Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen
 

Gastenboek


H
 
Voor het laatst bijgewerkt: 20 september 2016


 

     

 

 

De ruilverkaveling van het Geestmerambacht, een gebied van ruim 5300 hectare, vond plaats van 1968 tot 1973.

Klik hier voor een kaart van de polder Geestmerambacht voor de ruilverkaveling.

 

De ruilverkaveling, mooi beschreven door Guus Stemann geboren in Warmenhuizen (zie hieronder).
Hij woonde boven de verfwinkel van zijn broer Tjeerd, Dorpsstraat 107 (later Chinees restaurant).

Pagina Dorpsgezichten: Moriaan tot NH Kerk
 


voor

 
Hierboven een foto van een zgn. schattingsploeg. Schattingsploegen waren in het leven geroepen om de gronden in het Geestmerambacht via een vastgesteld taxatieprotocol te taxeren en te waarderen, aan de vooravond van de ruilverkavelingswerkzaamheden. Dit om voor iedere landeigenaar en/of -gebruiker de inbrengwaarde vast te stellen om zo na de werkzaamheden de hem toekomende waarde weer te kunnen toedelen. Er waren meerdere ploegen hiermee bezig in wisselende samenstelling.

Van links naar rechts: 

 J. Entes, tuinder uit Kalverdijk
J. de Groot, tuinder aan de Oudewal
P. Sevenhuysen, veehouder aan de Fuik
C. Spaan los werkman, Tuitjenhorn
J. de Ruiter los werkman Tuitjenhorn
Knielend:
 R. Molenaar, tuinder Dorpsstraat (op de hoek bij Kauw) later aan de Veilingweg
een ambtenaar van de Landmeetkundige Dienst: de heer v.d. Kreek

 


Krantenartikelen:

September 1965:
Schatters zijn gestart in het Geestmerambacht.
Werkzaamheden zullen duren tot december.

21 oktober 1965:
Reeds 22 hectare van Geestmerambacht is thans geschat.

 


Voor de verkaveling

Hieronder een aantal foto's die Piet Sevenhuysen maakte, vlak voor de aanvang van de verkaveling.

 

Foto boven en hiernaast: zogenaamde windmotoren, zoals die gebruikt werden om de binnenpoldertjes van het Geestmerambacht te bemalen, zoals Moorsmeer, Kerkmeer, Debbemeer, Dergmeer. Hierna kwamen dieselgemaaltjes. De foto is gemaakt in de winter 1967/68.
In Warmenhuizen werden deze windmotoren Amerikaanse windmolens genoemd.
Hierboven de windmolen in de Kerkmeer.
 
Dit is de windmotor (Amerikaanse windmolen) in het Debbemeertje.

Op de prikslee Annette Sevenhuysen. Winter 1967/68.

 

Voormalig Geestmerambacht, voor de ruilverkaveling, de driesprong ten zuiden van de zuurkoolfabriek.
 
De sloot achter de ijsbaan, rechts is nu een nieuwe woonwijk gebouwd. De Molensloot in bevroren toestand, winter 67/68.

 

Links ging men met de schuit naar o.a. Langedijk en rechts naar o.a. de sluis van Schoorldam
Deze foto en de foto hiernaast zijn genomen vanaf de kaai van het Debbemeertje, richting het dorp
 
  Juni 1968, gemaakt vanaf de Westfriesedijk. Juni 1968: vanaf de Westfriesedijk
   
  Winter 1967/68: Vanaf de Stationsstraat, rechts de sloot De Ven. Op de voorgrond de hooikapberg van David Tesselaar, rechts daarvan de Krankhoorn met de stolp van N. Mosch (Taris), in de stolp daarnaast was Bouwbedrijf M.J. de Nijs gevestigd.
 
   

En een aantal foto's gemaakt in 1969 door Sam Schipper, net voor de ruilverkaveling.
 

De brug van Blauwe Teeuwis (Pronk), gesloopt tijdens de verkaveling (1968). De brug gaat naar het eilandje 'het Palinkje', daar stond een grote tuindersboet.
 
Brug van Pronk, links de boerderij van Niek Pronk. Brug van Pronk, links de boerderij van Niek Pronk. De brug van Pronk met links het huis van Hendrik en Fien Vet (binnenvisser).
Boerderij "de Kazerne", er woonden 5 gezinnen in. Op de voorgrond het huis van Schipper met tuindersboet. Daarnaast (rechts) het huis van rooie Jaap Pronk, daar weer naast het kalverboetje en de kapberg.
 
