#Oude_Ursulakerk_en_Dorpsstraat-Noord


     

 

Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen

Gastenboek
  
 
Voor het laatst bijgewerkt: 28 september 2016

 

               

                                                 

 

                                
   

      
Ik begin met een hele oude foto.
Niet bekend is waar dit kan zijn.


 

Zuideinde

Westfriesedijk en Oudewal-West en Kanaalweg

 De foto's hieronder zijn genomen door Piet Pronk (Piet Snor), waarschijnlijk eind vijftiger/begin zestiger jaren. 
Het betreft de camping van Klaas van Duin aan de Westfriesedijk (recht tegenover de Oudewal - 't Bossie dus),
Hier kwam later het bungalowpark Geestmerambacht (zie luchtfoto).

 
   
  Bungalowpark Geestmerambacht, gezien vanuit het westen.
Rechts boven: de Oudewal.
 
 

't Bossie (Westfriesedijk/Oudewal-West) is een buurtschap met een geschiedenis.
In "Zicht op Haringcarspel", het blad van de Historische Vereniging Warmenhuizen, november 2014,
staat een artikel geschreven door Sam Schipper:

Oudewal Warmenhuizen

Nogmaals Sam Schipper:
Het 25 jarig jubileum van burgemeester Blom in 1910,
gevierd o.a. met een grote optocht,
inclusief 2 foto's van de optocht genomen op de Westfriesedijk, 't Bossie.

Jubileum burgemeester Blom, 1910

 

Begin jaren 60:
De boerderij van Bernard van Duin en zijn vrouw Tinie Pronk (dochter van Piet Snor), Westfriesedijk 60. Ervoor staat hun dochter Tineke. Later werd de boerderij bewoond door de familie Jaap van der Berg, daarna door de familie Bakker.

Tijdens de oorlog woonde hier de familie Kleibroek, die een Joods gezin (familie Drukker) onderdak gaf. 

Meer hierover op de pagina Familie Kleibroek,
 

Westfriesedijk 62 ('t Bossie):
het huis van Flip Slagter.
Voor Slagter woonde er Jan Groot, daarvoor de vader van Bart van Duin. Bart van Duin woonde in de bocht Oudewal/Kanaalweg, hij was de vader van Simon, getrouwd met Aagie Bleeker. Simon en Aagie hadden een kruidenierszaak in het centrum, later werd dat Albert Hein.

Westfriesedijk 62 is in 1969 gekocht door Albert den Boer die het totaal verbouwde en een stuk eraan bouwde.
 

't Bossie, 1961, vanaf de Westfriesedijk, rechts de Oudewal. Links het huis van de familie Cools, de stolp van familie Zoon en het huis van de familie Piet Stet.

De stolp werd later bewoond door de familie Kavelaar en is in 2003 afgebrand. Daarna is er een nieuwe woning gezet.

Zie pagina Diversen: De brand in de stolp Oudewal 86.

 

 

1965: 't Bossie (hoek Westfriesedijk/Oudewal), links het huis van Flip Slagter (nu familie den Boer), rechts de ingang van het bungalowpark Geesterambacht, toen nog van Klaas van Duin (zie hierboven).

 

Westfriesedijk 64, rond 1920. Het huis van Jan Stet en Anna Stet-Dekker met hun kinderen Trien, Jan en Meindert.

Later woonde daar zoon Jan met Alie Slingerland.

Zie Pagina Familie Stet.

Westfriesedijk 64, rond 1975, bewoond door Jan Stet en Alie Stet-Slingerland, met kinderen Jan, André, Bea, Carla en Sandra. Westfriesedijk 64,
bewoond door Jan Stet en Ciske Quant, 2014.
Rond 1975: Het huis van de familie Jaap van den Berg en Trien van den Berg-Stet, Oudewal 129.
Jaap en Trien hebben hier 16 kinderen grootgebracht. Daarna komen hier hun kleinzoon Jan van den Berg met Edith en hun kinderen wonen.

Zie pagina Familiefoto's: Familie van den Berg.

Op de  voorgrond Jan Stet Sr in zijn tuin, Westfriesedijk 64
 

1972, Oudewal 88, het huis van de familie Aardenburg (daarvoor bewoond door de familie Cools, daarna de familie Bakkum).

Aan de overkant is nog net te zien Oudewal 129.
Het huis van de familie Smit, Oudewal 125, daarna bewoond door de familie Harry van den Berg.
De foto is waarschijnlijk gemaakt op 4 mei (de vlag hangt halfstok).
De Oudewal richting 't Bossie. Links weer de woning van Smit (Harry van den Berg), rechts de woning van de familie Piet Stet (daarna bewoond door de familie Klaver-Stet).

 

 
Het huis van de familie Jo van Wonderen, getrouwd met Corrie Dekker, Oudewal 117.
De boerderij die op de voorgrond staat is tijdens de ruilverkaveling gesloopt.
Jo van Wonderen is toen gestopt met het houden van koeien en is gaan werken bij Jo Wiering als opperman in de bouw.

Zie ook pagina Familiefoto's: Familie Jo van Wonderen
 

1965, de nieuwe boerderij van Quirinus Jonker, Oudewal 85, daarna bewoond door de familie Niek Tesselaar, later boert Hans Stam er.

Zie ook pagina Familie Jonker: Familie Jonker-Moras
 

De nieuwe boerderij die Niek Tesselaar op deze plek liet zetten.

Klik hier voor het verhaal over Klaassie Blokker, de voddenboer,
die zijn bakfiets stalde bij Quirinus Jonker, verteld door o.a. Peter Jonker.
 

Oudewal 91, het huis van de familie Vogelaar, die in 1949 emigreerde naar Brazilië.

Daarna bewoond door de familie Jaap van Wonderen/Gré Hilhorst.

Zie Pagina Familiefoto's: Familie Vogelaar

Familiefoto's: familie Jaap van Wonderen
 

Het huis van Jan van Wonderen, Oudewal 89. De foto is van voor de ruilverkaveling in 1968, zoals de nog bestaande sloot laat zien. 
 
De Oudewal zoals hij was voor de ruilverkaveling. Het huis in de bocht is Oudewal 75, nu staat dit aan de ventweg van de Kanaalweg.
 
1960, Oudewal 75, het huis van de familie Koorn, gebouwd in  1923 door Piet Wildeboer, voor 9000 gulden.
 Piet Wildeboer is in 1920 begonnen met zijn bouwbedrijf op de plek waar later Sjouke Westra zat, naast De Moriaan, hij en zijn vrouw Neeltje Koorn (zus van Willem Koorn) woonden daar ook. Piet bouwde in 1921 éérst het huis en koolboet van de familie Modder-Koorn, zie verder op deze pagina: Moriaan tot NH Kerk.
 
1960, Oudewal 75, nogmaals het huis van de familie Willem Koorn en Anne Koorn-Pastoor.

Zie ook pagina Familie Koorn.

 
   
Oudewal 69 (met nog een sloot ervoor!).
Hier woonde Klaas Arie Mink, overleden in 2007. Hij woonde er zijn hele leven en erfde het huis van zijn ouders die deze voormalige boerderij met stal kregen na de verkaveling.
In 2011 is het huis gekocht door de familie Van den Berg, die er in 2013 na een lange verbouwing is gaan wonen. De familie bestaat uit Karel van den Berg, vriendin Gaby Beemsterboer, dochter Senna en zoon Jip.
Oudewal 69, na het overlijden van Klaas Mink.    
 
 


Oudewal-Oost

Naar Spoorlijntje/Zwarte Padje
 

 
Het huis van Bart van Duin (hoek Oudewal/Kanaalweg).
Het huis is gesloopt i.v.m. de ruilverkaveling.
 
De Oudewal met op de achtergrond de RK Kerk. Oudewal, noordkant, rond 1965.    
De Oudewal richting gasbriek. De woning van Pieter van den Berg en Johanna Beukers.

