Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen
 

Gastenboek

 

 

 

 
 
 

Voor het laatst bijgewerkt: 10 juni 2016

          
 

Fam. Jonker-v.d. Linde
Schoorldam

Fam Jonker-Broersen
Krabbendam

Fam Jonker-Moras
Warmenhuizen

Jonker-v.d.Linde, Schoorldam     

De winkel van de familie Jonker, Kanaalkade 25 te Schoorldam. Piet, Simon Jonker en Aaltje v.d. Linde staan hier met hun ouders voor de winkel. Ze verkochten steenkool, petroleum, kruidenierswaren, groente en fruit, ook aan de voorbij varende schepen.

Pagina Schoorldam: Oostkant
 

Later verhuisden Piet Jonker en Aaltje van der Linde naar Dorpsstraat 232 te Warmenhuizen om daar de zaken voort te zetten met hun 4 kinderen Henk, Annie, Piet en Simon.
Wat later zette zoon Henk de groente- en fruittak voort, Piet de kruidenierswaren en Simon bleef op Dorpsstraat 232 met de brandstoffenhandel (briketten, eierkolen, turf, antraciet).

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat Zuid
 


 

Links:
Piet Jonker met zijn vrouw Aaltje v.d. Linde.

Rechts:

Opa Piet Jonker genietend van zijn sigaartje.

Links: Deze foto is genomen op Westfriesedijk 60, zomer 1947.

v.l.n.r. Sijvert Commandeur, Marianne Schouten, Alie Wester(van café Wester, nu café de Ooievaar), Annie Commandeur (dochter van Sijvert).
Sijvert was getrouwd met Trien Pronk uit Kalverdijk, zij overleed op jonge leeftijd en Sijf bleef achter met 4 kinderen. Hij woonde een aantal jaren op Westfriesedijk 60. Later kwam de familie Bernard van Duin bij hem inwonen. Hij rookte graag Chief Whip sigaretten.

Zie pagina Dorpsgezichten: Westfriesedijk/Oudewal-West.
 

Rechts: Westfriesedijk 60 rond 1947.
v.l.n.r. Annie Commandeur, Simon Jonker, oma Jonker(nog zonder wagentje), Gré Wester, Nico Commandeur. Voor Nico staan Alie Wester en Annie Jonker met haar verloofde Broos Groot.
 

Links, Westfriesedijk 60:
De gebroeders Commandeur met hun zwager Simon Jonker. V.l.n.r. Theo Commandeur, Nico Commandeur, Siem Jonker en Jan Commandeur.
 
Rechts: v.l.n.r. Annie Commandeur, Simon Jonker, Alie Wester en Theo Commandeur.
 

Huwelijksplechtigheid Piet Jonker en Gre Petri rond 1957.
V.l.n.r. Oma Jonker, Gré Petri en Piet Jonker.

Rechts: Kerkelijke plechtigheid van het huwelijk van Piet Jonker en Gré Petri.
Op de foto achteraan de getuige ?, Simon Jonker, het bruidspaar Gré en Piet, de kinderen Tiny, Lida , Jaap, Henk en Siem, Theo en Piet zaten waarschijnlijk al in de banken.
 

Het bruidspaar Jonker-Petri rond 1957.
Piet Jonker was eerder getrouwd met Maria Sikkink, deze overleed enkele dagen na de geboorte van het 7e kind op 23 november 1954. Piet had een kruidenierswinkel aan de Oostwal.
Je zou denken: Gré is gelijk klaar met 7 kinderen, maar nee, er zouden er nog vele volgen.
Op de foto v.l.n.r. Theo, Tiny, vader Piet, zoon Piet, Gré, Lida. De drie jongens op de voorgrond zijn Henk, Siem en Jaap.
 