1969
Een proeltje, "proeltje" is in het Westfries een doodlopende sloot, prutslootje
   
De Zuiderbrug, op de overgang van de Oudewal en de Dorpsstraat. Links loopt het spoorlijntje. De Bregtsloot, langs het Zwarte Padje. Het Zwarte Padje liep ten noorden van de Zuiderbrug richting veiling, evenwijdig aan de spoorlijn. Spoorlijn en Zwarte Pad werden in 1913 aangelegd.
 
Het trammetje bij zijn laatste ritje in 1968

 

Het trammetje

Drie foto's van de brug van Blauwe Teewis Pronk, winter 1969/70, voor de verkaveling.
 

 
De brug van Blauwe Teewis, links het SAEV-gebouw Dichtgemaakte proel achter de boerderij van Pronk De brug is weg door de verkaveling  
       

Kooloogst voor de ruilverkaveling

  
 


De ruilverkaveling in uitvoering
 

Twee foto's die duidelijk aangeven dat het met het varen gedaan is en de verkaveling begint. Jo Dekker laadt de laatste ijzeren schuiten op zijn Mercedes-trailer.
 
Jo Dekker woonde aan het einde van de Oostwal (Nova Zembla) Hij heeft 23 jaar met de auto gereden, hij reed hout voor houthandel Conijn uit Alkmaar en verder stukgoed.
 
1969, de veiling tijdens de ruilverkaveling Een vlet op het droge in de vaarveiling.
Het afgraven van het spoorlijntje tijdens de verkaveling (1969), op de achtergrond een seinpaal. Links van de dragline de nieuwe boerderij van Jan Kraakman, Kanaalweg.
 
Een kraan bezig met het graven van nieuwe waterwegen en het maken van dammen naar de landerijen. Een zandzuiger aan het werk. Het zand werd van grote diepte opgezogen en werd gebruikt voor de aanleg van nieuwe wegen.
De plas waar de zandzuiger aan het werk is, is nu het meer in recreatiegebied Het Geestmerambacht.
 
Een bulldozer, op de achtergrond de zuurkoolfabriek.
De Zuiderbrug vanuit het hoorden, op de achtergrond het veilingkoffiehuis. De sloot wordt gedempt.

Pagina Diversen:
Trammetje
 
Het afgraven van het spoorlijntje, op de achtergrond het station.

Pagina Diversen:
Trammetje
 

Als de vorige foto, rechts het veilingkoffiehuis.

Pagina Diversen:
Trammetje
 

Genomen vanaf de veilingweg, na de bocht naar links het Zwarte Pad. De tuinderswoning in de verte met het oranje pannendak is Oudewal 29a. Daarnaast de boerderij van Paarlberg, kortom: vol zicht op de Gasbuurt.
   
       
Hieronder 4 foto's die gemaakt zijn in 1969 vanuit de slaapkamerramen van Fabriekstraat 31 (familie Smit):
de eerste twee vanuit het raam aan de voorkant (de noordkant), de laatste 2 vanuit het raam aan de achterkant.
 
De boerderij van Ruijter.

Pagina Dorpsgezichten Fabriekstraat/Molenaarsweg
 
Dezelfde boerderij, nu zonder brug. Eerst een sloot..... Daarna een weg!
De sloot langs de Oudewal-west wordt gedempt. Uiterst links het bruggetje naar de woning van de familie Jaap Groot (Sol).

Pagina Dorpsgezichten:
Westfriesedijk en Oudewal-West

Hetzelfde geldt voor de sloot langs Oudewal-oost, op de voorgrond de directeurswoning van de gasfabriek, helemaal achter in de bocht van de Oudewal: de woning van Bart van Duin.

Pagina Dorpsgezichten Oudewal-oost.

 

1967, het huis van Bart van Duin, op de hoek van de Oudewal en nu Kanaalweg, wordt gesloopt t.b.v. de aanleg van de Kanaalweg.
 
Pagina Dorpsgezichten Oudewal-oost.
1967, dezelfde sloop, in het midden Klaas Nannes.
   
De brug van Jane (Fabriekstraat).

Pagina Dorpsgezichten:
Fabriekstraat/Molenaarsweg

Ten oosten van het Spoorlijntje, op de achtergrond het veilingkoffiehuis.