Zie pagina Familiefoto's: Familie van den Berg.

1968: links het huis van Meijer, rechts Hellekamp. Op de foto: links Trien Jonker, rechts buurvrouw Hellekamp.

Zie ook pagina Familie Jonker: Familie Jonker-Moras
 

De Oudewal vanaf het bruggetje van de familie Meijer.
De gasfabriek aan de Oudewal (1912). Gasfabriek met links de directeurswoning.
 
De gasfabriek en directeurswoning. De Oudewal, rechts de gasfabriek. In de schuit Arie Jonker, bij de boom Siemen van Wonderen.
 
   
De Oudewal in westelijke richting, rechts op de voorgrond de vroegere directeurswoning van de gasfabriek.
 
Na 1968: de sloot is gedempt.
Op de voorgrond nogmaals de directeurswoning.
   
 
Eind jaren 20: Er wordt gewerkt aan de brug naar de gasfabriek, op de achtergrond de stolp van Paarlberg. Linksachter: Teun Paarlberg, daarnaast (met donkere pet) zijn vader Dirk Paarlberg. 1956: de boerderij van Paarlberg, Oudewal 31, later bewoond door de familie Blom. De eerste steen van de boerderij: gelegd op 16 maart 1871 door Klaasje Pietersd. Frans

Zie ook Pagina Familiefoto's
Familie Frans

 

 

 

 
   
Oudewal 29a (gebouwd in 1931 door Bouwbedrijf Meijer). Bewoond geweest door Meijer, daarna door de boekhouder van JPB (Groefsema?), daarna door Piet Mosch en zijn gezin (zwager van JPB), Teun Paarlberg en zijn vrouw Klazina (1966), en sinds 1999 Mark (kleinzoon van Teun en Klazina) en Odette Dekker.
 
   
 
Winter 1967..... vlak voor de ruilverkaveling. De Oudewal richting dorp, met links nog de sloot. Op de foto staat Nart Ligthart (zoon van Jan Ligthart en Sien Ligthart-Mekken).

Zie Pagina Familie Ligthart.
 
Winter 1968, zicht op het dorp vanuit de Oudewal. De Oudewal, de sloot is gedempt tijdens de ruilverkaveling (1968).  
   
Rond 1950, de boortoren, iets ten oosten van De Liefhebber. Nogmaals de boortoren.    


Spoorlijntje

Meer over het trammetje: Pagina Diversen en de veiling: Pagina Agrarisch

Een luchtfoto:
op de voorgrond de zuurkoolfabriek,
boven links het station en rechts daarvan de veiling.
De witte baan van links onder naar boven is het spoorlijntje,
met links de Oudewal en als u goed kijkt de Zuiderbrug naar de Dorpsstraat.
 

Het spoorlijntje met rechts het bruggetje van het Zwarte Padje, op de achtergrond het station, 1964. Vanaf de Zuiderbrug naar het zuiden, op de achtergrond de zuurkoolfabriek, 1966. Spoorlijntje, op de achtergrond rechts de Oudewal, links de Dorpsstraat. De Zuiderbrug, gezien vanuit het zuiden. Op de achtergrond de brug van de Stationsstraat tussen het Veilingkoffiehuis en het station.
 
Vanaf het Zwarte Padje, Zicht op de Ven, op de achtergrond de Krankhoorn. Winter 1969/1970, rechts op de achtergrond de Krankhoorn, links de Stationsstraat.

 

Nogmaals de Ven en de Krankhoorn op de achtergrond.

Zie ook Pagina Agrarisch en Sloten en Proelen

Zelfde plek, andere tijd.....
 
Na de  verkaveling (1968):

1975, zicht op de Ven vanaf het Zwarte Pad. Op de achtergrond De Krankhoorn.
Je ziet in de verte nog het puin van de boerderij waar Dirk Pronk met Els Ligthart en Klaas Quant met Sjaan de Nijs hebben gewoond. Rechts de koeienboet van Thé Quant.

Zie ook
Pagina Ruilverkaveling en
Pagina Familie Quant

Het Zwarte Pad en Spoorlijntje zoals het was, het pad liep van de Oudewal naar het station, op de achtergrond de gashouder. Het bruggetje van het Zwarte Padje.  
 
 


Dorpsstraat Zuid
 

Op de voorgrond de Zuiderbrug.... daarna de Dorpsstraat, links de stolp van Jonker, rechts (3de huis): het winkeltjes van de gezusters Burger (Kneel en Guurt) en de boerderij van Kroon.

Zie pagina Familiefoto's: familie de Groot
en
 pagina Jonker: Jonker-v.d. Linde
 

Rechts de boerderij van Kroon, daarachter het huis van de familie Schipper.
 
Rechts de boerderij van Kroon (later bewoond door Piet Tesselaar, bijnaam Piet Hoed), daarna het huis van de familie Schipper. Iets verder naar het oosten: rechts het huis van Schipper, dan de stolp van de familie Groot (afgebrand, er kwam een nieuw huis voor in de plaats dat bewoond werd door Piet Pronk en Sijtje Pronk-Groot.

Zie Familiefoto's: Fam. Piet Pronk
Dorpsstraat 245, tussen de boerderij van Kroon en het huis van Schipper:

Het huis van grote zus, waar later de familie Quant-Pronk woonde.
Aaltje, Klaas en Piet Pronk, ongehuwde broers en zus van Trijntje Quant-Pronk, hebben dit huis laten bouwen.

Zie pagina Familie Quant: Klaas en Trijntje.

1963, rechts de boerderij van Piet Hoed, daarachter het huis van Schipper. Links oma Jonker in haar wagentje, de man met de hond is Jacob de Groot (hij woonde in het huisje tussen Schipper en Piet en Sijtje Pronk)

Het huis met de schermen haaks op de weg is de winkel van bakker Boekel.

Zie ook Familiefoto's: Familie Boekel
 

1971, de zuidkant van de Dorpsstraat, richting Oudewal. Te zien is o.a. links de woning van burgemeester Blom, daarna bewoond door Kroon (kassier van de voormalige Raiffeisenbank), later door Piet Tesselaar (Piet Hoed), daarna (al in de Oudewal, dus voorbij de vroegere Zuiderbrug)  ziet u het huis van Nic Jonker (Peerd van Christus), rechts bakkerij Boekel en de stolp van Blokker. Het huis (gebouwd in 1895) van de familie Schipper, Dorpstraat 243. Nicolaas Schipper en Trijntje Smit kochten het in 1905. Nicolaas overleed in 1929, Trijntje in 1965. Er hebben diverse generaties Schipper in gewoond. Er is ook een winkeltje in geweest dat via de voordeur te bereiken was. Het huis werd later bewoond door Ron Kooiman, Bianca Visser en hun 4 kinderen.
  
De stolp van de familie Groot, Dorpsstraat 139, later bewoond door Piet Pronk en Sijtje Groot. De stolp is verbrand.

Zie Familiefoto's: Fam. Piet Pronk

Op de voorgrond het huis van Jacob Groot (zie hierboven), daarachter de nieuwe boerderij van Piet en Sijtje Pronk, daarna bewoond door zoon Jan.
Daarnaast de woning van Jacob de Groot (bijnaam: Vette Kindje)
 
De bodem van een asbak.....
reclame voor de winkel van Cor Stet, met benzinepomp.
 De foto is genomen vanaf het landje naast het huis van de fam. Pronk.
Nogmaals de benzinepomp van Stet, nu vanuit het oosten gezien, de eerste boerderij daarachter is de kazerne.....

Zie Pagina Diversen: De Kazerne.

