Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen

Gastenboek
 

 

 

 
 
Voor het laatst bijgewerkt: 23 september 2016


 

 

 

Klaas is een zoon van Pieter Quant en Geertruida de Jongh.
Hij trouwt op 9 mei 1900 met Trijntje Pronk, zij krijgen 10 kinderen, waarvan er 3 drie jong overlijden, te weten:
Anton (11 jaar oud, Spaanse griep), Sjaantje (9 jaar oud, verdronken) en Corrie (3 maanden).

Over de andere 7 kinderen kunt u hieronder lezen:

                   

Onder aan deze pagina vindt u de stamboom van de familie Quant.

 

Tot slot enkele aktes en rouwadvertenties.

 Missaal

In een kast op de zolder van mijn (inmiddels afgebroken) ouderlijk huis, Dorpsstraat 167, lag een missaal, waarschijnlijk van begin 1800. Dit huis is in 1901 gebouwd door Klaas Quant en Trijntje Quant-Pronk, al hun kinderen zijn daar geboren en na zijn huwelijk(en) is mijn vader Piet daar blijven wonen. Het leuke is dat er op 2 schutbladen enkele overlijdens en geboortes zijn bijgehouden.

Van deze schutbladen en van verschillende pagina's uit dit missaal heb ik een PDF gemaakt.

Annemarie de Groot-Kwantes (mede-auteur van het boek van 'Quantes tot Kwantes' - zie Stamboom) heeft
haar bijdrage geleverd met 2 parenteels betreffende Arien Jansz Quant en Johannes (Jan) Claasz Quant (waar het op de schutbladen o.a. over gaat).

 
Missaal Parenteel
Ari Jansz Quant
Parenteel
Joannes (Jan) Klaasz Quant

 De naam Quant is afkomstig van het Middeleeuwse quant of kwant, wat gezel, kameraad of snaak betekende.

We beginnen met Pieter Quantes, die geboren is rond 1530, waarschijnlijk in Outcarspel. Zijn zoon Jan Pietersz Quantes was (school)meester te Oudkarspel/Noord-Scharwoude op de Langendijck...... uiteindelijk komen we terecht bij Claas Jansz. Quant, hij trouwt met Geertje de Jong. Uit dat huwelijk wordt in 1754 Jan Claasz. Quant geboren. Hij trouwt met Trijntje Ariens Baltes en later met Trijntje Oudejans. Arien Jansz Quant (1789) is een zoon uit het eerste huwelijk. Uit zijn huwelijk met Trijntje Simons Weel wordt Pieter (1816) geboren.

Een citaat uit een geschrift over de familie Baltes:
 

"Anders vergaat het zijn schoonzoon Jan Quant, de echtgenoot van zijn dochter Trijntje. Het polderbestuur dat in 1804 door het provinciaal bestuur wordt benoemd, kent nu naast de oude regenten van voor 1795, ook vertegenwoordigers uit de boerenstand en is Jan Quant één van hen.Tot aan zijn dood in 1820 blijft Jan Quant heemraad en brengt het zelfs tot Schout Civil van de Heerhugowaard. Een soort burgemeestersambt, omdat het polderbestuur gelijk het gemeentebestuur is.
Er wonen dan ongeveer 650 personen in de polder, een veertigtal armen inbegrepen. In de tijd dat Jan Quant in het polderbestuur zitting heeft, wordt er hard gewerkt aan de goede grondslagen voor de toekomst van de polder Heerhugowaard.''

Pieter Quant en Geertruida de Jongh

 

Pieter Quant, 1816-1876.
Uit zijn derde huwelijk, met Geertruida de Jongh, is Klaas geboren.
Geertruida de Jongh,
de derde echtgenote van Pieter Quant,
geboren in 1840
 
Geertruida de Jongh

 

Geertruida de Jongh

De ouders van Geertruida de Jongh, dus de grootouders van Klaas Quant.
 

   
  Theunis de Jongh, 1803-1889,
de vader van Geertruida,
hoofdonderwijzer aan de lagere school te Eenigenburg
 
Adriana van Hanxleden,
1816-1884,
de moeder van Geertruida
 

De familie van HanxledenNog net te zien: linksboven de stolp van de familie van Hanxleden,
op Dijkstal (aan de Westfriesedijk, tussen Eenigenburg en Sint Maarten).
Op de voorgrond het Kleine Modderwiel.

Klik hier voor de genealogie van de familie Van Hanxleden vanaf 1757.

 

Links: de woning van Theunis en Adriana de Jongh in Eenigenburg, vanuit het westen gezien. Daaraan vast zat het schooltje (zie foto hiernaast).
Op de achtergrond het café annex winkel.
 

Aan de woning vast zat het dorpsschooltje, hier gezien vanuit het zuiden.
 

Een schoolklas, links Theunis de Jongh.

 

Theunis is begraven op het kerkhofje van Eenigenburg, zijn grafsteen ligt daar nog steeds.
Zijn vrouw Adriana is begraven in Tuitjenhorn. De reden is 'duidelijk': Adriana was Katholiek, Theunis was Nederlands Hervormd.
 
Twee 2 pagina's uit 'Een kijkje in de geschiedenis van Eenigenburg' geschreven door W.K. van Schoneveld:
Meester Theunis de Jongh

 


 
Aagje Quant, 1847-1896,
dochter uit het eerste huwelijk van Pieter met Aagje Weel
 
Haar echtgenoot Willem de Jongh,
broer van de derde vrouw van Pieter Quant: Geertruida de Jongh
 
Nogmaals Willem de Jongh  
Trijntje Quant, 1858-1943, met haar echtgenoot Jan Groot. Trijntje was een dochter uit het tweede huwelijk van Pieter Quant met Geertje Pronk Jan Groot en zijn zwager Willem de Jongh Neeltje Quant (1872-1937), een dochter uit het derde huwelijk van Pieter, dus een volle zus van Klaas.
Neeltje was getrouwd met Martinus (Tien) Pronk ( 1870-1932) (een broer van Trijntje Quant-Pronk, die getrouwd was met Klaas Quant). Neeltje en Tien kregen 10 kinderen (zie volgende foto).
 
Omstreeks 1927: de familie Tien Pronk en Neeltje Quant van Huiskebuurt, Schoorldam. Later woonden zij in Warmenhuizen.
Boven links: Willem, Herman, Jane, Tien, Piet, Lies, Niek, Toon en Teeuwis. Vooraan: Trui, vader Tien, moeder Neeltje, Jan en Alie.

Pagina Schoorldam: oostkant

 

Een dorp vol pronkstukken.
Martinus en Neeltje directe grondleggers van een wijd vertakt geslacht in Warmenhuizen.

Een artikel uit het Noordhollands Dagblad, 9 oktober 1971.
 

Geertruida Quant-de Jongh, derde echtgenote van Pieter Quant,
met zoon Klaas
Klaas Quant Klaas Quant Klaas Quant
Een stukje geschiedenis over het gezin waar Klaas Quant in opgroeide (met dank aan Matt Hoogeboom).

(Door: C.P. Hoogeboom Ant.zn en C.C. Dekker-Quant).

Geertruida (Trui) de Jongh was de derde echtgenote van Pieter Quant, zij woonden in Kalverdijk. Pieter (overleden 15 oktober 1876) had op z’n ziekbed nog een hele belangrijke zaak geregeld (hopelijk met instemming van Geertruida): hij had zijn vriend Theunis Hoogeboom - die toen al lang weduwnaar was - gevraagd om na z’n overlijden met zijn vrouw Geertruida de Jongh te trouwen, en zo is het ook gebeurd. Theunis trouwde (voor de derde keer) te Harenkarspel op 15 november 1877 met Geertruida de Jongh, Geertruida was toen 37 jaar en weduwe met 5 kinderen:

Trijntje (19 jaar), Arie (17 jaar), Adriana (10 jaar), Klaas (7 jaar) en Neeltje (5 jaar).