 

Dorpsstraat 232, rond 1958.
V.l.n.r.: Lida Jonker, tante Annie Jonker, Siem Jonker, tante Gré Jonker-Petri, Annie Jonker-Commandeur, Peter Jonker, oma Jonker.
Zittend op de grond Jaap en Henk Jonker


 

V.l.n.r. Jan Commandeur, Truus Meijer , Gre Jonker-Petri , Piet Jonker.

Links:
Simon Jonker begin jaren 50. Rechts: het schoolplein van de Theresiaschool en de stolp van Jan Zon (later familie Hik Stam).

Rechts:
Kermis 1967. Simon Jonker met zijn moeder Aaltje Jonker- v.d. Linde voor het huis van de gezusters Gomes, Dorpsstraat.
 


 

Links: Mien Jonker-Meijer was getrouwd met Henk Jonker (broer van mijn vader), groente- en fruithandel. Hier met dochter Alida en zoon Piet voor de zaak van kapper Herman Pronk, begin jaren 50.
 
Rechts: Piet Jonker, zoon van Henk en Mien Jonker, met zijn kleine neef Peter Jonker, zoon van Simon en Annie Jonker.

Henk en Mien Jonker-Meijer.
Ze hadden een groente- en fruithandel op Dorpsstraat 218 en stonden op markten en ventten langs de weg, later samen met zoon Piet onder de naam H en P groente en fruit.
Mien en Henk waren de eersten die patat verkochten in Warmenhuizen. Je kreeg het op een krant en zittend op een sinaasappelkistje peuzelde je het lekker op, smaakte bar lekker.
Later verkocht Jan Vader (Babbel) patat in een pijpenlaatje naast zijn kruidenierswinkel en tot op heden moet je voor patat bij Moos (Ligthart) zijn.
 


 

Links: Nina Tesselaar (dochter van Jan Tesselaar en Gré Nannes) en Rina Jonker (dochter van Simon Jonker en Annie Commandeur).

Rechts: Jaren 50: kerststalletje kijken in de Katholieke Kerk.


 

Links: een kermisfoto rond 1962.
Familie Jonker, v.l.n.r.: Sef, Simon, Rina, Annie Jonker-Commandeur, Peter.

Rechts: Alingterp rond 1960.

Vanaf links: Jack Pronk, Alie Pronk, Peter Jonker, Rina Jonker.

Links:
Rond 1968: Sloop van de boerderij en opslagplaats van brandstofhandel Jonker aan de dorpsstraat 232 (onderaan de Zuiderbrug).
De roetzwarte mannen zijn v.l.n.r. Simon Jonker, Gerrit Nannes, Theo Pronk, Sjef Jonker, Jan Tesselaar, Joop van Wonderen en daarachter Peter Jonker.

Rechts:
Simon Jonker is een half mudje aan het vullen met steenkool aan de Dorpsstraat 232, op de achtergrond de schuren van vader Klaas en zoon Jan Tesselaar.
 

Links: Kermis eind jaren 50.
Henk Dekker uit Kalverdijk, later bij het grofvuil werkend, en Simon Jonker rijden met de auto over de kermis, toen kon dat nog.
Dat was de enige route om van het station naar zijn opslag te komen, hij moest heel wat keren heen en weer rijden.
Hij had vaak lifters mee op die korte ritjes en allemaal een zwarte broek van de kolengruis!

Midden: Simon Jonker brengt steenkool rond met zijn Opel Blitz.

Rechts: Simon Jonker: steenkool lossen bij het station samen met de stationschef Willem Ellenbroek.
17 oktober 1969: Krantenartikel: Kolenhandel Jonker opgeheven.


 
 


 

Jonker-Broersen, Krabbendam 

  Door Dick Visser, Nieuwe  Niedorp
Voorjaar 2014.   

Zie Pagina Krabbendam

Hier mijn verhaal met foto’s over de familie Jonker. Alles is in 1956 opgeschreven door oudoom Willem Meijles uit Eenigenburg, de zoon van Ariën  Meijles en Trijntje Jonker.