 

 

   
  Vanaf de hoek van Kauw richting de Zuiderbrug. De stolp op de achtergrond links is van J. Groot. De stolp is verbrand en later in een andere vorm herbouwd, en werd bewoond door zijn dochter Sijtje en haar man Piet Pronk en gezin. Later woonden rechts Rinus Molenaar en Lies Hoogeboom en gezin, links is het een en ander gesloopt en verbouwd, in mijn (de schrijver dezes, Piet Sevenhuysen) herinnering woonden daar op dat rijtje Trijn Moorhof en Niek Bijl, de schoenmaker.
 
 
 
Rond 1920, de Dorpsstraat gezien vanaf de hoek van Kauw. Rechts het huis van Kemper, links het huis van Jan Bakker.
 
1932
Dorpsstraat 196, het huis van de familie Kemper.
Links het pad naar de boerderij van Blauwe Teeuwis.

Zie Pagina Agrarisch: Veeteelt

en

pagina Familie Quant: Klaas en Trijntje.

1925: de oude kapberg achter het huis van Kemper, Dorpsstraat 196, later bewoond door Rinus Molenaar, daarna door Dirk de Moel (van de kinderautootjes op de kermis).

 

Nogmaals de schuur met de familie Kemper ervoor. 
 
 


Fabriekstraat/Molenaarsweg
 

Het begin van de Fabriekstraat. Rechts de kapperszaak van Herman Pronk.  De kapperszaak van Herman Pronk (rond 1930).
Herman Pronk was de zoon van Tien Pronk en Neeltje Quant.

Zie pagina Familie Quant.

Vanuit de Fabriekstraat richting Dorpsstraat.
Uiterst rechts het huis van de wijkverpleegster, Zuster v.d. Poll (Fabriekstraat 15). Het huis met de zonneschermen werd bewoond door Cor en Agatha Roozendaal-Groen (van de Rabobank), daarna door hun schoonzoon en dochter: Tinus Klaver en Alie Klaver-Roozendaal.
Hoek Fabriekstraat Dorpsstraat, links de kruidenierswinkel van Piet Latenstein.
   
Augustus 1960, Fabriekstraat 6: het woonhuis van kruidenier Piet Latenstein.
 
Voor 1960: zoon en dochter van Piet Latenstein: Jac en Lies, in de kruidenierswinkel
 
   
1974: Fabriekstraat 5 en 7: de boerderij van de familie Groot. De linkerkant, nummer 5 (hier op de foto) werd bewoond door Piet de Groot, de vader van Jacob, rechts, nummer 7, werd bewoond door zoon Jacob en zijn vrouw Thea Duin. Links het woonhuis van opa en oma Dekker, dit huis stond achter op het erf van Nic Dekker (Fabriekstraat 3).
De meisjes zijn Marjoke Klaver (dochter van Tinus) en Marianne de Groot (dochter van Jacob).
Het huisje (ook genoemd 'Klein maar dapper') grenst aan wat nu de Molenaarsweg is en staat op het erf van de boerderij Fabriekstraat 7, bewoond door Pieter de Groot en later zijn zoon Jacob de Groot, beiden veehouder. De boerderij werd daarna bewoond door Andries Hubers en zijn vrouw Nine. Het huisje heeft een aantal jaren tot onderkomen gediend van de Fokvereniging Warmenhuizen. De administratie en het materiaal dat nodig was voor het melkonderzoek waren hier ondergebracht. De stamboekhouder-laborant was in die tijd de heer Sjaak Schippers. Ook mevrouw van Baar en haar zoon Max hebben hier een tijdje gewoond.
 
Klein maar dapper Bij het huisje Klein maar Dapper: Nico Sevenhuysen (pianist en zanger), zoon van Ger.
De westpoot van de Fabriekstraat, het oosten was toen nog niet bebouwd. Een foto ongeveer van dezelfde plek. Hier is ook al een stukje van de oostkant bebouwd! Fabriekstraat-west, vanaf de Zuurkoolfabriek richting brug van Stet/brug van Jane. Fabriekstraat, op de achtergrond de Zuurkoolfabriek, gebouwd in 1913 door Cees Klaasz. Wagenaar uit Langedijk en Piet van de Molen uit Warmenhuizen.
 
 
De vroegere zuurkoolfabriek, later VEZET, rechts de directeurswoning.
De zuurkoolfabriek lag aan de Zuurkoolstraat, later de Fabriekstraat. De Zuurkoolfabriek werd in 1913 opgericht door Cees Klaasz. Wagenaar uit Langedijk en Piet van der Molen uit Warmenhuizen. Er stond een gasmotor in om het zuurkoolvat aan te drijven.
 

Aan de westkant van de zuurkoolfabriek: transport per schuit van vaten zuurkool. Op de achtergrond nog net zichtbaar: de Zuiderbrug.

Zie ook hierboven: hoofdstuk Spoorlijntje: een foto van de zuurkoolfabriek genomen vanaf de Zuiderbrug.

Een kijkje in de fabriek.   
Het huis van Henk de Vet (beroepsvisser) op het Eiland, wat toen nog een echt eiland was!

Zie ook  Pagina Sloten en Proelen: sloten rond het dorp.

en

Familiefoto's: Familie De Vet
 

Het huisje van Henk de Vet De oostkant van de Fabriekstraat met de brug naar de boerderij van Arie Ruijter. De boerderij van Ruijter.
De boerderij van Ruijter, 1965
 
De Molenaarssloot gezien vanaf de brug van Ruijter. Bijna identieke foto. Rechts: de melkbussen van Boer Ruijter staan klaar op het steltje om opgehaald te worden door voor de melkvaarder, Cor Nannes.
 
De Fabriekstraat oost gezien vanaf de Molenaarsweg/Oudevaart, links de Artis, een naam van een huizenblok in de Fabriekstraat.  Rechts (met rode kap) de boerderij van Ruijter.
 
Voor 1940: het bruggetje naar het huis van de familie Molenaar. Dit bruggetje was te bereiken vanaf de Dorpsstraat via het Beemsterpad. Nu ligt hier de Molenaarsweg. 

Zie ook Familiefoto's:
Familie Molenaar.

 

1966: hetzelfde bruggetje, links het huisje van Betje Filmer (eind Beemsterpad) waar later Sid Smit woont.  Nogmaals het bruggetje.
 
Een erg oude foto van de RK Kerk en pastorie, genomen vanaf het zuiden, vanaf de Molenaarssloot (nu de Molenaarsweg).
 
Zicht op de RK Kerk. Nog een foto vanaf de Molenaarssloot, links de schuur van Roozendaal. 1967, dus net voor de  verkaveling....., links de schuur van Roozendaal, rechts huize Angela (later Angelapark). In het midden de pastorie.
   
Molenaarssloot. De Molenaarsweg richting RK kerk. Links in het midden het huisje van Betje Filmer, links achter de schuur van Roozendaal.
 
   
Meer Molenaarssloot en Molenaarsweg:

Pagina's Agrarisch, Sloten en proelen en Ruilverkaveling.
 

 
 


Dorpsstraat tot RK Kerk
 

Het oude postkantoor, later de winkel van Kauw, rond 2010 afgebroken en nieuw opgebouwd.
 
De manufacturenwinkel van Kauw 1958: links de winkel van Kauw, daarachter het huis van Freek Lingerak 1956: Het huis van Freek Lingerak. Rechts liep het Beemsterpad, richting Molenaarsweg.
Op de achtergrond het huis van Dirk Molenaar, wat later afgebroken is.
 
De woning van Freek Lingerak, daarnaast bakker Bakker.
Rechts in het huis met het rode dak woonden de gezusters Gomes.
 
Uiterst links het huis van Freek Lingerak, daarnaast bakker Bakker.
 
Het kantoor van Bejo aan het Beemsterpad. Daarna werd het de schilderswinkel van Van Baar, daarna is de Wereldwinkel er gevestigd. Uiterst links, nog net te zien, het huis van Dirk Molenaar.