Opmerking: zowel Trijntje als Arie waren kinderen uit het 2e huwelijk van Pieter Quant met Geertje Pronk en dus stiefkinderen van Geertruida de Jongh.

Geertruida bleef na het huwelijk met Theunis Hoogeboom nog zo’n anderhalf jaar wonen in Kalverdijk (de reden hiervan is niet duidelijk, ze was boerin, dus het kan met het bedrijf te maken hebben gehad). Dochter Trijntje trouwde op 30-1-1879 met Jan Groot en vertrok naar Heerhugowaard, waar ze toen al werkzaam was. Zoon Arie bleef wonen in Kalverdijk en is ongehuwd overleden op 25 oktober 1881.

 

Op 19 maart 1879 verhuisde Geertruida met haar 3 kinderen (Jane, Klaas en Neeltje) naar de Fuik in Warmenhuizen. En zo ontstond daar het nieuwe gezin van Theunis Hoogeboom en Geertruida de Jongh met 5 kinderen:

  • Antje Hoogeboom 20 jaar (2e kind van Theunis Hoogeboom en Maartje Pronk), trouwde met Jan Van Diepen. Haar dochter Engeltje trouwde met Jan Ligthart.

  • Teeuwis Hoogeboom 16 jaar (4e kind van Theunis Hoogeboom en Maartje Pronk), trouwde in 1887 met zijn tafelzus Adriana (Jane) Quant.

  • Adriana Quant 11 jaar (kind van Geertruida de Jongh en Pieter Quant)

  • Klaas Quant 8 jaar (kind van Geertruida de Jongh en Pieter Quant)

  • Neeltje Quant 6 jaar (kind van Geertruida de Jongh en Pieter Quant), trouwde met Martinus Pronk. Hun zoon Tien Pronk had later Café de Ooyevaar.

De tekst van een brief die Klaas op 19 december 1880 schreef aan zijn stiefvader die in het ziekenhuis lag is bewaard gebleven.
Hij heeft het in die o.a. brief over Teeuwis, zijn tafelbroer en over zijn zus Neeltje.

Brief van Klaas Quant aan zijn stiefvader Theunis Hoogeboom, december 1880.


Familie Klaas Quant en Trijntje Pronk

Klaas Quant trouwde 9 mei 1900 met Catharina (Trijntje) Pronk, geboren 30 maart 1880,
dochter van Theeuwis Pronk en Aaltje Scheid.
Zij was de jongste dochter uit het tweede huwelijk van Theeuwis Pronk. Voor haar kwamen Petrus, Martinus en Theeuwis
(bijnaam Blauwe Teeuwis).

Blauwe Teeuwis: zie pagina Sloten en proelen: sloten rond het dorp
en
pagina Agrarisch: Veeteelt.

Uit het eerste huwelijk met Jannetje Polle zijn ook 4 kinderen geboren, namelijk Klaas, Gerrit, Johannes en Alida.

Het gezin van Theeuwis Pronk en Jannetje Polle/Aaltje Scheid.
 

Aaltje Pronk-Scheid Aaltje Pronk-Scheid Trijntje Pronk met haar moeder,
 Aaltje Pronk-Scheid
 
Trijntje Pronk, ongeveer 1884

Hieronder 5 foto's van Trijntje Pronk, van kind tot jonge vrouw.

 
Het poëziealbum van Trijntje Pronk.

Het album dateert van 1889, Trijntje was toen 9 jaar oud.
Op 5 mei 1893 schrijft haar toekomstige echtgenoot, Klaas Quant, erin.

Klik hier om het poëziealbum te bekijken.

 

Klaas en Trijntje Quant, met zonen Piet (1901) en Thé (1903), voor het door hun in 1901 gebouwde huis , Dorpsstraat 167.

Pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan

Detail van de vorige foto. De eerste steen,
Dorpsstraat 167, gelegd door
P.M. Quant, 11 oktober 1901
Rechts achter: Trijntje Quant-Pronk met oudste zoon Piet op de arm.
De foto is gemaakt rond 1903, op de achtergrond de westkant (achterkant) van het toenmalige gemeentehuis, Dorpsstraat 106.
 
Piet  Alie ( geboren 1904), Piet en Thé Links Truus (geboren 1906), rechts Alie. 
 
Alie en Corrie (geboren 1912) 
   
  Links Truus, rechts Alie.
Deze foto is als kaart verzonden naar de familie Pronk-Quant, Huiskebuurt (Schoorldam), zie hiernaast.
De adressering van de kaart, Neeltje Quant was een zus van Klaas Quant, zij was getrouwd met Martinus Pronk.
Zie hierboven.
 
 
Piet Alie Links Alie  Links Alie, in het midden een buurmeisje Hennie(?) Bakker(Dorpsstraat 169), rechts Jannetje de Vet.

Zie Pagina Familiefoto's: Familie de Vet
 
   
Alie
 
Alie 
 

 
Anton (geboren 1907) 

 

Anton,
overleden 6 december 1918
 (Spaanse griep)
 
Herman (geboren 1909)

 

Herman 

 

.Trijntje Quant-Pronk met Sjaantje (1911).
Sjaantje is op 9-jarige leeftijd verdronken.
 
Sjaantje,
overleden 28 mei 1920
Corrie (geboren 1914)
 
Corrie
  1923: To voor het Patronaat op de bruiloft van Teeuwis Pronk ( de kalvenvilder) en Lies Ligthart.

Zie ook pagina Familie Ligthart.
 
To, ongeveer 8 jaar oud

 

To, een jaar of 12 oud. 
   
  Truus, Corrie, Alie, Trijntje Quant-Pronk en To.
 
 
Op de pagina Schoolfoto's, 1ste communie,
vindt u een foto van rond 1930, met een stukje uit de krant van 1985, ingezonden door To:

De bruidjes van 1930 zijn nu oma's van 1985.

 

1940: 40-jarig huwelijk van Klaas Quant en Trijntje Pronk.
In het midden Klaas en Trijntje met links To en rechts Alie,
Daarboven: Corrie, Herman, Piet, Thé en Truus.
 

In de achterdeur van Dorpsstraat 167:
Klaas Quant....

Trijntje Quant-Pronk....

 

hun oudste zoon Piet....

 

en dochter Corrie.

Hieronder 5 foto's van Piet.
De eerste foto samen met neef Cees Pronk (1898) van (later) Bouwbedrijf Pronk.
De foto is gemaakt met Pinksteren tijdens de meidenmarkt in Schoorl.


 
Links To Rond 1940:
de middelste schaatster is To.
Uit de kerk:
Links ? Boekel, in het midden Annie Tesselaar, rechts To.
 
To en Lies Hoogeboom
In de tuin achter Dorpsstraat 167. To, in het midden vrouw (Griet) Faber, de buurvrouw. Zij had met haar man Klaas de kruidenierswinkel (wat later AH werd). De man met de pet is Arie de Bruin. Klaas Quant op het vroegere veldje bij de Doorbraak, op de achtergrond Huize Alida, van de familie Dekker-Reinders (de ouders van Bram Dekker). Na het overlijden van de moeder van Corrie Quant zijn zij en Bram daar gaan wonen (met nichtje Sjaan).

 Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk
en Pagina Sloten en proelen:
 Sloten rond het dorp en
IJspret

 
Bij de achterdeur, Dorpsstraat 167: Piet, To, Trijntje, Klaas en Alie 
Piet en Thé Achter Dorpsstraat 167, Piet, Corrie en Thé. Alie, To, Trijntje Quant-Pronk, Piet met kloet en Corrie
 
Corrie, Piet en To.
Corrie, 4 maart 1935. Corrie, 13-7-1942 Herman en Corrie. Rechts Trijntje Quant-Pronk, op de achtergrond links het gemeentehuis.
 
