Home
Nieuwe aanwinsten
Geschiedenis
40-45
Schoorldam
Krabbendam
Dorpsgezichten
Anno 1982
Sloten en proelen
Agrarisch
Ruilverkaveling
Festiviteiten
Kermisfoto's
Schoolfotos
Trouwfoto's
Mensen
Sport
Familiefoto's
Familie Jonker
Familie Koorn
Familie Ligthart
Familie  Quant
Familie Stet
Diversen

Gastenboek

 

 
 
Voor het laatst bijgewerkt: 19 september 2016


 

   

        
 
  

 

De openbare lagere school aan de Stationstraat, wat toen nog 'De Buurt' of 'Het Buurtje' heette, werd gebouwd in 1865. Het was een school voor jongens en meisjes, ongeacht van wat voor geloof dan ook (in de praktijk was dat Katholiek of Hervormd). Daarvoor stond er de boerderij van Arie Kroon. Deze boerderij werd door de Gemeente voor f 2500,-- gekocht, het slopen kostte f 390,-, de bouw van de school met woning kostte f 10.350,--.

Op 2 februari 1925 werd er een nieuwe (gemengde) school voor openbaar onderwijs aan Oud Wulpendorp in gebruik genomen, de school aan de Stationstraat ging verder als de Katholieke Vincentiusschool. Deze school bleef tot 1955 gevestigd aan de Stationstraat, toen werd de Vincentiusschool aan de Doorbraak in gebruik genomen (die in 2015 weer afgebroken is). In de Vincentiusschool aan de Stationsstraat kwam de Katholieke kleuterschool: de Fatimaschool.

In de jaren 80 werd het openbaar onderwijs vanaf Oud Wulpendorp verplaatst naar een nieuwe openbare lagere school: de Torenven (Dorpsstraat 54, schuin tegenover de oude Ursula Kerk).

De Katholieke meisjesschool Sint Theresia (en het daarbij behorende nonnenklooster) werd gebouwd in 1926. De architect was Jos Duijnstee uit Den Haag. De inwijding vond plaats op 15 februari 1926 en werd verricht door de Eerwaarde Heer M.P.S. Ooms, Deken van Alkmaar.
De school werd gesloopt in 2015, nadat er een geheel nieuwe school gebouwd was ten oosten van de oude Theresia- en Vincentiusschool: De brede school de Hoge Ven (2014).
 


Openbare Lagere School

Links: Een schoolfoto.... de kwaliteit is erg slecht, maar dat is niet zo vreemd.... het jongetje dat omcirkeld is is Klaas Quant, geboren in 1870.... Wie er verder op staan is niet bekend....

Rechts: Een foto uit hetzelfde album....  ook slechte kwaliteit...
De foto is gemaakt aan de westkant van het gemeentehuis (de achterkant dus), wanneer hij gemaakt is en wie erop staan is niet bekend.


 

Rond 1908, in het midden, voor de staande meisjes met donkere jurk (en lichte v-hals) en lichte jurk: Piet Quant, zoon van Klaas Quant en Trijntje Quant-Pronk.
Op deze foto staat ook Frans Mathijsz. Koenen, 1e onderwijzer (dus hoofdonderwijzer) van 6 juli 1879 tot 1 oktober 1915, hij overlijdt 6 oktober 1915. Hij verdiende in 1915 f 700.- per jaar.

De foto is gemaakt voor het voormalige Wit Gele Kruis-gebouw, de woning van schoolhoofd Wouter Koot uit Limmen. Hij was hoofd van de gemengde RK jongens- en meisjesschool, de Fatimaschool. Hij trouwde in 1921 met Vroon Admiraal, zij verhuisden in 1924 naar Warmenhuizen, woonden eerst in de Fabriekstraat, daarna in dit gebouw. Hij was de oprichter van V.I.O.S, de gymvereniging D.W.V., jeugdspaarbank Kolping en de Floralia. Het echtpaar Koot verhuisde in 1958 naar Heiloo, waar hij overleed op 27 november 1958, zijn vrouw op 9 juli 1960.

Openbare Lagere School
Een bijzondere foto, Rooms en Protestant in één klas!

V.l.n.r.
Voorste rij: Jaap v.d. Berg, Louw v.d. Berg, Sie(w)erts (?), Jac Heman, ---?, ----?, Alie Koenen, Bets Pastoor, v.d. Berg, P. de Moel
Midden: Cor v.d. Berg, Aagt v.d. Berg, Nannes, Ben Nannes, Fr Heman, Bram Kroon,
H. Sevenhuysen, Gre Dalenberg, Trijntje Mink, Trien Slot, Frans Koenen, Piet Rempt, Dirk Groet
Achter: Cor Kuiper, Nannes, Nannes, Ma Vlam, Dieuw Vlam, Grietje Kuiper (Jb dochter), Anne Slot, Grietje Kuiper, Mink, Mink, Grietje Wiering, de Moel, Mr Koene

1910
Voor de woning van de hoofdonderwijzer aan de Dorpsstraat:
Boven: Cor Konijnenburg, K. Tesselaar, R. Tesselaar, Liese Paarlberg, Geertje Veter, Dieuw Vlam, Guurtje Staadegaard, Pietertje Slijkerman, Dieuw Veter.
Daaronder: Klaas Tesselaar, Thé Stadegaard, Jaap Swan, Freek de Waal, J. Tesselaar, Jan Vlam, Jaap Vlam, Jan Westra, Jaap Westra.
Daaronder: W. Tesselaar, Janneke de Vet, Jo Huiberts, M. Stet, Alie Stet, P. Tesselaar, Marie Tesselaar. J.Tesselaar en Jan Tesselaar.
Onderste rij: Cor de Vet, Cor van Trienen, Cor Stet, Jan Smit, Klaas Westra en Dirk Smit.
Uiterst links: onderwijzers Konijnenburg en Koenen, rechts meester Graafsma.
1910
Bovenste rij: ? Berkhout, Willem Buiter, ? ? Berkhout, Piet te Buck, Hendrik Barsingerhorn, Cornelis Frans, Arie de Geus.
Daaronder: Piet Frans, Tecla te Buck, Klaassie de Geus, Janneke Delver, Marie Dekker, ? Berkhout, Hannie van Baar, Trijntje Commandeur, Jan Zon.
Daaronder: Piet Bas, ? Blankendaal, Hennie Bakker, Trien Delver, Trijntje Berkhout, Ma Delver, ? Berkhout, Neel Commandeur, Jo Blankendaal.
Eerste rij: Hil Dekker, Jo Buiter, Lou van den Berg, Jaap van Baar, Jaap van den Berg.
Uiterst links meester Koenen, rechts meester Konijnenburg.
Rond 1912.
Vooraan, zittend op de bank, tweede van links: Jannetje de Vet.
Onderwijzend personeel van de Openbare Lagere School in 1914.