Via het Beemsterpad en een smalle hoge brug over de Molenaarssloot (nu Molenaarsweg) kwam je bij nog een aantal huizen.

 Zie Fabriekstraat/Molenaarsweg
 

Het huis van de familie Dirk Molenaar (de Bout), op de hoek van de Dorpsstraat en het Beemsterpad.
Nogmaals het huis van Dirk Molenaar.  

  Het huis van Dirk Molenaar vanuit het noorden, uiterst rechts het huis van Beemsterboer.

De boerderij van de gebroeders Frans, Dorpsstraat 207

Zie ook Pagina Familiefoto's
Familie Frans

 

Nog eens de boerderij van Frans, later van Jaap Beemsterboer.  
Het Buurtje, links de scheerwinkel van Mijlhoff daarnaast bakkerij Mooij, rechts het hek van de boerderij van Frans.
 
Links de kapperswinkel van Mijlhoff en bakker Mooij.  Het Buurtje, rechts café De Lindeboom, daarachter de winkel van Heman Links de kapperswinkel van Mijlhoff en bakkerij Mooij, Rechts nog net te zien het hek van de boerderij van de familie Frans.
Links bakkerij Mooij, rechts café de Lindeboom. Café De Lindeboom.. later omgedoopt in Cocobar, toen werd het weer Lindenboom en rond 2015 werd het weer Cocobar. What's in a name....

 

Café De Lindeboom in
1928.
Uitbater G. Mosch.
 
Café De Lindeboom,
 
1968
Dorpsstraat 180: de boerderij van Arie Kraakman, daarna zoon Jan, en daarna Nel  Bax-Kraakman 
 
Dorpsstraat 178, de boerderij van Ligthart (bijnaam Brussel). Dorpsstraat 201, rond 1975 (toen bewoond door Jan Stet en Ciske Quant), links de Cocobar, rechts de woning van Jo Wiering. Dorpsstraat 201, winter 1979, de palen van het hek steken nog net boven de sneeuw uit!
De kapperswinkel van Mijlhoff stond schuin tegenover Café de Lindenboom. Het was een knip- en scheerwinkel, maar Mijlhoff verkocht ook antiek, zoals u kunt zien in de 'etalage'.
 
Nogmaals de winkel van Mijlhoff, de stolpboerderij erachter heet De Wereld, Dirk Mosch woonde er. Uiterst rechts de winkel van bakker Mooij. Een foto als de vorige, maar de verkrotting is hier duidelijk te zien. 1968: sloop van de stolp van D. Mosch, de kapperswinkel van Mijlhoff stond hier aan vast en is op deze foto al gesloopt
   
  Café de Lindenboom.

 

De Cocobar van Piet Blokdijk en Tiny Blokdijk-Quant. Hier een foto van begin jaren 70, Piet is z'n stoeppie aan het vegen.  


We gaan even linksaf, de Krankhoorn in......
 

De Krankhoorn:
Links het huis van de familie The Quant (nu bewoond door kleinzoon Herman).

Zie ook
Familie Quant
: Thé

De scheepshelling van Bertus Potveer in de Krankhoorn.

Zie ook:
Familiefoto's

Familie Potveer

 

1958
De boerderij van N. Mosch(Taris), Krankhoorn 33.
1968
De boerderij van Taris.


Weer terug in de Dorpsstraat
 

1920: het Buurtje.
Links de drogisterij van juffrouw Heman.
 
Op de achtergrond de RK Kerk, gebouwd in 1872.   Links de winkel van juffrouw Heman, rechts stoffeerder Ooievaar, daarna kwam daar drukkerij Marjan (tot ongeveer 2010).
 
Een hele oude foto, de winkel van juffouw Heman staat er nog niet.
 
 

 
 
Een ansichtkaart uit 1905 (met veel fantasie gemaakt....) 1965, de winkel en smederij van Heman, gezien vanaf de RK Kerk.
 
De drogisterij van juffrouw Heman en smederij van Willem Heman.  
   
Een 'ingekleurde' foto , gemaakt rond 1925. Links de boerderij van Jan Tesselaar, rechts de winkel van IJda Schouten, daarna de groenten- en fruithandel van Freek Slijkerman, daarna de drogisterij van juffrouw Heman, op de achtergrond de Krankhoorn.  De boerderij van Jan Tesselaar, Dorpsstraat 185. De foto is gemaakt vlak voor de verbouwing tot groentezaak (Henk Jonker), in 1964. Daarna (rond 2012)is er een geheel nieuwe boerderij gebouwd, die in gebruik is als winkel/woonhuis.    
 
 


Centrum tot Moriaan
 

 
Huize Angela, nu Angelapark in de
Pastoor Willemsestraat.
 
Huize Angela, op de voorgrond de Molenaarssloot.
 
Huize Angela, de hoofdingang.  
   
Huize Angela 

 

   

RK Kerk Sint Ursula en Gezellinnen

Deze neo-romaanse kerk is gebouwd in 1872-'73 naar ontwerp van Th. Asseler.
Het kerkorgel werd gebouwd door de firma L. Ypma en Co (1886). Het gebouw is een rijksmonument.
 

Een prent uit 1888 van de RK Kerk en pastorie, uiterst links is nog net de stolp te zien die gesloopt werd voor het bouwen van het Ursulinen-klooster.
 
De RK Kerk gezien vanaf de Molenaarssloot, nu de Molenaarsweg. De RK pastorie, gebouwd in 1883
   
Op deze foto nog het hoge ijzeren hek. Het nieuwe hek, met een veel bredere Dorpsstraat.
 

 
 
Het interieur van de RK Kerk.
 
1965
RK kerk, op de voorgrond het torentje van het klooster.

 

1969
RK Kerk, links de pastorie, genomen vanuit het oosten

 

1972
De achterkant (oostkant) van de RK kerk, de foto is gemaakt vanaf de brug naar het kerkhof. 
Een blik op de Dorpsstraat vanaf de toren van de RK Kerk....
rechts de boerderij van Stam, links het doktershuis en gemeentehuis, op de achtergrond de Wipbrug naar de Burgem. Burgerstraat.
 
De onthulling van het beeld in de tuin van de pastorie. Zo te zien was daar veel belangstelling voor!

Links het huis van Dirk van Baar (kunst)schilder, daarna de eerste supermarkt van Warmenhuizen: de winkel van Jan Vader (bijnaam: Babbel). Hierin kwam later de juwelierszaak van Arie Lighthart, daarna Walter Optiek.
 

Voor de RK kerk, links werd parkeerterrein. Rechts het klooster en de RK Theresiaschool. De coulissentoren achter het Patronaat (nu Dorpshuis). Hier werd opgeslagen wat er nodig was voor de toneelvoorstellingen die in het Patronaat gegeven werden. De foto is genomen vanuit het westen. Rechts de RK kerk, links daarvan (met torentje) het Ursulinenklooster.  De coulissentoren gezien vanaf de Krankhoorn.
 
Het Ursulinen-klooster en de Sint Theresiaschool (het achterste deel is gesloopt in 2015 om plaats te maken voor de nieuwe supermarkt van AH). Uiterst links de boerderij van achtereenvolgens Bakker/Jan Zon/Hik Stam (gesloopt in 2016).
 
De meisjesschool Sint Theresia (1926), het voormalige klooster en de RK Kerk.

De nonnen verlieten het klooster in 1976.

Zie Pagina Schoolfotos: Theresiaschool
 

Dezelfde plek, nu met op de achtergrond de RK Kerk.

De inwijding van de Theresiaschool vond plaats op 15 februari 1926, door de Eerwaarde Heer M.P.S.Ooms, Deken van Alkmaar.
De architect was Jos Duijnstee uit Den Haag.
 

 
 
RK Patronaat Aloysius 
 
 
Hier volgen 6 foto's van het interieur van het patronaat:
de Vestibule
 
De grote zaal. Bewaarschool.