In het midden Corrie
 
O.a. Corrie Quant en Marie Groot (later getrouwd met Herman Quant) Corrie Quant

 

Corrie met haar vriendin Mien Groot (zus van Marie Groot, die trouwde met haar broer Herman).
 
Herman en Corrie, op de schaats naar Volendam. To Corrie Quant en Marie Groot, later getrouwd met de broer van Corrie: Herman Quant.
 
Links To.

Evacuatie, mei 1940

Hieronder foto's van de evacués uit Amersfoort bij Klaas en Trijntje Quant-Pronk, Dorpsstraat 167.

De achternaam is niet (meer) bekend, maar het gezin bestond bij aankomst uit vader,
moeder en zoontje (een tweede zoontje werd al snel geboren) en oma (van moeders kant).

Zie ook pagina 40-45: Evacuatie
 

1940:
Vóór Dorpsstraat 167: Thé, Trijntje en Klaas Quant, Corrie, vooraan Piet en To.
 
Achter het huis voor het keukenraam.
Staand: moeder en dochter uit Amersfoort, Klaas en Trijntje Quant, Thé en To Quant (met zoontje uit Amersfoort).
Zittend: de echtgenoot uit Amersfoort, Corrie en Piet Quant.
Links het huis van Jan Zon, later familie Stam, afgebroken in 2016.
 
Boven v.l.n.r. Trijntje Quant,
Piet, Klaas Quant, Thé,
de mevrouw uit Amersfoort en haar moeder, onder: To, vader met zoon uit Amersfoort, Corrie.
Het tweede zoontje is geboren, uiterst links bij de wieg Corrie als baakster, rechts de vader met zoontje, op de voorgrond de kraamvrouw.

 

In 1943 trouwt Piet hij neemt het bedrijf over en blijft met zijn echtgenote Rika van Buuren wonen op Dorpsstraat 167.
Klaas en Trijntje verhuizen naar Dorpsstraat 245, het huis van tante Aaltje (oftewel Grote Zus, een stiefzus van Trijntje - zie hierboven). Aaltje heeft dit huis samen met haar broers Klaas en Piet laten zetten, zij zijn al eerder overleden. Aaltje wordt ziekelijk en heeft verzorging nodig. Zij overlijdt in 1945.
Ook Corrie en To verhuizen mee.... Later komen ook de echtgenoot van Corrie (Bram Dekker, zij trouwen in oktober 1945) en Sjaan (Janet) dochter van Herman Quant en Marie Groot, er wonen.


Het huis van Grote Zus: Dorpsstraat 245.

Zie pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat Zuid
 

Nogmaals Dorpsstraat 245.

 

De achterkant, met de prachtige tuin! Rechts de keuken met daarvoor de waterput, zie foto's  hiernaast.
 
Corrie en Bram Dekker.

 

Piet en Cis Gerritzen.
 
1952: Trijntje Quant-Pronk en dochter To, voor het huis Dorpsstraat 245.
 
Corrie en Sjaan.

 

Piet Quant en Cis Quant-Gerritzen, de tweede echtgenote van Piet, achter het huis van Klaas en Trijntje. 
 
 
Achter Dorpsstraat 245, helemaal vooraan: To en Alie, daarachter Klaas Quant, Trijntje Quant-Pronk met Sjaan op schoot, daarachter 2 vriendinnen van Alie (Riek en Hetta) en Corrie en Bram Dekker.
 
To met Sjaan.

 

To met Hans, zoon van Herman Quant en Marie Groot, bij de achterdeur van
Dorpsstraat 245.
Begin jaren 50.....
Opa (met de karnton), oma en Sjaan, voor het keukenraam....
 
Bij oma achter, uiterst links oma, daarnaast Corrie Dekker-Quant, daarvoor Ciske, daarachter Kari, Cis Quant-Gerritzen en Truus Schaafsma-Quant met Jet op schoot.
 
Links Corrie, daarnaast Alie met Sjaan op schoot, schuin daarachter To. Begin jaren 50:
Corrie met Ciske (van broer Piet), To met Hans (van broer Herman)
Oma, Bram Dekker, Cis Quant-Gerritzen en Corrie met op schoot: Ciske (dochter van Piet).
 
Rond 1951
Ciske en Kari, dochters van Piet, met het poppenhuis van Sjaan.....
 
Sjaan (met Kari op schoot) en Ciske op de stoep van de achterdeur.
 
Sjaan en Ciske in de tuin, op de achtergrond de achterdeur.  
 
Aankondiging van het 50-jarig huwelijksfeest van Klaas Quant en Trijntje Pronk,
9 mei 1950.
Schoonzussen..... (niet gemaakt bij het 50-jarig huwelijksfeest....) v.l.n.r.: Corrie, Alie, Truus, Cis en Anna (van Thé). Achter de tafel, Corrie en Alie  
Klaas Quant:
1870-1954
  Trijntje Quant-Pronk
1880-1959
 


Familie Piet Quant

   
  Het eerste huwelijk van Piet Quant met Henrica (Rika) van Buuren (1943). Henrica was eerder gehuwd met een neef van Piet: Matheus Pronk (geboren 19 mei 1901, zijn overlijdenskaartje vindt u onder aan deze pagina). Matheus (Theeuwis) was ook eerder gehuwd, namelijk met Alida de Wit (overleden in 1932).
 
Rika van Buuren en Piet Quant.
De foto is gemaakt in de tuin achter Dorpsstraat 167, het huis van Klaas en Trijntje Quant-Pronk, waar Piet en Rika gaan wonen.
Klaas en Trijntje verhuizen met de nog thuiswonende dochters (Corrie en To) naar Dorpsstraat 245.
 
 
Piet Quant en Rika van Buuren met de ouders van de bruidegom: Klaas Quant en Trijntje Quant-Pronk Nog een trouwfoto, hierop zijn o.a. te zien To, Truus, Corrie, Alie, Klaas en Trijntje en uiteraard het echtpaar.
Ook deze foto is genomen in de tuin achter Dorpsstraat 167, op de achtergrond het zgn. boerenhuis...... de koestal....
 
Het bruidspaar met de mannen van de familie op de foto.
Rika achter het spinnewiel Piet en Rika van Buuren Rika overlijdt bij de geboorte van het eerste kind, op 1 februari 1947. Ook het kind overlijdt.
       
11 juni 1948: het huwelijk van Piet Quant en Cis Gerritzen (6/12 1907, overleden 11/9 1973).
Bruidsmeisjes: links Tinie Schaafsma (dochter van Jan Schaafsma en Truus Quant),
rechts Trees Zaat (een achternichtje van Cis Gerritzen).
 
Trijntje en Klaas Quant voor het huis van Alie (Bilderdijkkade Amsterdam), op weg naar de huwelijksplechtigheid.
 
Trijntje Quant-Pronk en Klaas Quant, daarachter Herman Quant en Jo Gerritzen (broer van de bruid).
 
Corrie Dekker-Quant en Bram Dekker, daarachter Anna Quant-Bringenberg en Annie Pronk (dochter van Theeuwis Pronk, de kalvenvilder). Truus Schaafsma-Quant en Alie Quant, daarachter To Quant.


Piet Quant en Cis Gerritzen kregen 3 dochters:
Ciske (1949), Kari (1951-1981) en Jet (1952)

Zie stamboom.
 

   

 
Piet Quant  Cis Quant-Gerritzen   
1950:
Piet en Cis met Ciske
 
Kari en Ciske Jet, Ciske en Kari...... begin 1954 Jet, Kari en Ciske
Rond 1958:

Piet, Kari, Ciske, Jet en Cis.

