station Krabbendam (aan de noordkant van Krabbendam).
Op de foto: J.C. Biersteker,
Gre Blankman en Dirk Smit.
 

 

Terug naar Het Trammetje


Hieronder foto's van het bejaardenuitje naar Harderwijk in 1967.

Krantenartikel: De laatste rit van het trammetje, 27 juni 1967
 

 


 
  In het midden H. Slikker van de Moriaan. Rechts van hem Betje Filmer.
 
Rechts Piet Vergaaij,
in het midden ? de Wit.

 

 
Schoorldam, bij Café Tramhalte. Een foto gemaakt vanuit het trammetje terwijl het de Helderseweg oversteekt.
 
En toen was het echt voorbij....
Oktober 1969: het afgraven van de spoorlijn.
Links: de nieuwe boerderij van Jan Kraakman aan de Kanaalweg.
Zie ook pagina Ruilverkaveling.
 

Terug naar Het Trammetje


Ongeluk 1934

 


 

Verkeersbord bij de onbewaakte trambaanovergang bij Schoorldam, waar in 1934 vier auto-ongelukken plaatsvonden. Bij het laatste ongeluk kwamen de 3 wielrenners om het leven. 

 

September 1934
Drie wielrenners gedood bij auto-ongeluk.
Klaas van Neck en zijn collega's Reynders en Hoevens in hun auto door tram bij Schoorldam verpletterd
 

De plaats van het ongeluk:
De oversteek van de tram richting Schoorl, rechts het Noordhollands Kanaal.
Op de achtergrond ziet u boven de bomen uit de schoorsteen van de steenfabriek.
 


 


 

Hierboven drie foto's van het wrak van de auto.
 


 

 

Terug naar Het Trammetje

 


Café Tramhalte en de Familie Snoek, Schoorldam

Er waren veel café's in Schoorldam....  Een paar jaar geleden is er een reactie gekomen van de kleinzoon (Dick) van een van de uitbaters van café Tramhalte, Dirk Snoek. Hij zond een collage mee over het café en zijn familie.
 

 

 

 

 

Een trouwfoto (12-09-1908, Hilversum)
van mijn grootouders Dirk Snoek en Riek Hageman.
(Zie ook pagina Trouwfoto's)

1910: Riek Hageman, echtgenote van Dirk Snoek,
later getrouwd met Jan van Aerde.

Bovenstaande foto is genomen in café De Tramhalte, Kanaalweg 1 te Schoorldam.

V.l.n.r.: 
Nico Schermer Sr. , geboren 10-02-1904, Den Haag en overleden 7-12-1980, Den Haag; getrouwd met Alie Snoek.

Henk Snoek, geboren 18-10-1918, Den Haag, zoon van vader Dirk Snoek en Riek Hageman (Dirk heeft gewoond in café De Tramhalte van
14-06-1929 tot zijn overlijden 2-12-1932). Zijn vrouw Riek Hageman, heeft gewoond in café De Tramhalte van 14-06-1929 t/m afhandeling openbare verkoop van de Tramhalte. Op 16-03-1933 is Riek verhuist naar de Cuypstraat 112 te Den Haag. Henk is getrouwd op 14-01-1942 met Riek den Hollander te Rijswijk. Henk (71) is overleden op 8-11-1989 te Woerden.

Ida Snoek, geboren 03-09-1921, Den Haag. Zij (93) leeft nog steeds zelfstandig in Den Haag, Pasteurstraat. Nicht Rita Schermer en ondergetekende neef Dick Snoek zorgen goed voor Ida Debeus-Snoek.

Alie Snoek, geboren 17-06-1909 te Bussum, gewoond in café De Tramhalte van 14-06-1929 t/m 20 maart 1930 en is verhuisd naar de Beetsstraat 242 te Den Haag. Alie is overigens teruggekomen naar de Gemeente Warmenhuizen om daar op 20-11-1930 te trouwen met Nico Schermer Sr. – Alie Schermer-Snoek (85) is overleden op 29-10-1994 te Den Haag. 

Opmerking:

Het vierde kind Louis Snoek, geboren 22-02-1911, Amersfoort staat niet op de foto. Louis heeft gewoond in café De Tramhalte van 14-06-1929 t/m 27 december 1932 en is ook verhuisd naar de Beetsstraat 242 te Den Haag.

Alie, Louis, Henk en Ida zijn vier kinderen van Dirk Snoek en Riek Snoek-Hageman. Henk is mijn vader.

 

(Met dank aan) Dick Snoek
2010

Meer over Schoorldam en Café Tramhalte: Pagina Schoorldam.


Life below sealevel

Gerrit Hartland is in 1930 geboren in Koedijk.
Toen hij 9 jaar was verhuisde het gezin naar Schoorldam, naar een nieuw huis vlak bij het Noordhollands Kanaal (zijn vader was visser).
In  1953 emigreert hij naar Australië.

Gerrit heeft een boek geschreven waarin hij zijn leven als kind in Koedijk en Schoorldam beschrijft,
de school, godsdienst en uiteraard de oorlog, die hij als kind van dichtbij meegemaakt heeft
(de bombardementen op de Schoorldammerbrug).
Dit alles gaat vergezeld van foto's en van aquarellen van zijn hand.

Van dit boek is een (PDF-)document gemaakt voor deze site (uiteraard in het Nederlands).