De data heb ik later allemaal uitgezocht op het archief Alkmaar, Genlias  en via de familie, met hun herinneringen enz enz.
O.a. een aangetrouwde nicht van me uit Ede ( Bep Visser-Schröder), die ook aan genealogie doet (schoondochter van de jongste broer van mijn vader). En de zoon van Jan Gerrit Jonker uit Krabbendam die met zijn vrouw (Yme en Dieuwke Jonker-Wesselius) ook alle gegevens en wetenswaardigheden van de Jonkers hebben gedocumenteerd.

En vooral niet te vergeten, tante Nel Meijles-Diepsmeer.Tante Nel is de schoondochter van Willem Meijles, dochter van Willem Diepsmeer en Jantje Rus, geboren in Dirkshorn, een paar jaar verderop gewoond en op haar 5de (ongeveer) weer in Krabbendam terecht gekomen (winkeltje van Diepsmeer, Krabbendam). Tijdens haar huwelijk heeft ze altijd in Eenigenburg gewoond, nu woont zij in Sint Pancras. Ze was gehuwd met Arie Meijles Wzn.
Inmiddels is tante Nel 94 jaar oud, maar nog zo ontzettend helder van geest, ze weet alles nog. Zij heeft heel veel vragen van mijn kant kunnen beantwoorden en uitbreiden. Mede door  haar heldere uitleg en uitstekende geheugen is er veel duidelijkheid gekomen in het opschrijfwerk van haar schoonvader.

 

Gerrit Jonker

X 1721  

Maartje Broersen
 


Zoon:

 
Hillebrand Jonker

X 1747  

Grietje Schouten
 


Zoon:

 
Gerrit Jonker

X 1792  

Magdalena Pronk
 


Zoon:

 
Jan Jonker
05-5-1794   -   † Eenigenburg 28-10-1875

X 15-12-1816  

Antje Akkerman
1795   -     † Warmenhuizen
 

X 1846  

Guurtje Brouwer
   

Zij hebben een zoon:

Gerrit Jonker                                                         
Bergen 18-1-1821   -    † Krabbendam 27-3-1883

Aafje Stam
Krabbendam 7-1-1824    -  † Krabbendam 25-5-1848

Gerrit en Aafje trouwden 11-10-1843. Tijdens zijn huwelijk met Aafje ging hij bij Jan Paarlberg werken in Krabbendam.
Zij krijgen samen 3 kinderen:
 
Antje Jonker 27-9-1844, Krabbendam, † Broek op Langedijk X 1867 Den Helder Dirk Slot, Broek op Langedijk
Weintje Jonker 6-2-1847, Krabbendam, † Broek op Langedijk, 19-2-1878 X 1870 Den Helder Aarjen Slot, Broek op Langedijk
(burgemeester van Langedijk
Jan Jonker 12-5-1848, Krabbendam, † Chicago (Illinois), 29-3-1928 X 1874, Warmenhuizen Trijntje Blom

In 1881 vertrekken Jan en Trijntje naar Amerika. De naam is veranderd in Yonker.

Jan en Trijntje Jonker-Blom.

Vlak na de geboorte van Jan sterft moeder Aafje in het kraambed op 25-5-1848.
Gerrit hertrouwt 2 jaar later met Antje Paarlberg, de dochter van zijn baas Jan Paarlberg (13-3-1796 Warmenhuizen  † Krabbendam 21-2-1878) en Grietje Akkerman (1804 Krabbendam, †  1867 Krabbendam).

Dit huwelijk had Jan Paalberg’s sympathie helemaal niet!!! Bovendien waren Gerrit en Antje volle neef en nicht van elkaar, via de Akkermannendames. Antje en Grietje, hun beider moeders, dat waren immers zussen. Ofschoon hij grootgrondbezitter was in Krabbendam, huurde hij in “Koegras Breezand”  een boerderij en zette zijn dochter met haar man en drie kinderen erop. Destijds heel slecht land (zandgrond) nu uiteraard fantastisch voor de bollenteelt!!