In de tuin van Dorpsstraat 167: Links Jo Gerritzen (broer van Cis), op het bankje Sjaan en Opa Klaas Quant, rechts Cis. 1952..... Piet, commandant (1943-1956) van de Vrijwillige Brandweer Warmenhuizen. Zijn opvolger was Piet Stam. Maar ook neef Klaas Quant (zoon van Thé) is commandant geweest (van 1986 tot 1990).
 
1952...... dezelfde dag,
de pet kan weer af!!!!!
Piet en Cis achter in de sloot bij Dorpsstraat 167
 
Cis en Piet op het land Piet en Ciske Kalveren van Piet
De koeien in de praam Piet en Frans Quant (zoon van Thé Quant en Anna Quant-Bringenberg)
 
Fokveedag 1959, Klara 31 wint een prijs (mooiste uier)

 

1958:
Piet in z'n stalkloffie
Piet met Ciske, juni 1949.
 
Piet, voor het huis, met Ciske Piet met Ciske Kermis 1953, Piet met Ciske.
Op de achtergrond de winkel van Vader (Jan Babbel).

Zie pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan
 

Voor de RK kerk, de doop van Kari (juni 1951): Piet en peettante Corrie Dekker-Quant, op de arm van Piet: Ciske
 
Piet met z'n 2 dochters voor het huis, links Kari, rechts Ciske Eind jaren 50: Vrouw Faber, Marie Quant-Groot (echtgenote van Herman Quant), Cis Quant-Gerritzen. Helemaal rechts, nog net te zien: Kari
 
Kari, Jetteke en Ciske, rond 1956
Eind jaren 50, Piet met zijn dochters 1958: Kari, Ciske, Jet met heeroom Toon, vriend van Cis Gerritzen. Hij was over uit Brazilië (Poa) waar hij een opvanghuis voor straatjongens had.
 
1960, Kari en Jet (achterop) op moeders fiets, op de achtergrond de RK Pastorie. 1958: Ciske met buurmeisje Tineke Stam (dochter van Hik en Gré Stam, Dorpsstraat 169).

Op de achtergrond de kruidenierswinkel van Van Duin, later AH.

Zie pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan
 

Jet, stoer als altijd, hemd uit de broek!!!! Kari en haar vriendin/buurmeisje Karien Ruijter (dochter van de gemeentesecretaris). Kari en Karien in de achterdeur bij (overbuurman) dokter Gijs van Hesteren.

 

Midden jaren 60:
Kari, Jet en Sjaan (dochter van Herman Quant)  op de trap van Dorpsstraat 167.
 

Oma Quant, in het poëziealbum van Ciske, 8 juni 1956.....
Alleen is oma een beetje in de war, zij schrijft 8 juni 1946.......
 

 
   
  5 oktober 1973: trouwfoto Ciske en Jan Stet Trouwfoto van Kari en Herman Franke, mei 1971...... Kari en Herman zijn gescheiden rond 1979, Kari is overleden 11-9-1981.
 
 
1973: Kari (toen noemde ze zich Karin) Kari (Karin), half jaren 70.... ze woonde toen met Herman Franke in het ouderlijk huis. Op deze foto is de boet net afgebroken. Kermis 1975, voor Dorpsstraat 167, toen bewoond door Kari (Karin) en Herman Franke.
V.l.n.r.: Jan Stet, Ciske Quant, Karin Quant en Herman Franke.
 
Een van de laatste foto's van Kari.

Jet is getrouwd met Jan Sparreboom in augustus 1985
en heeft twee kinderen: Anna (1985) en Daan (1987).
 

2010: Jet Anna
(2008)
Daan
(2008)
Daan met de fiets op vakantie naar Monaco, terug via Italie en Zwitserland.
 September 2012.
 

Promotie Anna Sparreboom, 15 juni 2016
 

 

Anna en Daan, 15 juni 2016
 

 
Anna is historica en promoveerde op 15 juni 2016 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift met de titel
Venationes Africanae: Hunting spectacles in Roman North Africa: cultural significance and social function.
Het gaat over de jachtspektakels met wilde dieren in de amfitheaters van de Romeinse provincies in Noord Afrika.

Proefschrift: Venationes Africanae

De Volkskrant, 13 juni 2016:
Interview met Anna Sparreboom (verslaggever Cor Speksnijder):
Juist dierengevecht populair in Afrika.

'Springen met de bul!'

In het midden Anna met de bul, geflankeerd door haar twee paranimfen.


Familie Thé Quant

Thé Quant trouwde in 1928 met Anna Bringenberg (geboren 13/12 1906), ze kregen 10 kinderen:
 
Klaas (16/7 1933, zie hieronder), Bertie (25/2 1935), Frans (20/10 1936) , Piet (14/2 1938), Thé (17/12 1939), Tiny (3/2 1942), Herman (23/5 1943), Cisca (23/1 1945), Truus (20/6 1946) en Anneke (13/8 1948, zie hieronder).
 

Thé Quant en Anna Bringenberg woonden op het adres Krankhoorn 23.

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat tot RK Kerk

Anna Bringenberg is daar tijdens de eerste wereldoorlog als kind komen wonen
bij Klaas Mekken en Geertje Ligthart.

Op de foto hieronder: Klaas Mekken voor Krankhoorn 23
Toen nog met bomen voor het huis en een hek.....  nu pal aan de weg.
Hier is heel goed te zien hoe smal een weg was in het dorp......


 1928
het huwelijk van Thé Quant en Anna Bringenberg
 
Begin jaren 20:
Anna Bringenberg voor Krankhoorn 23.
 
Anna Bringenberg

 

Thé Quant
 
Anna Quant-Bringenberg
met de oudste:
Klaas (geboren 16 juli 1933)
 
Anna Quant met Klaas
Nog eens met Klaas....
Op de achtergrond de stolp van Taris.
 
Klaas met waarschijnlijk een buurmeisje
 
Klaas, Frans en Bertie Klaas, Bertie en Frans, vooraan Piet
Schoenmaker Piet Filippo, met links Frans, rechts Klaas. Zie ook pagina Festiviteiten: Bevrijdingsfeesten. 1947:
Eerste rij: Herman, Tinie, Cis en Truus. Bovenste rij: Bertie, Klaas, Frans, Piet, Thé.
Beneden: Thé, Tinie, Truus, Anneke, Cis, Herman.
Boven: Klaas, Bertie, Frans, Piet.
De familie Quant voor het huis in de Krankhoorn.
Eerste rij: Truus, Cis en Anneke. Daarboven een zus van Anna Bringenberg (tante Jettie), Opa Bringenberg en moeder Anna. Daarboven: Bertie, Piet, Frans, Thé, Klaas, Tinie, vader Thé en Herman.
 
   
  Klaas met Jan Nannes op het pad naar het jeugdhuis (dat in 1978 afgebrand is. Op de achtergrond de Theresiaschool.

Zie pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan
 

Klaas met Jan Nannes (bijnaam Kartje).  
Rond 1980:
Herman en zijn nicht Kari (dochter van Piet Quant) met kermis bij de schiettent.
1994: een dagje uit....
Bertie, Kim (dochter van Anneke en Jan Ooijevaar), Cisca en Herman.
 
Anneke met schoonzussen Sjaan Quant-de Nijs en Nel Quant-Bleeker (echtgenote van broer Piet). Kermis 2015:
Tiny en Anneke
1998:
Herman bezig met zijn geliefde biljartsport in zijn eigen biljartruimte in de Krankhoorn!
2004:
Thé en Piet Quant en Martien Oden tijdens
het eerste Herman Quant Invitatie-toernooi.