Life below sealevel.  (Nederlands)

Originele Engelse versie: Life below Sealevel

Tot slot twee jeugdfoto's van Gerrit en zijn oudere zus Riek (Hendrika).


Brandweer en branden

     
 

Commandanten van de brandweerpost van de Gemeente Warmenhuizen:
 
  P. Sevenhuysen Gzn    
  P. Quant 1943-1956  
  P. Stam 1956-1969  
  P. Sevenhuysen 1969-1986  
  K. Quant 1986-1990  
  A. Pronk 1990-1997  
  N. Groot 1998-2004  
  E. Burger 2004-  
 
 
Na K. Quant werd het Brandweer Harenkarspel en kwam er een algemeen commandant boven
de plaatselijke korpsen te staan. Eerst uit eigen gelederen, later via opgeleide beroepsmensen.
Daarna werd de brandweer onderdeel van zogenaamde veiligheidsregio's en
is de commandostructuur totaal veranderd. De top van de regio's  bestaat uit beroepsmensen.

Foto van het Warmenhuizer brandweercorps genomen ter gelegenheid van het veroveren van de Oterleker brandweerstaf,
19 januari  1957.
De foto is gemaakt voor de Brandweerkazerne in de Stationstraat.

Pagina Dorpsgezichten: centrum tot Moriaan.

Boven v.l.n.r.: Piet Blokker, J. Swan, T. de Groot, Henk Heman, Martien de Ruiter, Hik Stam, Louis Robert.
Onder: Jaap Delver, K. Nannes, P. Smit, J. Mijlhoff, J. Houtkooper, A. Smit, Piet Sevenhuysen, Piet Stam, Ger Nieuwland, G. v.d. Molen, Klaas Quant, Ben Stam, Frans Stam, Piet Suiker.
 

 


1978: een nieuwe brandweerauto.

Krantenartikel, 6 februari 1979:

Warmenhuizer Brandweer in mei naar Doorbraak

Hoe is het als je vader commandant van de vrijwillige brandweer is?
Hieronder het verhaal van Henk-Jaap Sevenhuysen, eerste klas lagere school, 7 jaar, juni 1976.

Uit: ons LOS-ertje (schoolkrant van de Openbare Lagere School): Van de brant

 

Begin jaren 60:
De brandweerpompen worden hier gebruikt om de Professor Pasveer-vijver vol te spuiten met slootwater.
De vijver was een gemeentelijk project, vandaar het gebruik van de gemeentelijke brandweerpompen.
Op de achtergrond: Lex Ruyter.

Zie ook Pagina agrarisch: Veeteelt: Koeien op het land van P. Sevenhuysen, met het Bosman-molentje en de Pasveer-vijver.
 


Een bezoek van het corps aan een bevriend vrijwilligerscorps
in Helferskirchen, Duitsland, 
28-4-1984

Terug naar brandweer en branden


Brand schuur familie Vlam, Schoorldam

19 oktober 1974


 

 

Krantenartikelen:

9 oktober 1974: Boerderijschuur in as.

22 oktober 1974: Ik zal mijn vee moeten opruimen (door Jouke Minkema).
 

Terug naar brandweer en branden


De brand op zondagmorgen 20 december 1981,
Fabriekstraat 55.

Fabriekstraat 55 werd toen bewoond door mevrouw Meijer, die gelukkig snel in Huize Angela terecht kon, het verbrande huis is later verkocht aan de Fam. Bruin. Het was flink koud en de weg was spekglad.

De laatste foto is gemaakt vanuit het raam van Fabriekstraat 51: toeschouwers van de brand........ o.a. Kees Roozendaal en 'Studio'.

Terug naar brandweer en branden


De brand in de stolp, Oudewal 86, 6 februari 2003.

De stolp werd toen bewoond door de familie Kavelaar, daarvoor door de familie Zoon (zie pagina Dorpsgezichten) en is totaal verbrand.

Op de foto links is de brand net ontstaan, let op de volle maan boven het huis van de buren (Oudewal 88)!

Het gaat snel, deze foto's zijn vrij kort na de vorige foto gemaakt.

De stolp is niet meer te redden, de aandacht wordt nu gericht op het buurhuis dat er maar een paar meter vanaf staat.

Op deze luchtfoto's is de ravage te zien. Ook is duidelijk te zien hoe dicht het buurhuis ernaast stond.

De eerste foto is gemaakt vanaf het zuiden, met linksboven de Westfriesedijk.
De tweede foto is gemaakt vanaf uit het noorden: rechts de Westfriesedijk, midden boven de Oudewal. Deze foto is veel later gemaakt, de fruitbomen staan al in bloei!!!!
Een artikel uit de Alkmaarsche Courant, 7 februari 2003.

Terug naar brandweer en branden


Diverse branden

Brand in de Krankhoorn, rond de kermis 1948.
 

De Zuurkoolfabriek,
25 januari 1979

Café “de Ruif”, Kalverdijk,    10 maart 1980 Bootje in kanaal bij Schoorldam,
augustus 1980
 
   
  Huis aan  het Kerkepad, Krabbendam.

 

Het huis van H. Quant, Oudewal
24 januari 1984.
 


Drie  foto's van het interieur na de brand bij K. Dekker,
aannemer te Krabbendam, augustus 1985. 

Terug naar brandweer en branden