Staand: meester De Geus, meester Paardehaar en juffrouw De Moel.
Zittend: meester Nelissen, meester Konijnenburg (hoofd der school) en juffrouw Keesenberg.

Daniel Konijnenburg was hoofdonderwijzer van 1910 tot 1923 (in 1918 was de school een jaar gesloten wegens de Spaanse griep), na hem werd Jan Paardehaar hoofd (1923-1924, hij werd opgevolgd door Willem Koot (1924-1925).

Openbare Lagere School, 1914.

Bovenste rij, v.l.n.r.: Klaasje de Geus, Cornelia Blankendaal, Marie Wognum, Maartje Delver, Marie Pie, Alie Stet, Trijntje Berkhout en Piet Quant.
Tweede rij: Meester Koenen, Brecht Lighthart, Trien Vlugt, Jans Mekken, Jannetje Vet, ? Goudsblom, Hennie Bakker, Nies Ooijevaar, Trien van Langen, Alie Quant, Teeuwis Quant en Meester Konijnenburg.
Derde rij: Jan Berkhout, Siemen Vlugt, Jan Mekken, Willem Berkhout, Piet Sieuwertsen, Louw v.d. Berg, J. Ooievaar, Jaap van Langen en Truus Quant.
Voorste rij: ? Goudsblom, ? Mekken, ? Sieuwertsen,Trien Meijer, ? Kemper, ? Vlugt, Jo de Vet en ? Goudsblom.

Rond 1915....?

Rechts pastoor Willemse, tweede van rechts is waarschijnlijk Alie Quant, geboren in 1904. Op deze foto een jaar of 10. Dan zou de foto van rond 1915 moeten zijn.
 
Zie ook Pagina Mensen: Beroepen: Pastoor Willemse, een herinnering aan zijn 25-jarig pastoorsjubileum, maart 1920.

Openbare Lagere School, 1916

Bovenste rij, v.l.n.r.: Nel Molenaar, Hennie Bakker, Anna Molenaar, Anna Rozendaal, Ma Gutker, Trien Lighthart, Marie Kraakman, Alie Quant en Trien Dekker.
Tweede rij: Arie Reinders, Piet Smit, Arnold Konijnenberg, Thé Reinders, Jan Smit, Agatha Lighthart, Anna Kraakman, Grietje Put, Arie Ooijevaar, Marietje Konijnenburg, Grietje Ooievaar.
Derde rij: Jaap Rozendaal, Anna Reinders, Marie Smit, Nelie Smit, Trien Mosch,  Anna Mosch, Truus Quant, Griet Ooijevaar, Anna Put, Corrie Konijnenburg en Jo Konijnenburg.
Voorste rij: Jaap Smit, Kees Reinders, Antoon  Dekker, Jan Mosch, Jaap Gutker, Bernard Konijnenburg, Anton Quant en Herman Quant.
De onderwijzers zijn: links Meester Nelissen en rechts Meester Konijnenburg.

1920
Bovenste rij: ? Slijkerman, Piet Dekker, Cees Reinders, Cees Nannes, Piet Zomerdijk, Kees Pie, Mat Pronk, Jan Ligthart, Jo Kossen, Anton Dekker.
Daaronder ? ter Plegt, Ma Schrijver, Jannie Wit, Trien Sikking, Annie Zomerdijk, Anne Reinders, Trien Dekker, Cornelia Mink, Janneke Rijpma, Anne Roozendaal, Piet Slijkerman.
Daaronder: Anne de Moel, Jaap Slot, Niek Kossen, Piet de Vet, Cor Goudsblom, Jo Ligthart, Willem Pronk, Willem Gutker, Anne Rijpma, Jane Pronk.
Onder: Jan Pureveen, Bertus Zomerdijk, Willem Goudsblom, Willem Mink, Trien Pie, Agnes Reinders, Anna Sikking, Janneke Ooterdom.
Links meester Konijnenburg, rechts meester Nelissen.
1920
Bovenste rij: Mien Moerbeek, Cor Moerbeek, Tinus de Moor, Mien Meijer, Marie Smit, Gré Latenstein, Jo Latenstein, Theeuwis Pronk, Grietje Meijer.
Daaronder: Gert v.d. Molen, Jan Pronk, Dirk Smit, Anne de Moor, Jans Smit, Marie Ooievaar, Gerard Kouwenberg, Arie Smit, Dirk v.d. Molen, Jan Kouwenberg.
Daaronder: Dorus Meijer, Cor Nannes, Klaas Ligthart, Wim Slot, Hannes v.d. Molen, Niek Pronk, Tien de Ruijter, Grietje Mosch, Corrie Smit.
Onderste rij: Willem Molenaar, Pietje Pronk, Cor Ooievaar, Arie de Nijs, Margje Mars, Nel Nannes, Alie Moerbeek, Jansje Latenstein, Anne v.d. Molen en Cor Mars.
Links: juffrouw de Moel, rechts: juffrouw Keesenberg en meester Konijnenburg.