Drie artikelen die Herman schreef voor het maandblad van de KNBB (Koninklijk Nederlandse Biljartbond):
 Met het groen voor ogen.

Zie ook Pagina Sport: Biljarten:

 

   
  Het ontruimen van het ouderlijk huis na het overlijden van Herman:
Thé, Tiny, Piet, Cisca en Truus. Daarvoor: Anneke.
Daarna bewoond door de zoon van Klaas en Sjaan: Herman met zijn gezin.
 
 
Bertie
overleden 18 december 2001
 
Frans
overleden 27 november 1992
Thé
overleden 8 juli 2011
Herman
overleden 23 augustus 2004
Alle kleinkinderen van Thé Quant en Anna Bringenberg
Eerste rij: Erik (zoon van Truus), Daniel (Truus), Patricia (dochter van Frans), Niels (zoon van Klaas)
Daarboven: Francisca (Frans), Angelique (dochter van Tiny), Frans (van Frans), Kim en Cristian (dochter en zoon van Anneke).
Daarboven: Maran (dochter van Cis) en Anique (Truus)
Bovenste rij: Herman (Klaas), Mats (Tiny), Richard (Klaas), Arjan (Cis) en Lilian (Frans).


 


Klaas Quant en Sjaan de Nijs

 trouwen 29 april 1965.
Zij krijgen 4 zoons, de jongste overlijdt als hij nog geen jaar is:

Niels (6 april 1967)
Richard (26 november 1969)
Herman (27 november 1970)
Mathieu (15 december 1971 - 20 november 1972)

Klaas overlijdt 14 november 1995.

Klaas en Sjaan zijn gaan wonen naast het ouderlijk huis van Klaas op het adres Krankhoorn 19.
Hier woonde de eerste werkgever van Klaas: Bertus Potveer, van de scheepswerf.

Zie Familiefoto's: Familie Potveer

Daarna is Klaas gaan werken bij de Firma Kuijper in Schoorldam.

Zie pagina Schoorldam, Scheepswerf.

Op het adres Krankhoorn 23, het ouderlijk huis van Klaas, is later zijn jongste zoon Herman gaan wonen.

 

6 juni 1964
Helemaal in stijl.... voor zijn vertrek op de brommer naar het optreden van de Beatles in Blokker gaat Klaas nog even op de foto.

 

1963:
Sjaan in beeld!!
Sjaan de Nijs, Klaas Quant,
Thé Quant en Anna Quant-Bringenberg

 

   
  29 april 1965
Klaas op weg naar zijn bruid,
Sjaan de Nijs.
In de deuropening
 vader Thé en moeder Anna
 
Trouwfoto van Klaas en Sjaan  
Niels
6 april 1967
Richard
26 november 1969
Herman
27 november 1970
Mathieu
15 december 1971
Overleden:
20 november 1972
   
  Begin 1972:
Richard, Niels met Mathieu op schoot, Sjaan en Herman
 
11 november 1972
Sint Maarten.
Mathieu: blij met lichtjes kijken!
 
Flevohof 1977:
Sjaan en Klaas met
Herman, Richard en Niels
Beekse Bergen:
Klaas met Herman
Richard met een sigaar Verlichtingsloop rond 1980:
Herman, Richard en tante Bertie (de oudste zus van Klaas)
 
29 oktober 1977
12 1/2 jaar getrouwd
Uiterst links: Arie de Nijs, vader van Sjaan
 
12 1/2 jaar getrouwd
De kinderen doen 'een stukkie'
1979, tweede van links Sjaan Quant-de Nijs, vierde Klaas Quant  

Niels, 12 jaar
 
Richard, 10 jaar Herman, 9 jaar
Richard moet naar een smokingfeest:
In het ondertrouwpak van zijn vader Klaas. 

 

Richard en Niels

 

Begin jaren 90.
Klaas tijdens de polonaise
(hij was geen liefhebber van dansen!)
Muziek speelt een grote rol in het gezin van Klaas en Sjaan!!!
 
De geluidsinstallatie van Klaas, hiermee heeft hij heel wat feesten opgevrolijkt! Klaas met de accordeon: een onderonsje met Sjaan Klaas en Niels met accordeon Niels aan de vleugel
De band Perfect Straingers.
Optreden tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Klaas en Sjaan, april 1990

Links Richard, de drummer Kees Ruijter, Herman en Niels

Perfect straingers tijdens een optreden bij Dorpshuis Life: Niels met contrabas, Peter Boon en Herman. Herman met de banjo Niels en Peter Boon

En dan natuurlijk de grote trots van Klaas: het zelf gebouwde draaiorgel de Adriana.
Helaas heeft hij het niet zelf helemaal af kunnen maken, maar dat hebben zijn zoons gedaan.
De schilderingen zijn gemaakt door de moeder van Sjaan.
 

Klaas bij de Adriana De Adriana op de jaarmarkt
in Warmenhuizen, rond 1999,
met Niels, Sjaan en tante Bertie
 

Kermis 2012
Niels met Marjolein
 

Richard en Will Nannes hebben 2 dochters: Megan en Esmee
 
Kermis 2003
Will (Nannes), Esmee, Richard en Megan
 
Megan en Esmee Sinterklaas 2004 Kerst 2004
Megan en Esmee
Van bad..... naar zwembad....: Megan Esmee

 

   
  Megan Esmee  
Kermis 2013: Esmee, Richard en Megan.
 
   
Herman trouwt 4 juli 2000 met Ardis Beekhoven.
Zij hebben 3 kinderen:
Sem (3 februari 2000), Tess (11 april 2002) en Jur (13 juli 2004).
 
Sem en Tess Kerst 2003
Sem en Tess
 
Oma met Jur
Tess, Jur, Sem Kerst 2004
Tess, Sem met Jur op schoot
 
Augustus 2005
Jur
Jur en Tess Sem Sem, Jur en Tess

Kermis 2007
Oma Sjaan met kleinkinderen:
Sem, Megan, Esmee, Jur en Tess
Kermis 2009
Sem, Tess, Jur,
daarachter Megan en Esmee
 
Kermis 2013
Jur, Esmee, Sem, Megan
en Tess

Kermis 2008
Jur met oma in de zweef

Kermis 2010
Jur met Oma

 


 

Zomer 2000 in Eenigenburg
Vooraan: Sjaan, Will met Esmee, Ardis met Sem, Herman
Daarboven: Richard, Megan en Niels
 

Omhoog


 

Anneke en Jan Ooijevaar

Anneke en Jan krijgen een zoon en een dochter:
Cristian (26 oktober 1971) en Kim (11 juli 1974).
 

Trouwfoto van Anneke Quant en Jan Ooijevaar,
14 mei 1970
(gescheiden: 14 mei 1982).
 
Gemaakt vanaf het balkon van Gemeentehuis Warmenhuizen, het bruidspaar en genodigden:
Achter: Nico Ooijevaar, Anita Karnas, Truus Quant, Kees Mooij, Piet Quant, Piet Blokdijk, Herman Quant, Gerard Dekker.
Tweede rij: Frans Quant, Lia Stoop, Els de Ridder, Corrie Bekker, Ant Bekker, Anneke Quant, Jan Ooijevaar, Sjaan de Nijs, Klaas Quant, Cisca Quant, Ali Boekel.
Daarvoor: Bertie Quant, Thé Quant, Klaas Kossen, Leni Wiering.
Vooraan: Julia Ooijevaar, vader en moeder Quant, Mats Blokdijk en Tiny Quant.
 
Kim en Cristian

 

1974: tante Bertie Quant met Kim (1 jaar) en Cristian 3 jaar).
 
Cristian, 5 jaar oud. Kim, 5 jaar oud.
   
  Kim (6 jaar) en Cristian (8 jaar).
 