Pagina Diversen:
Trammetje
 

   
  
 


In en rond de bebouwde kom

Het droogleggen van de sloot langs de dorpsstraat, hier de wipbrug naar de Burgem. Burgerstraat.

Pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan
 

De jeugd vindt nog vis.....

 

Dezelfde sloot iets verder, richting Oude Ursulakerk. Links het burgemeestershuis.

Pagina Dorpsgezichten:
 
Moriaan tot NH Kerk

Ongeveer dezelfde plek als de vorige foto.

Pagina Dorpsgezichten:
 
Moriaan tot NH Kerk

 

Op de achtergrond Oude Ursulakerk.

Pagina Dorpsgezichten:
 
Moriaan tot NH Kerk

 

De sloop van de Noorderbrug (Skroiversbreg): de brug waar de Dorpsstraat overging in de Oostwal.

Pagina Dorpsgezichten:
Oostwal

De Zuiderbrug (op de overgang van Oudewal naar Dorpsstraat waar nu het Zwarte Pad is). Vroeger liep hier het Zwarte Padje, langs de spoorlijn.

Pagina Dorpsgezichten Oudewal-oost.

 

 

Drainagewerkzaamheden op het land vr de stolp van P.Sevenhuysen aan de Fuik, tijdens de ruilverkaveling. Voor de afvoer van teveel hemelwater worden hier aarden buizen in de grond gelegd, i.p.v. de vroeger gebruikelijke gegraven greppels

Pagina Dorpsgezichten:
Dorpsstraat Noord en De Fuik
 April 1968: 3 foto's van de aanleg van riolering.

Dit ook in het kader van de ruilverkaveling, er waren nog veel pleetjes boven sloot!
 
 
De Dorpsstraat, voor de Zaadhandel en het woonhuis van Beemsterboer, later wordt in de Zaadhandel de Wereldwinkel gevestigd. Daarnaast: het dubbele woonhuis van de families Piet en Bertus Mosch. Op het padje de jongste dochter van Bertus: Anita.
 
De woning van de familie Bertus Mosch.  
Pagina Dorpsgezichten: Dorpsstraat tot RK Kerk
 
 
13 mei 1970: Voor de boet: mevrouw Mosch-Dekker (van Bertus Mosch). Haar zoontje Paul, Astrid Smit en dochter Irene spelen in het opgespoten zand, vroeger sloot, nu Molenaarsweg.

Daarnaast de boet van Willem Molenaar, daarnaast het woonhuis van Betje Filmer en Piet Molenaar aan het Beemsterpad.
 

13 mei 1970: op een zondag (met de zondagse kleren aan!) glibberend in de prut, waarschijnlijk bij de boomgaard van boer Ruijter. Daar achter keek je vroeger op het voetbalveld. Op de foto Wills Mosch met haar jongste zussen en broer. Niet echt ruilverkaveling, 25 maart 1988..... Maar toch weer een grote verandering. Molenaarsweg: Bertus Mosch achter z'n huis: het bouwrijp maken van grond bij Huize Angela voor de bouw van 31 bejaardenwoningen. De Fabriekstraat en de brug van Stet.... ook wel genoemd de brug van Jane..... op de achtergrond de kruideniers- en snoepwinkel van Thijs en Jane waar je elke zondag als kind je 'centen ging verkopen'. Na de kerk, na de middag, met z'n allen met een stuiver op zak naar Thijs en Jane, zoutelap, gelukszak, zwart op wit, zuurstok, jantje lacht jantje huilt, spek, dropveter, lollie, wijnbal..... te veel heerlijks om op te noemen!  
Pagina Dorpsgezichten: Fabriekstraat/Molenaarsweg
 

Warmenhuizen breidt zich uit....

Pagina Dorpsgezichten:
Centrum tot Moriaan en Dorpsstraat Noord en De Fuik

De Alingterp, op de achtergrond de veiling Tussen de Dorpsstraat en de Alingterp. Vanaf de Alingterp: zicht op de
Burgemeester Burgerstraat.
Het eerste nieuwe huis van Ger en Guus Sevenhuysen.
 
Een mooi nieuw huis: eerst maar boerenkool in de tuin. Keesie Barsingerhorn in de nieuwe tuin bij Ger en Guus. Natuurlijk maandag: wasdag.
Alingterp: Lekker spelen in de prut! Een zelfgemaakte kar. Kinderen van de  buren.
 