Openbare Lagere School, rond 1924

De school werd later brandweergarage....
Op de tweede rij, de eerste links: Betje (Elisabeth) Kleibroek, de eerste rij derde links: haar zus Nelie Kleibroek.
Onderste rij, vierde van links: To Quant, daar precies boven haar zus Corrie.

Begin jaren 20: de Openbare Lagere School in Schoorldam. Katholiek en Protestant onder 1 dak, later verhuisde het Roomse deel naar Warmenhuizen.

Boven v.l.n.r. Thomas Boekel, Jan Jonker, meester Dijken, Piet Jonker, Jan Stet, Teun van Loenen, IJf Blokker, Jan van Loenen, Theo Beukers, Wiltje Sevenhuysen, kleuter Mos op de arm van juf Jonkers.
Tweede rij: Jasper de Vet, Niek Mos, Cor Duinmeijer, Piet Jonker, Mientje Jonker, Trien Jonker, Jan de Vet, Reinier Beukers, Arie Geus, Siem Damiaans, Chris van der Kolk, Henk Schippers, Henk Jonker.
Derde rij: Dieuwertje Blokker, Annie van Loenen, Trien Beukers, Annie Bakker, Trien ter Burg, Gre Mos, Marie Bakker, Gre van Loenen, Guurtje Jongerling.
Onderste rij: Piet Jonker, Marie Duinmeijer, Nel Beukers, Thea Schippers, Trien van der Kolk, Meindert Stet, Willem Prins, Jan de Graaf, Jan van Loenen en Keessie Bakker.
Achter Mientje Jonker gedeeltelijk zichtbaar Ma Dekker en in de Boom zit Dik Sevenhuysen.

1925 - de nieuwe Openbare Lagere School aan Oud Wuilpendorp.
Achter, links: meester Donia, Nelie Bas, mevrouw Donia, Wil Siewertsen, Joop Klant, Jan ter Plegt, Piet de Geus, Piet Vlam, Ab Dekker, Cor Jonker, Klaas de Geus, Jaap Slot, Willem Gutker, Piet Jonker, Paul Nicolai, Anna Swan, Hennie Bakker, Klaasje Vlam, mevrouw Posthuma-Wouda.
Tweede rij: Grietje de Vet,  Margje Mars, Nelie Barsingerhorn, Alie Helder, Truus Groet, Mien Moerbeek, Klaasje Dekker, Lies Strijbis, Jo Kutterink, Ma Dekker, Nel Koning, Dieuw Koorn, Rein Posthuma.
Derde rij: Wim Groet, Bram Delver, Niek Barsingerhorn, Jaap Slot, Klaas de Vet, Jaap Mars, Niek Dekker, Cor Slikker, Piet van Rijn, Piet Rempt, Jan Barsingerhorn, Maartje Rol, Jan Kouwenberg, Gerard Kouwenbeerg, Jan Jonker, Cor Schrijver.
Anne de Moor, Ma Barsingerhorn, Aal Moerbeek, Jannetje de Vet, Trien Koning, Grietje Otto, Klaasje Mink, Alie Pastoor, Ma Hopman, Alie Mink, Trijntje Mink, Corrie Posthuma, Luus Moerbeek, Ger Donia, Hennie Donia, Guus Klant, Dieuw de Vet.
Voorste rij: Wim Slot, Willem de Vet, Willem Jonker, Frits Frankvoort en Jaap Dekker.
2 febriuari 1925: de opening van de nieuwe Openbare Lagere School.
Onder: J.C. Leyen (de architect), J. Swan (wethouder), J. Burger (burgemeester), J. de Groot(wethouder) en T. Donia (hoofdonderwijzer).
Boven: W. Gutker, P. Slot, K. Westra (aannemer), H.G. Rijs (gemeentesecretaris), Dominee G. Hornstra, K. Molenaar, J. Hof, G. van Hesteren (huisarts) en C. Nannes.
 

De Openbare lagere school, rond 1930. Uiterst rechts: Juffrouw Posthuma, de moeder van Rein Posthuma, huisarts in Warmenhuizen en actief in het verzet, zie pagina 40-45

De twee meisjes met de geruite jurkjes (vooraan) zijn Brechtha en Maas Sevenhuysen.

1931
Voor: C. Blankendaal, Annie Pronk, P.v.d. Berg, Jan Greuter, W, Volkers,  P. Hoogeboom, S. Jonker, Jo van Wonderen, Jaap Beemsterboer.
Tweede rij: Klaas Molenaar, J. Kwant, Jan Dekker, Jaap Groot, Bram Dekker, P. Greuter, Jaap Mekken, C. de Nijs, K. Blokker.
Derde rij: A. van Duin, Frans Beemsterboer, Piet Suiker, Jaap Tesselaar, W. Bakker, A. Rijkers, Han van Hesteren, Jan Mosch, M., Mosch, H. Quax.
Achter: A. Wester. W. Mosch, Jan Blankendaal, Jaap Pronk, Jaap Dekker, Thé Dekker, S. Sikkink, P. Jongejan.
Links boven: juffrouw de Wit.

Openbare Lagere School, Oud Wulpendorp

Boven: Nellie Vlam, Betsie Klok (van de Molen), Nellie de Boer, Thea Voorthuyzen, Anel Groet, Greetje Parelberg, Ada Rempt, Marietje Barsingerhorn, Trieneke de Geus, Anneke Koster
Midden: Juffrouw Miedema uit Schoorl, en ???
Onder: Margriet Burgman en daarboven Wil Barsingerhorn met daar achter broer Hans. Dan zijn er nog Piet Barsingerhorn, Wim Heman en Wim Barsingerhorn

Herinnering aan de Openbare Lagere School. Ger Sevenhuysen (1939), zoon van Gert,
Omstreeks 1956
Vooraan: Wil Barsingerhorn en Anneke Koster.
Dan: Thea Voorthuysen en Trieneke de Geus en daarachter Reini Vlam.
Met juffrouw Miedema, zij woonde aan de Voorweg in Schoorl. Alle dagen kwam ze door weer en wind op de fiets uit Schoorl.
Omstreeks 1958:

Links: De klas met Juffrouw Miedema.