 
De vijftigste verjaardag van Anneke,
rechts Kim.
1999:
Cristian: een weekend naar Londen met zijn moeder (hiernaast met operazanger Paravotti).
 
Anneke bij Madame Tussauds.
Cristian wint in 1993 de Ronde van Warmenhuizen.
Op deze foto rijdt hij terug naar de finish voor de huldiging.
Cristian wordt gehuldigd nadat hij in 2003 de Tour de Lasalle won.
Zie ook pagina sport: Wielersport.
 
Cristian Ooijevaar en Bregje Blankendaal
23 augustus 2006
 
Cristian en Bregje,
kermis 2006
Bregje met zoon Tijmen, geboren 29 oktober 2013. Opa Mart Blankendaal, papa Cristian en oma Anneke Quant met Tijmen. Tijmen Ooijevaar.
Op de achtergrond Silke Blankendaal.
 
Tijmen.
   
  Jens, geboren 24 maart 2016,
de tweede zoon van Cristian en Bregje.
 
 
Kim Ooijevaar en Ivo Louwman
23 augustus 2006
Kim

 

Kim en Ivo op vakantie in Italië. Kim op vakantie naast een levend standbeeld.
 
Kim en Ivo hebben twee kinderen:
Julian (geboren 29 januari 2007) en Dagmar (geboren 6 november 2008).
 
Julian Dagmar, hier een paar dagen oud. Dagmar en Julian. Julian en Dagmar.

 

Anneke en Cristian op het feestje ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag.

 

Kermis 2015:
Achter: Anneke met links Kim en rechts Cristian.
Daarvoor: Ivo, Julian, Tijmen, Bregje en Dagmar.
27 augustus 2016 - de 68ste stratenloop van Tuitjenhorn.
Kim wordt tweede bij de dames trimloop.


Alie Quant

Geboren 15-12-1904.
 

 

Alie heeft de opleiding tot verpleegster gevolgd en is later wijkverpleegster in Amsterdam geworden.
 
De opleiding tot verpleegster:
zittend, tweede rij, tweede van links: Alie
Derde van links: Alie    
Huisvriend van Alie: pater Henry de Greeve (1892-1974), oprichter van de 'Bond zonder naam'.

Over pater Henri de Greeve is veel geschreven, hij hield radiopraatjes, elke zondagochtend, was medewerker bij
de Katholieke Illustratie, richtte de Bond zonder Naam op.....
en was een goede fotograaf. Voorbeeld hiervan is de foto van Piet en Thé Quant,
die samen een paal in de grond duwen (zie hoofdstuk Klaas en Trijntje).
Amsterdam, 1948.
Voor de parfumeriewinkel van de gezusters Zwitzar, Raadhuisstraat, Amsterdam
V.l.n.r. Alie, haar vriendin (later schoonzus) Cis Gerritzen, broer Piet, en vriendin Stien
 

15 december 1979
Alie viert haar 75ste verjaardag met de hele familie in Café de Ooievaar.
Hier met broer Herman en schoonzus Marie.
 
Rick, zoon van Kees Vader en Annie Pronk, biedt het cadeau aan.
Links: zijn vader Kees, Herman en Marie Quant, uiterst rechts: To Koorn-Quant.
Alie, Corrie en Bram Dekker, daarachter To.

 

Corrie Dekker-Quant en  Bram Dekker.
Piet Koorn (echtgenoot van To Quant), Diny Pronk-Quant (dochter van Herman). Op de rug gezien: Wim Koorn en zijn  vrouw, Marion, daarnaast de vrouw van Nico: Henny. Achter de tafel Jan Stet (man van Ciske Quant).
 
Corrie en Jet (dochter van Piet) doen een stukkie:
Hew ik jou niet eerder zien....
Een voordracht van broer Herman.


1985: Alie met Linda in het bejaardenhuis Tuitjenhorn.
Linda is de dochter van Alda en Mus van Vuuren-Koorn
en de kleindochter van Piet en To Koorn-Quant.Ex-libris van tante Alie......
alle neven en nichten herkennen het, denk ik.....

Hieronder een aantal pasfoto's/portretfoto's van Alie (Ad)
 

 


Truus Schaafsma-Quant en Jan Schaafsma
 

Trouwfoto van Jan Schaafsma en Truus Quant,
19 juni 1930.

Truus en Jan kregen 5 kinderen: Wil, Tiny, Wies, Alie en Truus.

(Zie stamboom Truus Quant en Jan Schaafsma).


 
Truus Quant, getrouwd met Jan Schaafsma.
Jan kwam in 1919 met zijn ouders
en 2 zusjes uit Friesland naar Schagen.
 
Jan Schaafsma,
1909
Jan Schaafsma Jan Schaafsma
1932: Wil Rond 1935:
Opa Quant en Wil Schaafsma,
de eerste kleinzoon.
 
1934: Tiny

 

Wil en Tiny

 

   

 

Rond 1938: Wies Wies   
 
1946: links Tiny, rechts Alie, in het midden Truus Schaafsma-Quant
 
Links Alie, rechts Wies.  Uiterst links Truus, in het midden Alie  
Ongeveer 1952:
Eerste communie Truus
Truus met oma Quant Boven: oma Quant, Truus Schaafsma-Quant, dochter Truusje en Jan Schaafsma.
Onder: links Alie, rechts Tiny.
 
1955: Truusje en Nico Koorn (oudste zoon van Piet Koorn en To Quant, zie hoofdstuk To) in de Schagerwaard.
Rond 1950: Wil Tiny
 
Tiny Wies
   
  Alie rond 1957 Begin jaren 50:
Tiny, To (Koorn-)Quant en Wies
 

 


Wil Schaafsma en Jos Settels

 

 
   
25 juni 1957
Het huwelijk van Wil Schaafsma en Jos Settels,
bruidsmeisje is jongste zus Truus

Wil en Jos kregen 6 kinderen:
Jan, Marion, Truus, Sandra, Marie Jose en Roland.

(Zie stamboom Wil Schaafsma en Jos Settels)
 

Jos Schaafsma-Settels De oudste zoon: Jan (geboren 4 april 1958) Truus Schaafsma-Quant
met haar eerste kleinkind Jan.
 
Truus is geboren (11 mei 1960),
tante Wies (uiterst rechts) is baakster.
 
Jan, Truus en Marion (1959) Jan, Truus en  Marion V.l.n.r.: Marion, Truus en Jan,
op schoot bij Jos: Marie José (1961)
En toen waren er 5...
Op schoot bij Jan: Sandra (1963)
Het hele gezin.
Op schoot bij Jos: Roland (1964)
 
Nogmaals het hele gezin Roland en Marie José
 
Truus de Vent-Schaafsma Marco (zoon van Truus Schaafsma en Jaap de Vent) en Nan. Augustus 1992: Marie José Schaafsma en Piet Borst met hun kinderen Stephan, Matthias en Jesse
 
 
   
  Wil Schaafsma,
overleden 22 augustus 2000
Dankbetuiging na het overlijden van Wil Schaafsma  


Tiny Schaafsma en Jac Latenstein

Tiny Schaafsma en Jac Latenstein trouwden 4 juni 1957.

Foto rechts: De jongste zus van Tiny, Truus, is bruidsmeisje.
Achter het bruidspaar de ouders van de bruid, daarachter de ouders van de bruidegom.

Zij kregen 6 kinderen: Wilma, Peter, Jan, Emiel, Carla en Truus.

(Zie stamboom Tiny Schaafsma en Jac Latenstein)

Zij gingen wonen in de Stationsstraat in Warmenhuizen,
in het zgn. huisje van opoe Rol

Pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan.