Hier zijn vervolgens 11 kinderen geboren, 8 dochters en 3 zonen. In totaal was Gerrit de vader van 14 kinderen! De oudste 2 dochters overleden op jonge leeftijd in Koegras.
 


 

Gerrit Jonker (1821)
 

Antje Paarlberg (1824)

Grietje 26-4-1851 Den Helder, † 12-11-1861 Den Helder    
Maartje 7-7-1852 Den Helder, † 7-4-1871 Den Helder    
Jannetje 15-9-1854 Den Helder, † 28-7-1918 Broek op Langedijk X 6-6-1879 Warmenhuizen Jan Blom
 
Trijntje 13-4-1857 Den Helder, † 13-9-1924 Eenigenburg X 6-6-1879 Warmenhuizen Ariën Meijles geboren in Eenigenburg
Nicolaas 12-10-1859 Den Helder, † 20-9-1862, Den Helder    
Leentje 11-3-1856 Den Helder, † 17-6-1920 Krabbendam X 27-4-1893 Warmenhuizen Cornelis Dekker
Grietje 13-1-1862 Den Helder, † 22-9-1923 Broek op Langedijk X 11-9-1884 Broek op Langedijk Dirk Ven.
 
Aaltje 8-10-1863 Den Helder,  † 9-4-1939 Broek op Langedijk X 9-6-1887 Aarjen Glas
Klaas 9-4-1865 Den Helder, † 3-3-1906 Krabbendam X Lijntje Troost, 28-8-1874, † 1953 Alkmaar
Neeltje 20-6-1867 Den Helder, † Krabbendam 26-1-1884 (hersenvlies ontsteking).    
Jan Gerrit 20-2-1869 Den Helder, † 1-5-1897 Krabbendam    
       

± 1897
Jan Blom en Jannetje Jonker met hun kinderen Teetje, Antje, Jacob, Gerrit,
Neeltje en Trijntje (de broer van Trijntje Blom,
de vrouw van halfbroer Jan Jonker).
 

1904
 

Ariën Meijles en Trijntje Jonker (mijn overgrootouders) Met hun kinderen Willem (de schrijver van alle gegevens), Antje (mijn oma), Gerrit, Cornelis en Klaas.
De foto is genomen t.g.v. hun 25-jarige echtvereniging.
Zij hebben altijd in Eenigenburg gewoond, Trijntje en Ariën zijn begraven op het kerkhofje van Eenigenburg.
 


 


 

± 1898
Leentje Jonker en Cornelis Dekker en hun 2 kinderen Jan Gerrit en Klaas.
Zij hebben altijd in Krabbendam gewoond.
Zij zijn de voorouders van Bouwbedrijf K Dekker uit Krabbendam, tegenwoordig Warmenhuizen.
 

Jan  Gerrit Jonker Gzn
Jan Gerrit is geboren in Den Helder op 20-2-1869 en overleden
te Krabbendam op 1-5-1897, 28 jaar oud
 

 


 

Rond 1902.
Dirk Ven en Grietje Ven-Jonker
Zij hebben 6 kinderen, op deze foto is de jongste (Dirk, 1904) nog niet geboren.

Op de foto: Jannetje, Antje, Jacob, Gerrit, Klaas.

Zij zijn de voorouders van de oprichter van Ven Alkmaar, later Sligro

 

Aarjen Glas en Aaltje Jonker, hier bestaat hun kinderschaar nog uit 5
personen. Totaal krijgen zij 8 kinderen waarvan er één Jacob in 1894 op 2-jarige leeftijd is gestorven.
Op deze foto van  1901 is dochter Antje de jongste, geboren in 1899,
er volgen nog 2 zonen.
De namen zijn:
Cornelis, Gerrit, Klaas, Jacob, Antje.
 Zij zijn de voorouders van de oprichter van “Groot en Slot”, tuincentrum, Heerhugowaard.
 