Rechts:
V.l.n.r.: Thea Voorthuysen, Wil Barsingerhorn, Ata Rempt, Trieneke de Geus, Anneke Koster, Reini Vlam, Hans Barsingerhorn en Onno Vellinga.

Omstreeks 1958
Op de Boot naar Texel.
V.l.n.r.: Trieneke de Geus, Thea Voorthuizen (haar vader was politieman, ze woonden in de Stationsstraat, hij is later de camping begonnen bij Schoorldam), Ada Rempt uit de Fuik,  Betsie Klok uit de Greb (van de Grebmolen), Anneke Koster van de Zuurkoolfabriek en Wiltje Barsingerhorn.

Links: eind jaren 50: vooraan: Wim Barsingerhorn, daarachter Wil Barsingerhorn,Trieneke de Geus en Piet Barsingerhorn. Helemaal rechts Marry Schrijver.

Rechts: Thea Voorthuisen, Wil Barsingerhorn en Ada Rempt.
 

Tot slot drie krantenartikelen:

 


Kleuterschool

Rond 1943. Het jongetje met de armen over elkaar op de tweede rij is Cor Tijm.
1960, eerste klas kleuterschool, met rechts juffrouw Bets Blokker.

Bovenste rij v.l.n.r.: Gemma Ruijter, Wil Mosch, Aad Mosch, Wilfred Kauw, Tineke de Groot, Gerard Blokker, Kees Smit, Anke Dekker, Joke Komen, Arja Ligthart, Juf Blokker.
Tweede rij: Els de Wit, Titia Ruijter, Mia de Nijs, Els Boots, Paul Groot, Rita Nannes, Thea van Duin, Gert Kemper, Carla Groot,
Jose Kemper, Rosina Gomes.
Derde rij: Jac Pronk (overleden 1972) Christa Blokker, Dita Molenaar, Gerrie de Groot, Joke Wognum, Marleen Tesselaar, Jean Robert, Wim Ellebroek, Joke Hoogeboom.
Onderste rij: Marian Komen, Joop Meier, ? Glas, Kees Zoon, Ben Mosch, Wil de Ruijter, Henk Blokker, Paul Zutt.

Ongeveer 1962, derde klas kleuterschool, met Zuster Cunegondis
Boven v.l.n.r.: ?, ...Beukers, Ben Mosch, Tineke de Groot, Nico Pronk, Piet Smit??. Gerard Blokker. ?, Heleen Tesselaar,
... Broersen.
Tweede rij: Carla Kemper, Loes Spaans??, Mia van Duin??, Nel Mekken??, ?, ?, Elly Burger, Henk Blokker, ?, Gerrie (de) Groot.
Derde rij: Gemma Ruijter, Marjan Komen, Ria Stet, Dita Molenaar, Tineke Beemsterboer, Gert Kemper, Paul Zutt??, ?, Marleen Tesselaar.
Voorste rij: Aad Mosch??, ?, Christa Blokker, Cary de Nijs, Greet Ligthart, Greet Idserda, Jack Pronk, Jan Ruiter, José Kemper, Mia de Nijs.
Kleuterschool 1961, zuster Modesta

1: Kees Nannes, 2: Wil Mosch, 3: Jim Smit, 4: Wilfred Kauw, 5: Brigitte Bruin, 6: Wil Smit, 7: Sjaak Hoogervorst, 8: zuster Modesta, 9: Titia Ruijter, 10: ??? Koomen, 11: Rita Zutt, 12: Adrie Glas, 12: Thea van Duin, 13: Thea van Duin, 14: ???, 15: Joop Meijer. 16: ??? 17: ??? Blokker, 18: Gerda (?) Dekker, 19: Rosita Gomes, 20: ????, 21: ????. 22: Rob Kemper, 23: Wim Ellenbroek, 24: Karin Smit, 25: Jan Pronk, 26: Arjan Ligthart, 27: ??? Pronk, 28: Johan Dekker, 29: ??? Vader, 30: Siem Jonker, 31: Marja Smit, 32: Lisette Stam, 33: Jaap van Wonderen. 34: ??? 35: Mappie Meiland, 36: Joke Wognum, 37: Kees Zoon, 38: Joke Wognum, 39:???? 40: ?? de Wit (?), 41: Dick van den Berg, 42: Els Boots

Kleuterschool, 1965 of 1966 met zuster Jerona. Daarnaast Kees van Wonderen die in deze klas zat.
 
Achterste rij: Sjaak komen, Gerard Sevenhuysen, Emerens Hoogland, zuster Jerona, ??, Hennie Tesselaar, Annemiek Polman, ??
Rij daarvoor: Carla van duin, Carla Stet, Karin de Wit, Piet Ligthart (Moos), ??, Kees Jan Roosendaal, ??, Nanda Vlam, Kees van Wonderen, Ruud Burger, Nico Jongejan, Hermien Jonker, Angele Pronk, Thea tesselaar.
Zittend achter tafels: Jan Ligthart, ??, Arien Slijkerman, Perry ligthart, Rinus Molenaar, ??,
? Robert, Ruud Beukers.
Zittend voor tafels: Ineke Ligthart, Theo Blankendaal, Miriam van Baar, Arien Mosch, Nina Tesselaar.
Zittend aan voorste tafel: Ton Jonker, Karin Mosch, ??, Liesbeth Houtkoper.