   
  Oud Wulpendorp.
Rechts op de achtergrond de druivenkas van Hilletje Gutker.
 
De Dorpsstraat, rechts het huis van Beemsterboer.  
  
 


Kinderspel Alingterp

Begin jaren 60....... dus voorafgaand aan de eigenlijke ruilverkaveling, werd er veel werk verzet aan en rond de Alingterp. Zand, zand en nog eens zand.... En zo ontstond er een lustoord voor kinderen! Er zijn uit die tijd heel wat foto's.......  en er is ook een bijzonder verhaal:

Cari en Jet Quant kwamen op een zondagmiddag bij Ans Pronk in de Alingterp. Ze zouden gaan lopen langs de trambaan naar Krabbendam.
De Trambaan was nog niet geasfalteerd. Jack Pronk en ik (Peter Jonker) liepen mee met de meiden, we liepen er als jonge puppies achteraan.
Halverwege de Trambaan lag een grote berg prut, dat was schijnbaar interessant want daar moest op gelopen worden. Wij er achteraan. Al gauw zakte de meiden door de bovenste opgedroogde laag heen. Ze zaten tot hun middel in de bagger, n van de meiden wist er nog uit te komen, ik weet niet meer wie.
We raakten volkomen in paniek, dus schreeuwen en roepen om hulp. Er liepen gelukkig meer mensen, die kwamen op het geschreeuw af, gelukkig kregen die de meiden eruit.
Wij huilend op huis aan, van Jack en mij zaten alleen de schoenen onder de bagger, maar de meiden zaten onder... en stinken die troep!

En nu de foto's....
 


 

Janny Burger en Peter Jonker.

Op de achtergrond de opgespoten zandberg in de Alingterp.

Wat wil je als kind nog meer met zo'n grote zandbak voor je deur?

 

Tijdelijke bewoners van de Alingterp.

De familie Reinierse woonde in een woonwagen.  Hij werkte op een dragline bij de verkaveling. De woonwagen staat tegen het kerkhof.

Dit is de familie Bijen, zij woonden naast Alingterp 30. Hij zat op een bulldozer.

Later kwamen hier Bob Lingerak en Atie van den Berg wonen.
Bob was kappersmodel bij Han Rol.

De meisjes in het wit zijn Bea en Betje Idserda (zij kwamen oorspronkelijk uit Ned. Indie) en de ander twee in het wit zijn dochters van Jan Bijen van de woonwagen.

 

De buurjongens aan het hutten bouwen.

V.l.n.r. Peter Jonker, Kees Groot, Sef Jonker, Jack Pronk, Paul Groot.

 

V.l.n.r. Peter Jonker, Jack Pronk, Peter Bleeker, Sef Jonker.

  

 

Peter Jonker en Paul Meijland. Paul's vader was politieagent te Warmenhuizen.
Hij had nog twee broers Ben en Adri en twee zussen Agaat en Mappie.

Hanneke Bleeker en Sef Jonker.

 


 
     

Verjaarsfeestje.

V.l.n.r. Hanneke Bleeker, Peter Jonker en Gerard Beukers.

 

     
  
 

Na de  verkaveling

Krantenartikelen:

23 januari 1967: Bedrijven in ruilverkavelingsgebied zonder Elektriciteit.
Aansluiting kost duizenden guldens:
Melken bij een petroleumlamp
(Zie ook foto hieronder).

Interview met Jac Groot, voorzitter van de Plaatselijke Commissie, door Volkert Nobel,
25 mei 1979:
De klus zit erop.


 

De nieuwe veestal van de Familie Vader (uit de Fuik) aan de Heemtweg, na de verkaveling. De foto ondersteunde een artikel in de krant dat aangaf dat alle problemen van een start in een nieuwe omgeving en stal nog niet waren opgelost. Er was namelijk nog geen stroomkabel aangelegd voor de nieuwe bedrijven aan de Heemtweg. Zo moest er bij het voeren van het vee op de wijze zoals op de foto te zien is, worden bijgelicht! Het omleggen van de kool in de schuur gebeurde 's winters. Op deze foto Willem Jonker (links) en zijn broer Cor. De schuur stond aan de Heemtweg, ze woonden aan de Oostwal. Toen deze foto gemaakt werd was er nog geen stroom voor licht en koeling.

 

Home / Agrarisch / Sloten en proelen / Dorpsgezichten / Schoorldam / Krabbendam