 

In het midden Wilma,
daarboven Jan en Peter, daaronder Emiel en Carla
Emiel en Truus Emiel
overleden 26 februari 1980
Truus
overleden 2 juli 1991
Jac en Tiny
 

Wilma en Luigi Spada

Wilma is 16 januari 1982 geëmigreerd naar Italië.
Sindsdien woont ze daar samen met Luigi Spada.
10 oktober 1997 zijn ze getrouwd.
 

Peter Latenstein

Peter heeft 2 kinderen: Emiel en Det

Peter Latenstein met zoon Emiel en dochter Det.
 

Jan Latenstein en Gemma Nannes

Jan en Gemma trouwden op 12 juli 1984 en kregen 2 kinderen: Marit en Dorien
 

   
  November 2011:
De familie Latenstein-Nannes, Jan en Gemma
met hun dochters Marit en Dorien
 
 

Carla Latenstein en Hans Smeele

Carla en Hans trouwden op 14 maart 1992 en kregen 4 kinderen:
Anne, Thomas, Maarten en David
 

V.l.n.r.: Hans, Carla, Anne,Thomas, Maarten en David.

 


 

Wies Schaafsma en Jan Ligthart
 

Wies Schaafsma (19 juli 1937 - 22 november 2015) en Jan Ligthart (5 oktober 1930 - 21 december 2014)
trouwden op 3 september 1963.
Zij kregen 3 kinderen: Jan, Sjaak en Mark.

(Zie stamboom Wies Schaafsma en Jan Ligthart)

 
Links Jan, rechts zijn neef Roland (de jongste zoon van Wil en Jos Schaafsma) Sjaak In de kinderwagen Sjaak, daarnaast Jan, daarachter neef Jan (zoon van Wil en Jos Schaafsma). Madurodam 1977: Links Jan, rechts Sjaak en daarvoor Marc.

Jan Ligthart

Jan (1963) heeft 2 kinderen: Peer en Poek.
 
Jan met Peer, 1998 Rechts opa Jan Ligthart, links zijn zoon Jan,
In het midden de zonen van Jan:
voor Poek (11-7-2000) en achter Peer (24-8-1998).

Sjaak Ligthart en Femke

Sjaak (1965) en Femke hebben 4 kinderen: Jitse, Blijde, Sterre en Bloem.
 
Femke en Sjaak Maart 1996: Jitse en Blijde Blijde, Sterre, Bloem en Jitse. 2013: uiterst rechts Sjaak,
uiterst links zijn vrouw Femke.
Daarachter Blijde, Sterre en Bloem.


Marc Ligthart en Mirella Wansink

Marc (1972) en Mirella hebben 2 kinderen: Robyn en Jayden.
 
Marc en Mirella Ligthart met dochter Robyn en pas geboren zoon Jayden.
 
Opa en oma, Jan Ligthart en Wies Ligthart-Schaafsma, op kraamvisite.... Eerste kennismaking met de nieuwe broer! Tekst is verder niet nodig, de foto's spreken voor zich....

 
   
  Jayden en Robyn.  Alie Schaafsma en Hans Overtoom

Alie en Hans zijn getrouwd in 1965 en kregen 2 kinderen: Hans en Eric.

(Zie stamboom Alie Schaafsma en Hans Overtoom)
 
Hans Overtoom, de echtgenoot van Alie Schaafsma Oma Overtoom met kleinzoon Eric (geboren 1970).
 
Opa Hans Overtoom met Beaudine (dochter van zoon Hans, 1965) Hans Overtoom Jr en zijn echtgenote Angelique Albers.
Hun oudste dochter Jamie Lee 2005: Hun zoon Dimitri en dochter Beaudine 2010: Dimitri 2004:
Hans Overtoom en Angelique Albers, Jaimy-Lee (1991), Dimitri (1995) en Beaudine (2001).
   
  Het huwelijk van Eric Overtoom en Emke van Berkel (2002) Hun dochter Isabeau  (6 jaar)  


Truus Schaafsma en Luuk van Raalte

Luuk van Raalte en Truus Schaafsma,
7 december 1967

Truus en Luuk kregen 3 kinderen: Jeannette, Michael en Luuk

Zie stamboom Truus Schaafsma en Luuk van Raalte.
 

Jeannette Luuk Jeannette (1968), Luuk (1979)
en Michael (1972)
 
Truus van Raalte-Schaafsma Luuk van Raalte  


Jeannette van Raalte en Stephan Meijer

Jeannette en Stephan hebben 2 kinderen: Brian en Demi

Jeannette van Raalte en Stephan Meijer
24-9-1992
 
Brian (1996) Demi (1999)

Michael en Vera van Lemmeren

Michael en Vera zijn getrouwd in 1997 en hebben 2 kinderen: Nick en Dev
 

 
Het gezin van Michael en
Vera van Raalte, 2011
Nick (2006) en Dev (2009)  
     

Luuk en Elselina Hoes

Zijn getrouwd in 2007.

Hierboven: 2010


Familie Herman Quant

Herman trouwde in 1938 met Marie Groot.

Zij zijn in 1945 verhuisd van de Piksteeg naar Oudewal 6.

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat Noord en De Fuik en Oudewal-Oost
 

 

Zij kregen 8 kinderen:
Anton, Diny , Katrien (Karin), Sjaan (Janet), Hans, Corrie, Alie en Nico.
(zie stamboom)

Herman en Marie met de 4 oudsten. V.l.n.r. Anton (1939), Hans (1946), Diny (1941),
Katrien (Karin) (1942) en Sjaan (Janet) (1945).
Dientje, Sjaan op schoot bij moeder Marie, Katrien, daarachter mevrouw Stien Meijer, en Anton. Mevrouw Meijer is de echtgenote van de onderduiker die Herman en Marie tijdens de oorlog opgevangen hebben.
 
V.l.n.r. Anton, Marie Quant-Groot met op schoot dochter Katrien, tante Eef Groot met op schoot haar nichtje Diny.
 
Marie Quant-Groot Herman en Marie in Amsterdam Volendam, in het midden Herman Quant, rechts van hem z'n vrouw Marie Groot, links waarschijnlijk de broer van Marie: Thomas.
 
 
1956: deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de Eerste Communie van Alie en haar nicht Ciske.
Eerste rij, v.l.n.r.: Alie, Ciske, Corrie, Kari, Jet, tweede rij: Diny, Karin, Janet. De dames rechtsachter zijn: Truus Schaafsma-Quant en Marie Quant-Groot. Het donkere meisje voor hun is de jongste dochter van Truus: Truusje. Helemaal vooraan: Nico.
 
Dezelfde dag, met oma op de foto, links Ciske, rechts Alie
 
1957: Alie (1949), Corrie (1948) en Sjaan. Links tante Dieuw Groot, rechts opoe Groot, het jochie is Nico. Op de achtergrond de winkel van Kauw.
 
Nico (1951-1984)  
Een trouwfoto van Diny Quant en Freek Pronk.
V.l.n.r. Marie Quant-Groot, Freek Pronk, Diny Quant, (tante) Dieuw Groot en oma Groot (uit de Fuik). Het bruidsmeisje is een dochter van de fam. Jonk van Café De Band in Schoorldam.
 
Thomas Groot, ???, Diny Quant en Freek Pronk Trouwfoto van Katrien Quant en Nico Glorie. Herman bij z'n prijzenkast
   
  Corrie met dochter Christina en haar eerste kleinkind: John.
Virginia, 24 december 2012.

 

Janet op Terschelling, augustus 2012.   

HANS EN WIL

Hans en Wil hebben 2 kinderen: Robert en Jim.
 

Frankrijk 2011: de kinderen van Robert, zoon van Hans en Wil.
V.l.n.r. Isabelle, Lynn en Joey
Oma Wil met Lynn

 

Isabelle en Wil

 

Wil met Joey (zoon van Robert) en Senn (zoon van Jim).