 

Cursusruimte.
 
   
  Bestuurskamer.
 
Zaal.   
Het Patronaat werd gesloopt en het nieuwe Dorpshuis verscheen... De boerderij aan het pad langs het Dorpshuis.
 
De woning van de familie Hoogervorst. Leo Hoogervorst was jaren de koster van de RK Kerk. Daarnaast het befaamde pandje Stam. Beide woningen zijn gesloopt. Rechts de stolp van familie Hik Stam, ook gesloopt (2016). De woning en werkplaats van Stam (Dorpstraat 122). Boven het muurtje hangt het voetbalkastje, met daarin de eerstvolgende wedstrijden en de opstellingen. Het laatste huis is het huis van de fam. Hoogervorst, de koster.

Artikel:
Pand Dorpsstraat tegen de vlakte.
 
Rechts Dorpsstraat 169, de boerderij van schipper Bakker, daarna bewoond door Jan Zon (ook beurtschipper) en daarna door de fam. Stam. (Afgebroken in 2016 door AH). Vervolgens het huis van de fam. Klaas Quant (nr. 167,  eind jaren 80 afgebroken voor de uitbreiding van AH) en de winkel van Klaas en Griet Faber (nr. 165, later AH, gesloopt in 2016).
 
Rechts de boerderij van schipper Bakker. Vervolgens het huis van de fam. Klaas Quant, de winkel van Klaas en Griet Faber, het huis van Piet Tesselaar (Piet Hoed), gesloopt (rond 1955) voor de aanleg van de Doorbraak. Daarnaast kapper Rol, bakker Bommer en de Moriaan. Het gebouw links is de doorrijstal van de Moriaan.
 
De Alkmaarsche Courant,
19 februari 1938, aankondiging van de openbare verkoop van woonhuis, schuur en pakhuis van beurtschipper P. Bakker.
 
 

 

 
Eind jaren 50: Dorpsstraat 165 en 167.
165 was de kruidenierswinkel van Simon van Duin, 167 werd bewoond door de familie Piet Quant.  Geheel rechts nog een stukje van de stolp die toen bewoond werd door de fam. Hik Stam
 
Dorpsstraat 167, eind jaren 70.... aan de linkerkant was toen een stoffenwinkeltje

 

Rond 1990:
Dorpsstraat 167 is gesloopt t.b.v. de uitbreiding van AH.
 
 
Het voormalige postkantoor, later snackbar De Evenaar, daarnaast de dokterswoning.
 
Het postkantoor en de dokterswoning.  
De dokterswoning, gebouwd in 1889. 

 

Dokterswoning, bewoond door de familie Van Hesteren, rond 1960 De woning van dokter Gijs Van Hesteren.

Zie ook pagina Mensen:
Beroepen
.
 
 
De woning van Piet Tesselaar (Piet Hoed), links is nog net de kapperswinkel van Rol zichtbaar. De woning is gesloopt rond 1955 voor de aanleg van de Doorbraak.
 
De Doorbraak, met brug naar de enige bebouwing: de Vincentiusschool (geboud 1955, afgebroken in 2015).
Deze foto is gemaakt eind jaren 50.

Zie Pagina Schoolfotos: Vincentiusschool
 

1963: De tuinbouwschool, daarna brandweergarage.
Afgebroken in 2015.
 
   
De kapperszaak en tabakswinkel van Han Rol (overleden april 2012). 

Van katapult tot kattenkwaad en de wijze lessen van Han Rol.
(Geschreven door Peter Jonker).
 

   
Het gemeentehuis (gebouwd in 1872), op de achtergrond de RK Kerk.
 


 

Links de winkel van bakker Bommer, Daarna kapper Rol, Piet Tesselaar, de winkel van Klaas en Griet Faber, een puntje van de woning van de fam. Quant en de boerderij van schipper Bakker.
 
Het gemeentehuis met rechts het mededelingenbord.
 
Het gemeentehuis en daarachter de brandweergarage.
 
 
 
Het gemeentehuis, rechts het Wit Gele Kruis-gebouw en daarachter de Vincentius school.

Zie Pagina Schoolfotos: Vincentiusschool
 

Het begin van de Stationstraat, links het Gemeentehuis. Rond 1966:
Het Wit Gele Kruis-gebouw, daarachter de Fatimaschool, tegenwoordig Fatimahof 
 
  
 

Het begin van de Stationstraat.

Links de oude Vincentiusschool, daarna kleuterschool, nu Fatimahof.  Het huisje van Opoe Rol, later bewoond door Jac en Tiny Latenstein-Schaafsma.

Zie pagina familie Quant: Truus.
 

 
Uiterst rechts de boerderij van Willem Buiter, op de achtergrond de stolp van de familie Pronk (Boertje). De boerderij van Willem Buiter (antiek) in de Stationstraat. Daarna bewoond door Ruud en Gabrielle van Enter.
 
Stationstraat 14, de boerderij van "Boertje" Pronk. De boerderijen van Veter en Mosch, nu staat daar het kantoor van JPB.
 
De ingang van de waterveiling, rechts de Veilingweg
 
Station Warmenhuizen.  Bolletjescafé De Klok, van Dick Pronk en Els Pronk-Ligthart, vroeger veilingkoffiehuis.

Zie ook Pagina Sport: Wielersport
over Steven Rooks en het Bolletjescafé.
 

Voor foto's van het station, het veilingkoffiehuis en het trammetje: pagina Diversen.
meer over de groenteveiling en het veilingkoffiehuis (later Bolletjescafé) vindt u op de pagina Agrarisch

 
 
 


De Moriaan tot NH Kerk
 

1794. Een prent van J. Bulthuis:
De Moriaan, met links de doorrijstal, op de achtergrond de oude Ursula Kerk.
 
Rechts de Moriaan met uitbater H. Slikker, daarnaast de doorrijstal. Een behoorlijk oude foto van De Moriaan.
 
De Moriaan, de winkel van bakker Bommer, kapper Rol, Piet Hoed en de kruidenierswinkel van Klaas en Griet Faber. Op de achtergrond de RK Kerk.
 
 
1967: de Moriaan  1968
 
De Moriaan na de brand (juni 2000, zie hieronder).
 
 
Het uithangbord van de Moriaan. De Moriaan, links de wipbrug naar de Burgem. Burgerstraat en in het midden de burgemeesterswoning met daarvoor het oorlogsmonument.
 
De Moriaan en de brug naar de Burgem. Burgerstraat. Op de achtergrond de woning van burgemeester Nolet. Rond 1965, genomen vanaf het dak van het toenmalige gemeentehuis door de jongste zoon van gemeentesecretaris Ruijter: Lex.
Links De Moriaan, rechts de doorrijstal. Het plein heet nog altijd “de stal”. Op de trap de kastelein C. de Geus, de man in de midden is veldwachter Ham, het meisje is Klazina Sevenhuysen, later gehuwd met A. Hopman, tuinder, Oostwal. De man tegen de stal is Willem Sevenhuysen.
 
De noordkant van de Moriaan, rechts de doorrijstal.

 

Voor een artikel over de Moriaan in de Alkmaarsche Courant van
1 november 1988:

De Moriaan: herberg met historie.
Getapt in Warmenhuizen.

 

De Moriaan gezien vanaf de wipbrug.
Daarna: de winkel van Reinders, kapsalon Han Rol en de kruidenierswinkel van Van Duin.
 
De wipbrug gezien vanaf de Burgem. Burgerstraat, op de achtergrond De Moriaan. Deze foto is iets meer vanuit het zuiden gemaakt, op de voorgrond de leuning van de wipbrug. Een regenachtige dag, gelukkig rijden er bussen, van de NACO.
Links op de voorgrond Addie Roozendaal (overleden 22 mei 2003).
 