Kleuterschool Maria Fatima 1965/66 met juffrouw Truus Gomes
 
Achterste rij v.l.n.r.: juffrouw Truus Gomes, Margriet Dignum, Ron van Baar, Rob van Baar, Kees ?, Irene Mosch, Hans Mosch
Daarvoor: Patrick de Groot, Rene Bruin, Marga Zutt, Berry de Nijs, John ?, Nico Sevenhuysen, Peter van Diepen?, Nieke de Nijs, Ingrid? Tineke Jonk.
Daarvoor: ?, ? (jongetje met handjes onder zijn kin), ? Goudsblom, Teun Paarlberg?, Yvonne Tesselaar, John Schipper
Daarvoor: Marjan Tesselar, Dennis de Nijs, Marijke Westra (half te zien),?, Peter Bruin, en er schuin achter Ella Dekker.
Daarvoor: Rudolf Koorn (Kuuks), Ligthart (half te zien), Karina Jongejan.
Voorste: ?, ?, Marja van den Berg.
Aller voorste: Marjoke Klaver.
1969: kleuterschool met juffrouw Truus (Gomes)

 

Staand (van links naar rechts): Harry Tesselaar, Femke Stam, Jolanda Tesselaar, Niels Pronk, Marcel (Moos) Dekker, Mariëtte Pronk, Jeannette Dekker, Gerard (Turry) Tesselaar, Ruud Idema, Sandra Stet, .... Tesselaar, Margreet van Wonderen, Marian Jonker, .... Mosch.

 

Middelste rij (van links naar rechts): ???, Frits Duineveld, Marian Pronk, Peter de Moel, Wim Meulemans, Peter Tesselaar,

Marian Dekker, Anita de Nijs, Annemiek Burger, Corina Swan, Cees Tesselaar (Ruttel?), Tineke Zoon, Perry van Baar, Corina van Wonderen, ???, Mats Ligthart, Trijnie Blokker, Mary Dignum, John van Diepen.

 

Voorste vier (van links naar rechts): Annet Ligthart, Piet van Wonderen, Annemiek de Nijs, Heidi Nannes.

Maria Fatimaschool 1981

Voorste rij vierde van links Jorg Koorn en daarnaast met rode trui is Dylan Buiter van Eef. Op de tweede rij van onder en dan de derde van rechts is Arnold Koorn

Maria Fatimaschool 1983

Voorste rij, derde van rechts: Arnold Koorn, bovenste rij, vierde van links Jorg Koorn.

Maria Fatimaschool 1985

Links vooraan Erwin Koorn.


Vincentiusschool

Vincentiusschool
Vincentiusschool 1943
Een foto uit ongeveer 1948.
V.l.n.r.: Joop Tesselaar, Tinus Pronk, Siem Hogeboom, Tinus Gomes, Wim de Nijs, Arie van de Berg, Piet Meijer, ?????, Gerrit Bransen, Ton Bommer, Siem Ligthart, Jan Vader. De onderwijzer is Meester Simon Razing.

 
Vincentiusschool 1951. Het onderwijzend personeel v.l.n.r. meester Razing (ook wel genoemd Simon Rees), meester Regtvoort, meester Koot (hoofdonderwijzer), juffrouw Goudsblom en meester Andringa.
 
1960: Vincentiusschool, derde en vierde klas.

Bovenste rij, v.l.n.r.:
Theo Latenstein, Leo Suiker, Louis Pronk (Lowie), Nico Pronk, Emiel Pronk, leerkracht Meester Zijp, Laurens Pronk, Kees Hoogervorst, Martien Dekker, Ton de Nijs, Wim Jonker (Willem)

De rij daaronder (tweede rij): Adrie van Wonderen, Peter Robert, Nico van Duin, Felix Zutt, Aad van Duin, Dirk Meijer, Vincent Tesselaar, Jan Dekker, Anton de Ruiter, Piet Hoogervorst (t), Gerard Zoon

Derde rij: Johan Groot, Ben Meiland, Adrie Bleeker (Aik) (t), Cor Mosch, Nico Quant (t), Adrie Berkhout, Gerard Dekker, Eef Buiter, Ton Groot, Sjors Dekker, Adrie Groot, Siem Ligthart (Sam)

Onderste rij:
Vincent Nolet (t), Ton Hoogeboom, Maarten Pronk, Maarten Jonker, Jaap Blokker, Mick Smit (Nico), Kees Ruijter
 

De dubbele klas van de Vincentiusschool uit 1962, klas 2 en 3 (7/8 jaar).
Lerares: mevrouw van Duin.
Bovenste rij v.l.n.r.
Nico Vader, Siem Jonker, Wim Hoogeboom (overleden), Kees de Nijs, Ruud Visser, Wil Bakker, Mevrouw van Duin, Thijs de Nijs, Kees Meijer,
Kees Zoon (overleden), Peter Mosch (overleden),
 
2e rij. v.l.n.r.
Wil Ligthart, Thijs de Groot, Kees Zutt (lange), Nico de Nijs, Wim Dekker, Sam Mosch, Dick van de Berg, Louis Komen, Gerard Blokker,
Bart Blankendaal, Kees Nannes, Paul Mijland, Siem Mosch, Gerard Latenstein, Frans Dekker, Kees Zutt (Baassie).
Onderste rij v.l.n.r.
Peter Jonker, Gerrit Kemper,Wim Ellenbroek, Ben Mosch, Jos Tesselaar, Jan Ruiter, Sjaak Dekker, Nico Hoogeboom, Jan van de Berg,
Bert Buiter, Kees Mosch, Nico Pronk, Kees Blokker, Harry Kauw, Wil de Groot.
 
1965: tweede klas Vincentiusschool, links boven juffrouw Zutt.
 
V.l.n r. staand: Kees van de Berg., Marcel Beemsterboer, Peter Bleeker, Mathé Mosch, John Beemsterboer, Siem Ligthart, Frank Buiter, John Vader, Sid Smit, John Pancras, ??????, Ruud Tesselaar, Dirk Mosch, Kees Mosch, Hans Zut, JimTesselaar.
Zittend: André Stet, Frans Stam, Frans Kaufman, Gert Goudsblom, Kees Groot, Gert Jongejan, Jaap van de Berg, Hans Duineveld, Kees Stet.

Achter het raam: Maarten Pronk (Witsik).
 