Klaas Jonker, Den Helder 9-4-1865,  † Krabbendam 3-3-1906   X 3-5-1930, Sloten Lijntje Troost, Rozenburg 28-8- 1874, † Alkmaar 1953
 


 

Klaas Jonker en Lijntje Jonker-Troost
Zij hebben altijd in Krabbendam gewoond en zijn daar ook gestorven.
Kinderen:
Gerrit, Aart en Jan Gerrit (hij blijft op de boerderij wonen en werken)
.

Gerrit Jan Krabbendam, 29-7-1901    
Aart Leendert Krabbendam, 15-1-1903    
Jan Gerrit Krabbendam, 25-8-1904, † 10-11-1978 X 14-5-1930 Sjoukje Ybema, 6-5-1905,  † Krabbendam 22-8-1975  

Gerrit Jan Jonker en Jannetje van Dijk

Aart Jonker en Janny van Andel
Jan Gerrit Jonker en Sjoukje Ybema krijgen 8 kinderen.
Eén van de zonen woont nu op de prachtige nieuw gebouwde boerderij aan het Kerkpad. 
 

Toen er in 1874 op Krabbendam een Christelijke school werd gebouwd liet de oude Jan Paarlberg zijn kinderen en kleinkinderen terugkomen en bouwde voor hen een boerderij aan het eind van het Kerkpad tegenover de school en naast de Paarlhoeve  waar zoon Klaas Paarlberg al woonde met Grietje Knibbe.
 

Dit is de boerderij (± 1875/1880) die voor de familie Gerrit Jonker –Antje Paarlberg werd gebouwd, aan het Kerkpad (nr. 10), naast de Paarlhoeve.
De boerderij is inmiddels afgebroken en er staat een nieuwe woning (Aart en Tineke Jonker), plus woningen voor twee van hun dochters.
 

Klaas Paarlberg, 8-9-1838, † 1-8-1903 X Grietje Knibbe, Hoogkarspel 16-4-1847, † Krabbendam 30-12-1906


Klaas Paarlberg Jzn
 
Grietje Knibbe

Klaas is de broer van Antje Jonker-Paarlberg, zij zijn kinderen van Jan Paarlberg en Grietje Akkerman
Hun zoon Jan met vrouw Marie Frans zijn op de Paarlhoeve blijven wonen.
In de 50-er 60-jaren woonde Jan er nog alleen met zijn dochter Gré (Grietje)
Dit was in mijn lagere schoolperiode in KrabbendamDe Paarlhoeve

 

Dit is zo’n beetje het verhaal met data van de Jonkers en hun nazaten . De basis van de verhalen is gelegd door oudoom Willem Meijles uit Eenigenburg (de oudste broer van mijn oma) die in de 50-er jaren van de vorige eeuw alles op begon te schrijven. Hij is zelf in Eenigenburg geboren en ook daar gestorven. Hij ligt met zijn vrouw Jaantje Troost in hetzelfde graf als zijn ouders op het kerkhofje van Eenigenburg.

Dick Visser,
Nieuwe Niedorp (geboren en opgegroeid Eenigenburg)
 Voorjaar 2014.

  


Fam. Jonker-Moras, Warmenhuizen
 

       
 
 

Links: Gerrit Jonker, geboren te Warmenhuizen op 8 okober 1849.
Zoon van Krijn Jonker en Kniertje Glas.
Gehuwd met Trijntje Kruijer op 8 mei 1875.
Gehuwd met Maria Moras op 10 september 1884.

Rechts: Maria Moras, geboren rond 1856 te Harenkarspel.
Dochter van Cornelis Moras en Pietertje de Jong.
Gehuwd met Gerrit Jonker op 10 september 1884.

Foto links: Gerrit Jonker, geboren op 21 februari 1881 te Warmenhuizen. Zoon van Gerrit Jonker en Trijntje Kruijer.