De wipbrug gezien vanaf Burgem. Burgerstraat richting Moriaan en Dorpsstraat
Nogmaals de wipbrug, nu vanaf het westen: rechts de Moriaan, in het midden de zaal van de Moriaan en daarnaast woning en (bouw-)bedrijf Westra. 
 

De wipbrug, rechts de zuivelwinkel van Cas en Trien Blokker.
 

Na de verkaveling (1968), sloot en brug zijn er niet meer. Het oorlogsmonument met daarachter de woning van de burgemeester. 

13 juni 2000: de Moriaan is gedeeltelijk afgebrand (maar gelukkig weer opgebouwd)

We gaan de brug over: de 'nieuwbouw' in....
 
De Posthoorn, links het schoolplein van de kleuterschool en het huis van de fam. Robert, rechts het huis van de fam. Nannes.
 
De Posthoorn vanaf het westen, aan het eind de brug en de Burgemeester Burgerstraat. Alingterp, met op de achtergrond het N.H. kerkhof.

 

1967, de Veilingweg, het huis van Lou Groot. 
Het nieuwe huis van Ger Sevenhuysen, hoek Alingterp/Burgem. Noletstraat. De Alingterp (1957) hoort bij de oudste nieuwbouw van Warmenhuizen. De Alingterp/Burgem. Noletstraat, een foto genomen vanuit de tuin van de fam. Sevenhuysen. Aan de andere kant van de straat het nieuwe huis van Jack en Tiny Latenstein. Het is vrijdag, de visboer komt langs. (Vroeger was het voor Katholieken op vrijdag verboden vlees te eten, vis mocht wel!)
 
Jaap Latenstein bezig in de tuin van Ger Sevenhuysen, zoon van Gert.  Op de achtergrond de koelhuizen van G. Sevenhuysen (bij het station).
Een foto van Ger en Guus Sevenhuysen-Wagenaar, Alingterp.
Ger is in augustus 2011 overleden.
 

Weer terug in de Dorpsstraat....
 
Rond 1905, Moriaan richting Oude Ursulakerk. Op de achtergrond de boerderij Nooitgedacht.
 
Vanaf de Moriaan richting Oude Ursulakerk. De Dorpsstraat vanaf de Moriaan, richting Oude Kerk.
Op de voorgrond, nog net zichtbaar, het muurtje van de Moriaan.

 
Dezelde plek, maar jaren later.
Huize Alida, 1979, toen bewoond door Bram en Corrie Dekker-Quant

Zie pagina Familie Quant: Corrie.

Meer over Huize Alida:

Dr K. FRANS, Kring van Dorth, oktober 2014:

BOERDERIJEN WORDEN MONUMENTEN

 

1963, Huize Alida gezien vanaf het zuiden

 

Deze foto is gemaakt vanaf de brug naar huize Alida, richting Oude Ursulakerk.
U ziet de achterkant van de huizen langs de Dorpsstraat.
De Dorpsstraat, vlak na de Moriaan.... op de achtergrond de Oude Ursulakerk. In het eerste huis rechts woonde de familie Jac Dekker, later woonde zoon Bram er. Daarna werd het bewoond door Bram Dekker en Corrie Dekker-Quant (voorheen huize Alida). Daarna woont er een zoon van Willem Dekker.
Daarnaast het huis van Kees Groot en Anne Winder. In het witte huis links woonde Klaas de Geus, vervolgens zijn zoon Piet,
daarna zijn kleinzoon Willem.
 
Er zijn heel wat foto's van de Dorpsstraat en sloot (Voorsloot) tussen de Moriaan en de Oude Ursulakerk.

Maar er zijn ook foto's van het dempen van de sloot, 1968: zie Pagina Ruilverkaveling: In en rond de bebouwde kom.

 

Links de burgemeesterswoning 

 

 

 

  De sloot vanaf de andere richting.
      1956
 
V.l.n.r.: Thomas Groot, Gert v.d. Molen, ?, Piet Delver (op de achtergrond), ?, Anna Bringenberg, Cor Hof.
 
    1966 

 

 
  Rechts het huis van Ger Nieuwland. En natuurlijk weer het witte bruggetje!

 

Hetzelfde bruggetje naar de woning van De Geus als op de vorige foto.

 

 
       

 

 

 

 

 
Het huis van Willem Sevenhuysen, met o.a. Mien Barsingerhorn-Groot en dochter Willemien (Wilma). Op het bankje voor het huis van Willem Sevenhuysen.
Links Mien Barsingerhorn-Groot.
 
Een gewild bankje..... hier rond 1960:
Bertus Buiter, Mien Barsingerhorn-Groot en Gré Buiter
 
Een zomerse dag.
W. Sevenhuysen Jr heeft de melkbussen aan de weg gezet.
 
De woning van Gert Sevenhuysen. Links de woning van Paarlberg.
 
De Dorpsstraat vanaf de andere kant.... links, nog net te zien, het huis van o.a. Mien Barsingerhorn.

 

Iets meer naar het noorden. De Dorpsstraat vanaf de Oude Ursulakerk. Het tweede huis links is het huis van Willem Sevenhuysen, daarvoor het woonhuis van Jaap van den Berg, daarna van Ton v.d. Ven.
 
   
  Rechts: drukkerij en kantoorboekhandel Kok.
 
   
Deze stolp stond achter winkel en huis van de gebroeders Sötemann. Tjeerd woonde beneden (achter de winkel) en Herman boven. De winkel werd later Chinees Restaurant. De twee huizen hiernaast waren te bereiken via een pad ten zuiden van de winkel.

Over Tjeerd Sötemann: zie Pagina Mensen: Overige foto's

Zie ook Pagina Festiviteiten: Allerlei

Jaren 50: Dorpsstraat 109, familie Hof (naast de familie Modder).

Zie ook Familiefoto's
Overige foto's

 

Het huis van de familie Modder. 1964, de boerderij van Dieuw Modder-Koorn. Net voor het bruggetje ligt de kano van Herman Sötemann . Links nog net zichtbaar: het net nieuwe huis van Jan Westra. Hier stond vroeger de stolp van Pieter Koorn. Het huis van Ger Nieuwland deed toen dienst als schuur van de stolp.

 Zie Pagina Fam. Koorn

Genomen vanaf de Oude Kerk naar het zuiden, links o.a. het huis van Jaap v.d. Berg (daarna praktijk van Ton v.d. Ven), het woonhuis van Ton v.d. Ven en het herenhuis van vroeger Willem Sevenhuysen en huishoudster Mien Barsingerhorn-Groot.  
Boerderij Nooitgedacht, gebouwd in 1879, tegenover de Oude Ursulakerk Rond 1918.
In de deuropening: Jan en Trijntje de Geus. Zij moesten de boerderij in 1921 verlopen (zie hiernaast).
 
1921..... openbare verkoop van de boerderij Nooitgedacht Dezelfde boerderij, jaren later.

 

 
 


Oude Ursulakerk

De bouw van de oude Ursulakerk (toen RK, nu Nederlands Hervormd) is voltooid in 1508.
De fundamenten van de kerk die er daarvoor stond dateren uit de 12de eeuw.

 
Een prent uit 1727..... let op de ooievaars!
 
Een prent uit 1830    
1727 1727 1727 Een poging om de tekst bij de vorige prent te 'vertalen'...... met hulp van o.a. Sam Schipper (Historische Vereniging Harenkarspel).
   
  Een schilderij van de Oude Ursulakerk en pastorie. Het huisje op de voorgrond is gesloopt, daar is nu De Baan. Het werd  hier bewoond door de familie Barsingerhorn.... daarna de familie Mat Pronk.
 
Een schilderij van Dirk Filarski (1885-1964).  
 
De Oude Ursulakerk, links de pastorie. Op de voorgrond de brug naar de nieuwe begraafplaats, aan het eind van het  Kerkhoflaantje. De oude begraafplaats ligt ten zuiden van de kerk (zie hieronder.
 