1965: vierde klas Vincentiusschool, meester De Jong

1: Kees Blankendaal, 2: Johan Dekker, 3: Paul Groot, 4: Wim de Groot (Sol) Groot, 5: Gerard Hoogeboom, 6: Adrie Glas, 7: Louis Nannes. 8: Jim Smit, 9: Wil de Ruijter, 10: Jean Robert, 11: Rob Kemper, 12: Aad Mosch, 13: Hans Ligthart, 14: Jos Tesselaar (Etsie), 15: Jack Pronk, 16: Sjef Jonker, 17. Wil Mosch (Fluut), 18:Willem Duineveld, 19: Nico Komen, 20: Sjaak Pronk, 21: Thijs de Nijs, 22: Ruud Zutt, 23: Wil Pronk, 24: Wilfred Kauw, 25: Peter Broersen, 26: meester P. de Jong, 27.  Karel Ligthart (Zoutje), 28: Paul Tesselaar, 29: Peter Suiker, 30: Piet Smit, 31: Hans Broersen, 32: Mickey Smit, 33: Paul Zutt, 34: Sjaak Hoogervorst, 35: Jan Pronk, 36: Peter Bruin, 37: Joop Meijer, 38: Kees Broersen, 39: Jaap van Wonderen
 

Rond 1966 Er komt een nieuwe jongen in de klas: Nico Koorn uit Barsingerhorn. Een heel leuk verhaal, geschreven door oud-klasgenoot Peter Jonker:

Van katapult tot kattenkwaad en de wijze lessen van Han Rol.
 

1967 of 1968:
Boven v.l.n.r.: Frank Jonker, Peter de Nijs, Nico Sevenhuysen, Cees Tesselaar, John Schipper, Ber de Nijs, Ben Duineveld, John Berkhout, Paul Kemper, Bobbes de Ruyter, Peter Kemper, Peter Huiberts.
Midden: Hans Mosch, Cees van Diepen, Perry Ligthart, Nico Bruin, Dennis de Nijs, Peter Pronk, Ron van Baar, Peter Jongejan, Cees van Wonderen, Piet Ligthart, Theo Blankendaal, Patrick Groot.
Onder: Keesjan Rozendaal, Ton Jonker, Rudolf Koorn, Ron Groot, Jos Goudsblom, Rob van Baar, Niels Pronk, Kees Blokker, Jos Mosch.

Vincentiusschool 1969/1970, waarschijnlijk de tweede klas.
Achterste rij Ed Mosch, Hans Smeele, Jan Latenstein, ? Tesselaar, Ton en Dick Nannes,  Connie van Baar, Nicolien Blokker.
Middelste rij Mirjam van Baar, Ella van de Berg, Rudolph Koorn, Trix Ligthart, ?, Mirjam Beemsterboer, ? Nannes, Wim Mosch, Loes van de Berg.
Voorste rij, Mieke Ligthart, ? Zut, Adrie Meulemans, Ina Dekker, Sjaak Meijer, Cindy Groot, Jose Tesselaar, ? Klaver, Marlies Buiter.

1970: zesde klas Vincentiusschool: Ineke de Groot, Karin Groot, Sandra Groot, Greet Hoogeboom, Mats Bruin, Jan Blankendaal, Alies Jonk, André Stet, Hans Duineveld, Trudie de Nijs, Hans Huiberts, ????, Nel de Ruiter, Bert de Ruiter, ????, Marja Jonker, Hans Burger, Ruud Tesselaar, Frans Stam

 

1971: achter: Sandra Dekker, Trudie Burger, Alice Bruin, Anouschka van der Ham, Mats Ligthart (Moos), Gina Idema, Ron Tesselaar (Etsie), Theo Molenaar, Astrid Dekker, Mary Dignum.
Midden: Ilse Dekker, Trijnie Blokker, Peter Mosch (Muis), Ruud de Nijs (Goudje), IJda Hoogeboom, Petra Ligthart, Adri Ligthart (Zoutje), Johan Tesselaar (Pent).
Voor: Ton Mosch, Peter Tesselaar, Johan Mes, Ted Smit, Richard Suiker.


Theresiaschool

  

Theresiaschool, 1926

Voorste rij, v.l.n.r.: Lena Goudsblom, Aal Molenaar, Han Bleeker, Marie Bommer, Marie Smit, Annie Dekker, Lien Groot, Lien Kemper en Marie Molenaar.
Tweede rij: Trien Ligthart, Griet Mosch, Anne Bakker, Nel Beukers, Jans Latenstein, Grietje Groot, Dieuw Klaver, Jo Blokker en Eva Stet.
Derde rij: Corrie Vlught, Corrie Quant, zuster Teresiana, Jo Stam en To de Wit.
Staand: links: Marie Sikking en rechts Nel Nannes.
De foto is gemaakt voor de waranda.

Voor de waranda van de Theresiaschool.

 

Theresiaschool, 1926

Schoolklas met zuster Teresiana.
 

 

Theresiaschool, 1926

Schoolklas met zuster Teresiana.
 

Theresiaschool, rond 1931
De tweede rij van boven: het meisje met de grote zwarte strik is Alie  Beukers (later getrouwd met Piet Jongejan). Voor de non: Annie de Nijs (later getrouwd met Jacob de Groot).

Theresiaschool, rond 1931
Links boven: Liva Nannes (later getrouwd met Jaap de Nijs), daarnaast weer Annie de Nijs.

Theresiaschool 1956-1957, uit de verzameling van juffrouw Keesom.

Zij heeft de 2de klas, de 4de klas, en de gecombineerde 5de en 6de klas les gegeven.

Links: Het onderwijzend personeel, op de trap aan de achterkant van de Theresiaschool, o.a. mevrouw van Koningsbruggen, juffrouw Keesom en mevrouw de Graaf. Links onder Zuster Hostia, daarachter Zuster Ignatia.
Verder staan op de foto Zuster Theresina en Zuster Albertina Margaretha Maria.