 

Isabelle, Jim, Wil en Astrid.

 


 


Corrie Dekker-Quant en Bram Dekker

 
Verloofd Ondertrouw
 

Corrie Quant en Bram Dekker trouwden 17 oktober 1946.

Zij woonden tot het overlijden van de moeder van Corrie, Trijntje Quant-Pronk (1959),
samen met hun nichtje Sjaan (Janet, dochter van Herman Quant en Marie Quant-Groot), op het adres Dorpsstraat 245.

Daarna verhuisden ze naar het ouderlijk huis van  Bram: Huize Alida, Dorpstraat 137.

 

Huize Alida vanaf het zuiden.

Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk
 

De familie Dekker-Reinders.
Voor v.l.n.r.: Willem Dekker en Eva Reinders (de ouders van Bram), Wim en Aat.
Links boven: Bram, Jo., ?


Zie ook: Familie Frans in Warmenhuizen: boerderijen worden monumenten.
 

Corrie met haar pleegdochter Sjaan. Sjaan met Tiny Huyberts voor Dorpsstraat 167 (het huis van Piet Quant) links het hek van het doktershuis, op de achtergrond de Moriaan.
De familie Huyberts is later geëmigreerd naar Canada.
 
1957: Sjaan met haar nichtje Kari, dochter van Piet. Sjaan met Kari en Ciske (dochters van Piet)
Sjaan in Volendam
(jaren 60).
Corrie Dekker-Quant en Sjaan (Janet)
voor huize Alida
1987: Katrien (Karin, dochter van Herman), Corrie en Herman Quant op een verjaardag in huize Alida
 
Dezelfde verjaardag: Katrien en Corrie
 
 
Waarschijnlijk het 40-jarig huwelijksfeest (1986):
Uiterst links Herman Franke, daarnaast Jan Stet, Ciske Quant, ?? en Jan Sparreboom. Uiterst rechts To Koorn-Quant.
 
Kerstmaaltijd in Huize Alida.  De trots van Bram: zijn kasje.  
 
17 oktober 1996: Bram Dekker en Corrie Quant 50 jaar getrouwd.  
Bram Dekker en Corrie Quant met Janet bij de voordeur.
Bram en Corrie zijn inmiddels verhuisd naar het buurhuis: Dorpsstraat 135.
In de Moriaan. Het feest in de Moriaan:
Jan Stet, Ciske Quant, Jan Sparreboom, Jet Quant en Anna Sparreboom.
  

Familie To en Piet Koorn-Quant

Zie ook de Pagina Familie Koorn
 

To Quant en Piet Koorn trouwden 10 september 1953.
Zij kregen  4 kinderen: Nico (1954), Wim (1955), Alda (1957) en Rudolph (Kuuks) (1961).

Zie stamboom.

Na gewoond te hebben in de Schagerwaard en in Barsingerhorn gingen zij
eind jaren 50 terug naar Warmenhuizen: Hartendorp 18.

Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat Noord en De Fuik

In de Schagerwaard: links Nico, rechts Wim.

Nico, Wim en Alda
 

Sjaan (dochter van Herman Quant) met Alda.

1961, eerste klas Aloysiusschool Schagen, linksvoor Wim 1968, LTS Vondelstraat Alkmaar, vooraan Wim 1970: Nico op zijn Zundapp 

 


Nico trouwde met Hennie Hollenberg
Zij kregen 3 kinderen, de tweeling Jorg en Arnold (1977) en Erwin (1982).
 
De tweeling van Nico en Hennie met opa Piet Koorn De tweeling met Oma To Koorn-Quant De tweeling Jorg (links) en Arnold. 1983: Links Arnold, in het midden Erwin en rechts Jorg.

Wim trouwde met Marion Wuurman.
Zij hebben 2 kinderen: Iris (4-12-1985) en Jendo (27-7-1992)

 

2005, Iris 2005: rechts Jendo 2006: Iris 2009: Jendo

Alda trouwde met Adrie (bijnaam Mus) van Vuuren.
Zij hebben 2 dochters: Linda (1985) en Nadine (1988).

 
 
Trouwfoto van Alda en Mus,
22 oktober 1980.
 
Nadine en Linda Robin (dochter van Kuuks) en Linda  
Niek Kossen (15-3-1971) en Linda
 
Linda en Roos,
geboren 10 april 2014
Vader Niek met Roos

 

Roos
 
Rudolf (Kuuks) trouwde met Annemiek van Emmerik.
Zij kregen een zoon en een dochter: Mel (1989) en Robin (1992)
 
Mel en Robin Opa Piet met Mel. 2008: Linda (dochter van Alda), Robin en Jendo (zoon van Wim) Koffietijd: Mel, Kuuks en Jan Stet


Stamboom familie Quant

Met dank aan Julius de Goede en Annemarie de Groot-Kwantes, de schrijvers van het boek 'Van Quantes tot Kwantes'.
 

 

Stambomen van de kinderen van Klaas Quant en Trijntje Pronk

Piet Quant
Cis Gerritzen
Truus Quant
Jan Schaafsma
Herman Quant
Marie Groot
To Quant
Piet Koorn
  â    

De kinderen van Truus Quant en Jan Schaafsma

Wil Schaafsma
Jos Settels
Tiny Schaafsma
Jac Latenstein
Wies Schaafsma
Jan Ligthart
Alie Schaafsma
Hans Overtoom
Truus Schaafsma
Luuk van Raalte

                                                                  


Aktes

Het verpondings-register uit 1733 van St. Pancras: ene Jan Claasz Quandt is eigenaar van een huis (zesde huis vanaf het zuiden van St Pancras). Mogelijk dat dit de vader van Claas Jansz Quand was.
Huwelijksakte van Jan Claasz Quant en Trijntje Ariens Baltis, 16 mei 1779 te Heerhugowaard Het overlijdensregister (voor de belasting) van Heerhugowaard, 14 apr 1773: de aangifte van het overlijden van Claas Jansz Quand. Hij werd begraven in Oterleek, misschien omdat zijn vrouw Geertje daar vandaan kwam.
Bij hun huwelijk op 29 aug 1745 in Oudorp stond het volgende vermeld: Klaas Janse quant van St Pankras Geertje Crelis van oterlijk Testes Antje vlucht grietje claas. Die laatste twee waren dus getuigen bij het huwelijk.

Huwelijksakte Arien Jansz Quant met Trijntje Simons Weel, 19 november 1809
Huwelijksakte Pieter Quant en Aagje Weel, 15 februari 1846 Bijlage bij de huwelijksakte van Pieter Quant en Aagje Weel: bewijs dat het huwelijksvoornemen openbaar is gemaakt en er geen bezwaar is. In deze huwelijks-bijlage uit 1846 staat dat Pieter Quant niet in militaire dienst is geweest. Ook zijn signalement is ingevuld (vol aangezicht, bedekt voorhoofd, grijze ogen, spitse neus, gewone mond, ronde kin en bruin haar en wenkbrauwen). Lengte 150....
 
De trouwakte van Pieter Quant en Geertruida de Jongh, 9 juni 1865

Rouwadvertenties

Adrianus Quant, overleden 25 augustus 1881, zoon uit het tweede huwelijk van Pieter Quant met Geertje Pronk. Matheus Pronk, de eerste echtgenoot van Henrica van Buuren (later getrouwd met Piet Quant), overleden 21 augustus 1942 Trijntje Quant, echtgenote van Jan Groot, overleden 29 juli 1943. Dochter uit het tweede huwelijk van Pieter Quant met Geertje Pronk Alida Quant, dochter van Klaas Quant en Trijntje Pronk, overleden 16 februari 1990