Pietertje, geboren te Warmenhuizen op 9 maart 1897, dochter van Gerrit Jonker en Maria Moras.

Quirinus Jonker, geboren te Warmenhuizen op 19 april 1876, overleden te Alkmaar op 18 december 1955.
Zoon van Gerrit Jonker en Trijntje Kruijer.

Gehuwd met Maria Admiraal (Maartje), geboren op 26 juni 1878 te Heiloo, overleden 8 december 1962 te Warmenhuizen.

De bidprentjes van Quirinus Jonker en Maria Admiraal.

Quirinus en Maartje kregen 9 kinderen:
Gert, Jans, Klaas, Quirinus, Cor, Trien, Piet, Mien, Thijs.
 

Foto links: Klaas, geboren 10 januari 1907, rechts Arie Ligthart.

Foto rechts: Klaas Jonker, Arie Ligthart, Theeuwis Pronk.

Quirinus, geboren 7 maart 1908.

 

Piet

Trien.

Zij zorgde voor het gezin Meijer na het overlijden van haar zus Jans Meijer-Jonker in 1934.

Zie familie Meijer-Jonker.

Links: Mien Nannes-Jonker

Rechts: Cor Nannes

Uiterst rechts: dochter Riet Modder-Nannes

Foto links: de familie Jonker voor het huis aan de Westfriesedijk, de foto is gemaakt rond 1928. V.l.n.r.: Piet, moeder Maartje Admiraal, vader Quirinus, Nienk de Vries, Klaas en Mien.
Het huis is gebombardeerd op 31 december 1943.

Zie pagina 40-45: bombardement

Foto rechts: het nieuwe huis: Oudewal 85.

 

Quirinus en Maria voor het huis Oudewal 85.

Zie pagina Dorpsgezichten: Westfriesedijk/Oudewal-West.

 

Trijntje Schipper-Smit (weduwe van Klaas Schipper) en Maria Jonker-Admiraal (echtgenote van Quirinus Jonker).

Trijntje Schipper-Smit is de moeder van Sijtje Schipper, Sijtje trouwde met de oudste zoon van Maria Jonker: Klaas.

Foto links, bij het huis aan de Westfriesedijk.
V.l.n.r.: Nienk de Vries (werkman), Piet, vader Quirinus, moeder Maartje Admiraal en Klaas.

Foto rechts: De hele familie Jonker:
Vooraan: Trijn, moeder Maartje, vader Quirinus.
Daarachter: Thijs, Mien, Gert, Klaas, Piet, Quirinus.

Voor het huis van Pietje Filippo (nu Restaurant de Ooievaar).

V.l.n.r.: Cor Nannes, Cor Jonker, Mien Jonker, ?? Pronk (Potjemarkt), Marie Louter, ?? Boekel. Achter: Quirinus Jonker.

Foto links: Vooraan: Trijn en Mien, achter: Gert, Klaas, Quirinus,  Cor en Piet.

Foto rechts: Cor, Quirinus, Klaas en Piet, daarachter Gert en Thijs.


 


Hieronder foto's van de Familie Meijer-Jonker

De foto's zijn ter beschikking gesteld door Gerard Meijer, Wim Koorn heeft ze gescand en van tekst voorzien.

Daaronder een aantal agrarische foto's, ook uit het album van Gerard.

 


 

     J. Meijer, Jans Meijer-Jonker, Gert Jonker, oma Jonker met Piet Meijer, opa Quirinus Jonker.

 

 


 

     1968: Het huis van de familie Meijer aan de Oudewal.

Pagina Dorpsgezichten: Oudewal-Oost

Opa Meijer

Oma Meijer

Jaap Meijer
 

Jaap Meijer
Gerard Meijer Gerard Meijer Kees Meijer Kees Meijer
 
   
Piet Meijer Piet Meijer
 
   

Rond 1920: Jaap Meijer.

Eind jaren 30, tweemaal zoon Gerard.