Rechts: Het bestuur, met o.a. de heer en mevrouw Spaans (Krankhoorn), de Nijs en Beemsterboer. Uiterst rechts zuster Ignatia (hoofd van de school), naast mevrouw Beemsterboer: Zuster Hostia.

Foto links:
Vooraan: Thea Molenaar en Hannie Jonker.
Daarachter: Thea Ligthart, Margriet Zutt, Margriet Ruijter, Corrie Quant, Alie de Wit, Tinie Groot.
Derde rij: Katrien (Karel) Quant, daarboven ? Tesselaar, Alie Zutt. 
Midden boven: mevrouw de Graaf.

Links: uitje naar Duinvermaak (Bergen) 1955, met o.a. Trudy
Jonker en Tiny Ruijter, Gaath Nannes en Corrie Quant. In het midden: Zuster Hostia.

Rechts: o.a. Truus Gomes, Truus Quant, Anneke Ooievaar. Jopie de Nijs, Sjaan Quant en Thea Schipper.

Links: Schoolreisje 1956 met o.a. Sjaan Quant en Trudy Mosch. 
 

Rechts: Schoolreisje 1956 met Zuster Hostia (op de schommel) en mevrouw de Graaf.

 

1956: klas 5 en 6: een kersttafereel op het schoolplein.

 O.a.: Truus Tesselaar, Katrien Quant, Corry de Nijs en  Cis Kauffman.

 

Links: schoolreisje Velserend 1957.
Achter: ?, juffrouw Keesom, Truus Quant, Hannie Jonker, ? , Corrie de Nijs, Jopie de Nijs, Trudie Rozendaal.
Zittend: Sjaan Quant, Tineke Tesselaar, Thea Schipper, Ans Pronk, Marjan Hof uit de Krankhoorn, ?, Sjaantje de Nijs, Trudie Mosch.

Rechts: Schoolreisje Bloemendaal, 8 juli 1957 met Catrien, Truus, Greet (Berkhout?)

Links: Velserend 1957.
 

Rechts: Velserend 1957. Achter op de foto staat: Anneke, Hilda, Corrie, Marian.


 

Klas 6 in Velsen op de begraafplaats van verzetsstrijders in Velsen.

O.a.: Greet Berkhout, Katrien Quant, Lida Dekker, het laatste meisje is ? Pronk.

 

1957, zesde klas Theresiaschool met juffrouw Keesom.

Foto links:
Van boven naar beneden: Trudie Roozendaal, Trudie Mosch, Anneke Dekker, Jopie de Nijs, Hannie Latenstein, Nelly Beemsterboer,Truus Quant.
Verder Hannie Jonker, Anneke Ooyevaar, Pudens Zutt, Truus Gomes, ? Dekker, Jopie Ruijter, Thea Schipper, Tiny Tesselaar.

Foto rechts:
Beneden: Gina Tesselaar, Jeanne Quant, Els Ligthart, Bets Ruiter
Daarboven: ? Zaadnoordijk, Lucie Groot, Tiny Tesselaar , Vera Berkhout
Rina Tesselaar, Truus Roozendaal, Corrie de Nijs
Juf Keesom , Tiny Zut, Trudie Mos, Ina Dekker
Rina Konijn, Tiny Kuilboer

De zuidkant en de oostkant van de school. Eindelijk is de trap waar veel foto's gemaakt zijn goed te zien!!!!!

4 Juli 56:
Nellie Beemsterboer, Truus Quant, Candida Teselaar, Truus Gomes, ?, ?, Thea Schipper, Sjaan Quant, Hannie Jonker, Anneke Ooyevaar, ? Dekker, Jopie Ruijter, ?, ?, juffrouw Keesom en Pudens Zutt.

1957: klas 6, eind schooljaar 1957: er wordt een dans ingestudeerd in de gymzaal.

Links: o.a. Lida Dekker, Cis Kauffman, Sjaan Quant.

Rechts: o.a. Anneke Ooijevaar, Sjaan Quant, Cis Kauffman, Lida Dekker, Thea Molenaar.

Vervolg van hierboven.

Links: o.a. Lida Dekker.


Een rapport eerste klas Theresiaschool, 1955/56, onderwijzeres Zuster Hostia.
Heel bijzonder is de tweede bladzijde: Ouders, wij vragen u, in het belang van uw kinderen.....
Maar ook de vakken, belangrijkste vakken (als je afgaat op de volgorde in het rapport) zijn: Gedrag, Vlijt en Netheid, gevolgd door Godsdienst.

Links: Zuster Hostia in het Poëziealbum van Ciske Quant, Sacramentsdag 1956....... (Sacramentsdag is de tweede donderdag na Pinksteren). Zuster Hostia was de onderwijzeres van de eerste klas.

Rechts: mevrouw de Graaf, 3 oktober 1956, onderwijzeres van de tweede klas.......

23 augustus 1972:

Een ontroerende brief van mevrouw De Graaf aan een vroegere leerlinge om haar te feliciteren met haar huwelijk.