   
De nu niet meer bestaande ingang aan de zuidkant, rond 1932. Ook aan de noordzijde was zo'n ingang in neogotische stijl. Beide ingangen zijn verdwenen tijdens de restauratie (rond 1960). De ingang aan de noordkant is later teruggebracht en voorzien van een fraaie oude deur.
 
     
Een foto uit 1941: Oude Ursulakerk, oostkant. In het schuitje Piet Pie (getrouwd met Lies Koorn) en zijn dochter Miek.  De Oude Ursulakerk, links het achtererf en de boerderij van Siemen Vlugt (later bewoond door mevrouw Pronk), de witte gevel boven het kleine schuurtje (boetje) is van de toenmalige drukkerij en winkel van de familie Kok. Het boetje rechts is van de gemeente (opslag). 
 
Koeien op het land, behorende bij de boerderij links, bewoner: Cor de Moor en gezin.   
De NH Kerk, met rechts de poort en de brug over de Voorsloot naar de  nieuwe begraafplaats. Oude Ursula vanaf het Kerkhoflaantje. Vanaf het Kerkhoflaantje, 1966

 

De brug naar het Kerkhoflaantje, op de achtergrond de Openbare Lagere School (Oud Wulpendorp).
 
 
1966
Achter de heg bevindt zich het oude kerkhof.
Let op de geitenkop op de voorgrond!!!!
 
De Oude Ursulakerk in 1975   Het oude kerkhof, ten zuiden van de Oude Ursulakerk. Het nieuwe kerkhof ligt aan het eind van het Kerkhoflaantje, tegen de Veilingweg aan.
 
 
Restauratie van de Oude Ursulakerk. 1966: Drie foto's van het interieur van de kerk.
Links: de eikenhouten preekstoel uit 1724, rechts: het orgel, gebouwd door H. Knipscheer in 1864.
 
     
Vanaf het land gezien, links de pastorie.

 

 

De Oude Kerk en pastorie, 1967

 

De oude Ursula na de verkaveling (1968), hekwerken in plaats van sloten.... Links de boerderij van Cor de Moor.

 

De Oude Ursulakerk vanuit het noorden gezien, links de pastorie 1968: Rechts de Oude Kerk en de pastorie. Op de achtergrond de boerderij van De Moor, daarvoor de Chevrolet van Mat Pronk.
 
1902: De Ned. Hervormde pastorie, naast de oude Ursulakerk. Op de achtergrond het Baanhuis en links de boerderij van De Moor.
 
1966: Rechts de Oude Kerk, daarachter de pastorie, het huis van Mat Pronk, het Baanhuis, Dirk Pastoor en de melkbussen van Piet Pie. 1965:
Vanaf de Oude Ursula naar het noorden
De NH kerk met recht daartegenover het Kerkhoflaantje. Links van de kerk de pastorie. De straat op de voorgrond is de Veilingweg, uiterst links richting Dorpsstraat: Oud Wulpendorp.
 
 
 
 


Dorpsstraat-Noord en De Fuik
 

Een foto gemaakt begin vorige eeuw. Op de voorgrond het dak van de NH Pastorie, daarachter het Baanhuis. Links daarvan de boerderij van De Moor. 1904: de Boerderij van Pie, Baanwerf (achter de Ned. Hervormde pastorie). 

Zie pagina Familie Koorn: Lies Koorn en Piet Pie.

Het huis van Klaas en Trijntje Groot-van den  Berg, daarna Jan Barsingerhorn, later woonde Mat Pronk er. Daarachter was de Tuf, een soort jeugdhonk (eind jaren 60). Uiterst links de tuin van het Baanhuis. Het huis van Mat Pronk is afgebroken voor aanleg van De Baan.
Op de achtergrond de NH Pastorie.
 
Rechts de woning van Mat Pronk, het Baanhuis en de woning van Trien Pastoor. 

Links de boerderij van De Moor.

Zie ook Pagina Geschiedenis:
Diversen

13 september 1968: Raad volgt advies B en W: bezwaar tegen aanwijzing boerderij De Moor tot monument.

Piet Sevenhuysen op de bres voor stuk authentiek Warmenhuizen
 

     
2009
De OLS De Torenven,

In de jaren 80 werd het openbaar onderwijs vanaf Oud Wulpendorp verplaatst naar een nieuwe openbare lagere school: de Torenven (Dorpsstraat 54, schuin tegenover de oude Ursula Kerk).

Zie Pagina Schoolfotos: Openbare Lagere School
 

     
Het Baanhuis (gebouwd in 1650). De melkbussen staan aan de weg om opgehaald te worden.
Ernaast was een lijnbaan voor een touwslagerij.
 
Het Baanhuis, Dorpstraat 67,
in 1958

 

 

Het Baanhuis, 1964

 

Het Baanhuis, al behoorlijk vervallen....
Het Baanhuis, 1968. Het Baanhuis, aan de vooravond van de verbouwing in 1970.
 
Het verbouwde Baanhuis.
 
Het Baanhuis vanaf De Baan.
1969
In de verte de RK Kerk, op de voorgrond De Baan
1970
De Baan en de Sportlaan
1970
De bouw van het huis van Theo de Nijs, hoek Baan/Sportlaan.
Op de achtergrond de NH Kerk.
 
1967
De Vogelbuurt, met op de achtergrond de N H Kerk.
De Openbare Lagere School en de woning van de hoofdonderwijzer, meester Donia,
Oud Wulpendorp.
In gebruik genomen in 1925, de architect is J. Leyen, Bergen.

Zie Pagina Schoolfotos: Openbare Lagere School
 

Openbare Lagere School vanuit het zuiden. Nu vanaf het noorden: de brug naar de Openbare Lagere School.
 
Vanuit het noorden: de Voorsloot en het huis van hoofdonderwijzer Vellinga (Oud Wulpendorp). Op de eerste foto ziet u links nog net de zijsloot naar de Wup en de korenmolen.
 
De Voorsloot bij de ophaalbrug, de Wup. De brug op de achtergrond gaat naar het Krabbendammerpad. In het gebouwtje met het witte dak staat een brandspuit. 
 
     
1928: Het huis Jan Vlam, Piet Vlam en Cees Barsingerhorn, daarna, het witte huis is het huis van Willem Gutker, daarnaast de boerderij van Cees Gutker (later Gert Vlugt, daarna Jan Zon). De boerderij werd afgebroken en er werd een postkantoor gebouwd, wat daarna een kapperszaak werd (Kapsalon Kimewo). Op de achtergrond de boerderij van Swan.
 
     
Dorpsstraat 41, schuin tegenover Oud Wulpendorp.
 
Dorpsstraat 39, de boerderij van G. Vlugt, gesloopt t.b.v. het nieuwe postkantoor, later kapperszaak. Rechts het huis van W. Gutker.
 
1976: Dorpsstraat 39.   Dorpsstraat 35, de boerderij van Jaap Swan, 1968
Dorpsstraat richting de Fuik, links het huis van P. Sevenhuysen en echtgenote, daarna bewoond door familie Zutt.
Rechts de stolp van J. Swan en D. Vlam, dan het huis van J. Swan Senior en G. Francis, hierna nog bewoond door T. de Moor en J. Beemsterboer en echtgenotes, daarna B. Dekker en T. Beemsterboer.
Na de brug de koolboet en de stolpboerderij van W. Gutker Jbzn. , later van P. Barsingerhorn en nog weer later van M. Pronk.  De stolp is in 1952 verbrand en later in andere vorm weer herbouwd en word daarna bewoond door het echtpaar Pronk-Kemper.
 
Als de voorgaande foto. Voorbij de brug de winkel van Speets en links daarvan een klein huisje dat stond waar nu Hartendorp is.