Rechts: Trien Jonker, zij zorgde voor het gezin Meijer na het overlijden van haar zus Jans Meijer-Jonker in 1934.

Rinus Meijer, met zuurkool in de Krupp-truck van Gomes over de Moerdijkbrug natuurlijk.

Foto links: links Jaap Meijer.

Foto rechts: Jaap Meijer met Freek Slijkerman (fouragehandel).

Hieronder 4 foto's van Trien Jonker met buurvrouw Hellekamp
 


Agrarische foto's uit het album van de familie Meijer.

Rond 1964: Links: Jaap Meijer aan het ploegen.

Foto rechts: zijn zoon Rinus aan het ploegen met de Massey-Ferguson 135. Op de achtergrond de boerderij van Jonker aan de Oudewal (later Nic Tesselaar, daarna Stam).

 

Foto links: Rinus Meijer.

Foto rechts: v.l.n.r.: Jan Jonker, Jaap Meijer, Piet Ooijevaar, Thijs Jonker en Cor Jonker.

Foto links: links Rinus Meijer, rechts Jan Groot, voor het huis van Thijs Jonker, Oudewal 74.

Foto rechts: Rinus Meijer.

Rinus Meijer

Schoffelen......

Foto links: Kees Meijer, Piet Molenaar, Sijvert Goudsblom.

Foto rechts: Sijvert Goudsblom, Piet Molenaar, Kees Meijer. Op deze foto zie je in de verte de huizen aan de Oudewal. Het meest rechtse huis is van Mekken, eerder Molenaar. De boet van Mink staat er ook nog. Je ziet ook het huisje van Bernard van Duin en de bovenkant van de gashouder.

Kool thuishalen

Foto links: Gerard Meijer, Frits Kauffman, Nart Ligtart, Tootje.

Foto rechts: Frits Kauffman, Jan Mekken, Nart Ligtart, Tootje.
 

Foto links: ???, Jan Mekken, Frits Kauffman.

Foto rechts: Thé Bommer.
 

Links: Thé Bommer.

Rechts: 1960, Jan de Nijs in de koolboet.

1967: Rinus Meijer, Kees Meijer, met pet ????, Gerard Meijer, ??? uit Petten, op de voorgrond: Jan Groot (broer van Lou),

 

Foto links: Rinus Meijer, zuurkool rijden met de 145 pk Krupp Mustang van Gomes.

Foto rechts: vlas rijden voor Gomes. Op de achtergrond het station.

 

Zuurkoolwagen met v.l.n.r.: Trien Jonker, Arie Gomes (Arie Bahco), tante Griet.
 

1963, De Ven.... De foto is gemaakt vanaf het Zwarte Padje richting Krankhoorn....

1970: schoffelen, v.l.n.r.: ????, Rinus Meijer, Willem Molenaar, Willem Molenaar (Kist), Engeltje (Ligthart).


Familie Klaas Jonker, Krabbendam

Klaas trouwde met Sijtje Schipper, zij kregen 10 kinderen:
Riet, Niek, Han, Rinus, Marian, Luus, Ina, Carla, Martien en Thea.

Voor de stolp rechts staat het huis van de familie Klaas Jonker aan de Westfriesedijk (nr. 78), herkenbaar aan de witte was aan de lijn!

Pagina Krabbendam

Foto links: Riet, Han, vader Klaas, Ina, Rinus, moeder Sijtje en Niek.

Foto rechts, van links naar rechts:
1e rij; moeder Sijtje Schipper, Thea op schoot, Carla, Martien, vader Klaas Jonker
2e rij: midden Marian en Luus
3e rij Hannie, Rinus en Ina
4e rij Niek en Riet

Foto links: Trijntje Smit, geboren 12 oktober 1876 te Warmenhuizen, overleden 4 augustus 1962. Dochter van Dirk Smit en Ma Blankendaal. Gehuwd met Klaas Schipper, zoon van Dirk Schipper en Tecla Portegijs.
Trijntje is de moeder van Sijtje Jonker-Schipper.

Rond 1930: Sijtje (Jonker-)Schipper met Piet Molenaar (Osen) op de arm en haar moeder Trijntje Schipper-Smit.

Foto links: voor het huis Westfriesedijk 78 in de vakantie genomen rond 1955. Dochter Thea:"We mochten altijd een tent maken van ruiterstokken en kistjes."
1e rij: Carla, Marian, Martien, Luus
2e rij: Rinus, nichtje Thea Schipper, Hannie, Ina, onze oudste zus Riet achteraan.

Foto rechts: Luus Bommer, Han Jonker, Lia Bommer, Boy Bommer en Jan Bommer.

1963: Eerste communie van Thea (of ook wel genoemd: klein aannemen....).
Voor: Thea en Carla, daarachter Marian en Luus. Dus 4 van de 7 zussen.....

 

1964: Voor het huis in Krabbendam. (Voormalig) buurvrouw Bommer is op bezoek uit Australië......

Links: Sijtje Jonker-Schipper, in het midden Klaas Jonker en rechts buurvrouw Bommer.

 

Foto links: 1967: Thea (11 jaar) voor het huis van de familie Jonker in Krabbendam. De foto is gemaakt voor de ruilverkaveling, toen er nog een brug naar de Westfriesedijk was. Op de achtergrond vader Klaas die op zondag altijd wel even naar zijn akker ging, hij is zijn klompen aan het schoonmaken.

Foto rechts: 1969: Kool thuishalen met paard en wagen..... Thea en Martien Jonker.

Bovenste rij: Niek, Rinus, Han, Marian, Luus, Ina en Riet.
Onderste rij: vader Klaas, Carla, Martien, Thea en moeder Sijtje.

 

Sijtje en Klaas.

Foto links: zoon Niek, geboren 2 maart 1943.

Daarnaast 3 foto's van Ria Hoogeboom (een met haar broer Cor), de latere echtgenote van Niek.


Quirinus en Piet

Quirinus en Piet bleven lang ongehuwd en thuis bij hun ouders wonen, in de boerderij aan de Oudewal ('t Bossie).

Zie pagina Dorpsgezichten: Westfriesedijk/Oudewal-West.

Uiteindelijk is Quirinus getrouwd met To Munster, ook toen is Piet er nog lang blijven wonen, tot hij op een gegeven moment naar Huize Angela verhuisde.

Foto links: Quirinus met de Bruin en de Grijs.

Foto rechts: Quirinus en Bernard van Duin.

Links:
Op de bok Quirinus Jonker, lopend Piet Jonker.

Rechts:
Op de hooiberg v.l.n.r. Piet Jonker, Quirinus Jonker. Op de wagen Jan Jonker, bij het paard Gerard Nannes, zoon van Cor Nannes (de melkvaarder) en Mien Jonker.

Quirinus bij de motor van Freek Pronk. Freek is de bocht uitgevlogen op 't Bossie (hoek Oudewal/Westfriesedijk).

Foto links: Piet met de kinderen van Rinus (zoon van zijn broer Klaas): Steef, Jos en Thijs Jonker.

Foto rechts: Piet..... even gestopt met piepers schillen.

Foto links: Piet doet onderweg even een dutje (hoek Veilingweg/Stationsstraat).

Foto rechts: Cees Ruiter en Piet Jonker.

Quirinus, zijn vrouw To Jonker-Munster en Piet. 

 

Piet,
door de jaren heen....

 

Klik hier voor het verhaal over Klaassie Blokker, de voddenboer,
die zijn bakfiets stalde bij Quirinus Jonker, verteld door o.a. Peter Jonker.Mien en Cor Nannes

Foto links: Mien Nannes-Jonker met haar man Cor Nannes. De jongetjes zijn waarschijnlijk Gerrit en Wokke.

Foto rechts: Mien Nannes-Jonker met Gerrit. Daarnaast Trien Jonker.