 

Deze foto is gemaakt vanaf de Wup. Nu is daar de Rietzangerstraat. Op de achtergrond het Molenhuis.
 
Weer het Molenhuis op de achtergrond, hier nog met molen (verbrand in 1927). De Wup vanaf het noorden.
     
De brug (Wupbrug) over de Dorpsstraat aan de Noord (waar nu de Rietzangerstraat begint), links het huis van Jan Beemsterboer.
 
 
 
 
De Korenmolen met molenhuis, de molen is in 1927 verbrand, de stolp staat er nog steeds (hoek Sportlaan/Dergmeerweg) en wordt bewoond door de familie Zutt.
 
Toen deze foto gemaakt werd was Arie de Wit de Molenaar, zijn dochters Marie en Nelie lopen op het paadje, zijn zoon Kees zit aan de slootkant. De korenmolen Dezelfde ansichtkaart, maar dan in kleur
De kruidenierswinkel van Speets, in 1967 is hier de Raiffeisenbank gebouwd. Links slagerij Glas, rechts de winkel van Speets. Daar tussenin stond een huis dat hier wordt afgebroken, o.a. woonde hier A. Nicolai. Hier staat nu het huis van voormalig slager Cees Ruiter.
 
Op de kruising Dorpsstraat/Fuik (en tegenwoordig ook Hartendorp) stond de winkel van Slager Glas, later slager Cees Ruiter. Daarachter de winkel van kleermaker Willem Goudsblom. De Dorpsstraat vanuit het oosten: links slager Glas, rechts de Fuik.
 
Hoek Dorpsstraat/de Fuik, rechts is nog net Ons Huis te zien. Het huis links is gesloopt, daar is nu Hartendorp. Bewoners waren o.a. Cees de Wit met gezin, aan de andere kant van het huis P. Mosch en gezin.
 
Ons Huis. Hartendorp, gebouwd voor en door van de familie Koorn-Quant

Zie ook Familie Koorn
en Familie Quant: To.

 
 
De westkant van de Dorpstraat, op voorgrond Dorpsstraat 22, het huis van Pieter Sevenhuysen, later fam. Zutt.
 
Dezelfde huizen, maar op deze foto staat ook het huis van Beemsterboer en de Molenvaart. Uiterst rechts de woning van P. Sevenhuysen, links boven de woning van de hoofdonderwijzer van de openbare Lagere School. Op de voorgrond de Dorpsstraat met de Wupbrug, plus Molenvaart. Het huis rechts daarvan is de woning van Jan Beemsterboer, rechts daarvan Dorpsstraat 356, de boerderij van Jaap Swan. Luchtfoto 1960.
Op de voorgrond links het eerste stukje Dorpstraat, rechts het begin van De Fuik.
Halverwege rechts: de NH  begraafplaats, daarboven de veiling.


DE FUIK

De Fuik, links woont nu de familie Tesselaar, daarvoor o.a. de gezusters Damman. Uiterst rechts is nog net een stukje van Ons Huis te zien. Een foto, gemaakt rond 1904. De boerderij van de familie Sevenhuysen, Fuik 27. Het huis daarnaast is een zgn. langhuisstolp, bewoond door J. Brouwer en echtgenote. Deze stolp is gesloopt en er is een burgerwoning voor terug gekomen. nu bewoond door T. v.d. Eng en echtgenote.

De man met de fiets is Willem Sevenhuysen Hzn, de vrouw met het witte schort heet Hoogeboom, het meisje rechts van haar is Klazina Sevenhuysen Pd en links Grietje Sevenhuysen Pd, de jongen op het hek is Hendrik Groot, later bodedienst Warmenhuizen-Alkmaar .
 

De stolp in 2010.

Meer informatie over deze stolp en andere stolpen:
Pagina Diversen


Of Klik hier voor veel foto's van het exterieur, maar ook van het vierkant, de koegang, de dars enz.
van de stolp van Piet Sevenhuysen, Fuik 27.
Met uitgebreide informatie waar alles voor diende en hoe er gewerkt werd.......

Een schilderij van de stolp, gemaakt door de zoon van de toenmalige spoorwegstationschef in Warmenhuizen, M. Kutterink, rond 1911.
De Fuik: de stolpboerderij van J. Delver, brandstoffenhandel en fourage. De boerderij is gesloopt, daarvoor in de plaats is een bungalow gekomen.
 
Het tuindersbedrijf van J. Dekker in De Fuik, op het zgn. 'eiland'. Het huis staat er nog, het eiland is er niet meer. Sloop van het huis van Arie de Nijs Jzn (Goudje). Hier is een nieuw huis voor teruggezet, daarna bewoond door gebroeders Dekker. Brand in het huis en de schuren van brandstoffenhandelaar D. Zutt in de Fuik. Later van zijn zoon H. Zutt. Er zijn een nieuw huis en nieuwe schuren gezet.
Op de achtergrond links nog net te zien  de schoorsteen van de zuivelfabriek, links de stolp van Hoogeboom.
 
Uiterst rechts de boerderij van de familie Vader. Coöperatieve zuivelfabriek De Eendracht.

Van 1899 tot 1940 zwaaide P. Sevenhuysen hier de scepter, hij werd opgevolgd door G. Sevenhuysen. De fabriek is gesloten op 11 maart 1961. 
 

De zuivelfabriek vanuit de lucht gezien.
 
 

OOSTWAL
 

Het huis van H. Gutker en K. Slot stond bij de Noorderbrug (Skroiversbreg) waar A. Pronk later zijn aannemersbedrijf bouwde. Inmiddels is dit ook al weer gesloopt en staan er nieuwe huizen. Het huis van K. Slot.

De Noorderbrug, rechts op de voorgrond timmerman K. Pronk, daarna de smid J. Heman, Nel Molenaar en de familie Suiker. De stolp op de achtergrond is van veehouderij gebr. Blankendaal. Links bakker Dissel. Het huis van Tesselaat (Turrie) is hier al afgebroken.
 

De Noorderbrug.
De Dorpssttraat liep tot de Noorderbrug, daarna werd het Oostwal.
1968: Oostwal 128, het huis van Tesselaar (Turrie), direct na de Noorderbrug, links. Later is daar de nieuwe woning van Adri Pronk gekomen. Links nog net te zien: het hek van Ons Huis (op de hoek van De Fuik) daarna de nieuwe woning van Adri Pronk. De Noorderbrug is er niet meer. 

 

Links Bakkerij Dissel, is gesloopt. Op deze plaats staat het huis van de familie Pronk. Rechts daarvan het huis van J. Gutker
 

 

Rond 1910: net na de bocht (links) staat het huis van de weduwe Gutker,
Oostwal, het huis in de bocht van de Oostwal, tussen het huis van Suiker en smederij Heman. Het werd bewoond door Nel Molenaar en haar vader en zuster, het is gesloopt en niet meer herbouwd.
 
Oostwal 153, rond 1900 was dit Café het Laatste Stuivertje, Deze foto is van rond 1920: de familie Wognum. Oostwal 97, rond 1963: Garage Rood (daarvoor garage Bakker, daarna garage Schipper).

 

Oostwal 97, rond 1963: Garage Rood (daarvoor garage Bakker, daarna garage Schipper).

 

 
De 'witte bioscoop' rond 1933.
Uiterst rechts woonde Jan Vlam, daarnaast Dirk Mosch, dan de familie Gieling en links de familie Legdeur (huisschilder).
 
Rond 1919: Oostwal nr, 86 van Jan Vlam en Guurtje Nieuwland en nr. 84 van Lou Kalverdijk.
 
1967, De Oostwal

 

 
   
  Zwembad Geestmerend, links: rond 1968.

In 18 juni 2016 is de naam veranderd in Maarten van der Weijdenbad.
 

 

 

 
 

Home / Schoorldam / Krabbendam / Sloten en proelen / Agrarisch / Ruilverkaveling