16 juli 1962: 6de klas

1e rij links van voor naar achter:
Eef Ligthart, Marja kemper
Anneke Zoon, Yvonne Dekker
Annemiek Nannes, Nel de Nijs
Truus Dekker en Karin Smit
 
Staand van links naar rechts:
Anneke Dekker, Tinie Komen, Alie Quant
 
In de banken rechts van voor naar achter:
Margo Boots, Ina Suiker
Tineke van Duin 1, Tineke van Duin 2, Marian Latenstein
Marijke Ligthart, Willy Jonker, Atie Zomerdijk
Truus Zutt, Hennie Beemsterboer
 
Staand voor het raam van links naar rechts:
Zuster Renata, Alie Smit, Marja Nolet, Lia Beemsterboer, Luus Jonker, Marijke Dekker, Nel Pronk

Theresiaschool, 1960/61
Halve (derde) klas en de vierde klas
 
Boven v.l.n.r.:
Ans Mos, Eefje Dekker, Afra de Ruiter, Els Dekker, Els Zoon, Marian Mosch, Corrie Beukers, Marleen Nannes, Nels Zutt, Anneke Dekker, Jet Quant, Anneke Nolet, Hennie.Kemper, Liesbeth Jonker, Anky Suiker, Marijda Blokker, Hanneke Bleeker, Anneke Meilhof
Tweede rij: Hennie de Nijs, Stieneke de Wit, Ina Pronk, Ton Tesselaar,  Marian Schipper, Coby van Duin,............................,  Alie Dekker , Marian Ruijter, Marijke Bakker, Anneke Wiering, Ella de Nijs., Christa Meijer
Voorste rij: Ans Pronk, Annet de Nijs, Greet Beemsterboer, .Lia Ellebroek, Tinie Kauffman

Onderwijzeres: mevrouw de Graaf.

Theresiaschool, 1962 of '63

V.l.n.r. bovenste rij: Mia de Nijs, Rita Zut, Lenie Tesselaar, Margriet Vader, Titia Ruijter, Gemma Ruijter, Lida Zomerdijk.
Tweede rij: Wil Smit, Gitta Bruin, Marian Komen, Joke Komen, Rina Ligthart.
Derde rij: Carla Groot, Arja Ligthart, Tineke de Groot, Loes Dekker, Wil Nannes, Thea van Duin, Rosina Gomes, Els Boots, José Kemper, Cari de Nijs.
Onderste rij: Lia Sijs, Ria Stet, Marleen Tesselaar, Greetje Ligthart, Nel Mekken, Ria van Duin, Dita Molenaar, Ria Blankendaal, Gerrie Groot en Tineke Beemsterboer.

1967: tweede klas Theresiaschool
Achterste rij v.l.n.r.: Gerda de Groot, Gerda Dekker, Elly Hoogervorst, Jolan Ligthart, Bea Stet, Rina Jonker, Marion Lighthart
Voorste rij: Trudie Beemsterboer, Gerrie van Duin, Lidia Huiberts, Marga Latenstein, Carla Bakker, Tineke Meulemans, Ilse Roozendaal, Gerda Ligthart
 

1967
Juffrouw Postma in het Poëziealbum van Bea Stet, 13 oktober 1967.
1968: derde klas Theresiaschool
Trudie Zoon (1), Liesbeth van Wonderen (2), Carla Bakker (3), Trudie Beemsterboer (4), ???? (5), Carola Zutt (6), Annet Sijs (7), Bea Stet (8), Trudie Stam (9), Rina Jonker (10), Els Beukers (11), Anja Blokker (12), Ilse Roozendaal (13), Jose Schipper (14), Marga Latenstein (15), Lidia Huibert (16)

Onderwijzeres: mevrouw de Graaf.

1969, klas 2 en 3 Theresiaschool
 
Achterste rij staand v.l.n.r.: Tineke Jonk, Anneke Dekker, Ineke Ligthart, Angele Pronk, Ineke Mosch, ??, Emerens Hoogland, Annette de Groot, Annemieke Robert, Margriet Dignum, juffrouw Postma, Karin de Wit, Carla van Duin, José Smit, Hennie Tesselaar, Yvonne Tesselaar, Carla Stet, Jolanda Ligthart, Joke Meulemans.
Voorin links: Nina Tesselaar met rechts daarnaast Nyke de Nijs, daarachter Anniek Dekker, daarachter Annet Burger
Middelste rij tafels: voorin Marja de Moel, met daar rechts naast Margret Ligthart,
daarachter: v.l.n.r.: Annet Spaansen en rechts Ineke Nolet en rechts daarvan Ella Dekker,
daarachter v.l.n.r. : Trees Tesselaar en rechts José Pronk, Margo Mes (met vlechten) en Corina Smit.
daarachter v.l.n.r.: Annemieke Hoogenboom, Karin Dekker, Irene Mosch, Carina Jongejan, Marja van den Berg
daarachter v.l.n.r.: Marjoke Klaver, Wil Nannes.
 

 

 

1969: vierde klas Theresiaschool
De staande rij, v.l.n.r.: Joke Tesselaar, Gerda Ligthart, Jose Schipper, Els Beukers, Anja Blokker, Carla Bakker, Liesbeth van Wonderen, Thea Tesselaar, Marijke Vader, Henriëtte Klaver, Hennie Ligthart, Hermien Jonker, Marga Zutt, Elles Mosch, Karin Mosch
Zittend: Gerrie van Duin (1), Ria Molenaar (2), Marion Ligthart (3), Ilse Roosendaal (4), Rita Tesselaar (5), Ellen Pronk (6), Lidia Huiberts (7), Trudie Stam (8), Astrid Smit (9), Marga Latenstein (10), Gerda Dekker (11), Rina Jonker (12), Annelies Pronk (13), Trudie Beemsterboer (14), Ellen Kemper (15), Dorothé Schipper (16), Marjo Jonk (17), Tineke Meulemans (18), Carola Zutt (19), Bea Stet (20), Margo de Nijs (21)

Onderwijzeres: mevrouw de Graaf

1969: vijfde klas Theresiaschool.
Bovenste rij, v.l.n.r.: Jan Tesselaar, Dik Schipper, Nico Nannes, André Stet, Rob Smit, Margret Burger, Annelies Kauw, Anja van Dalen, Alies Jonk
Middelste rij: Fred Slijkerman, ????, Ruud Tesselaar, Kees Mosch, Silvia Blokker, Ineke de Groot, Liesbeth Jonker, Greet Hoogeboom
Onderste rij: Rene Smeele, Bert de Ruiter, Frans Stam, Kees Mosch, Karin Groot, Sandra Groot
 

1969/1970: eerste klas Theresiaschool met zuster Therese.
Van links naar rechts, van achter naar voor:
Irma Stam, Zr Therese, Loes van de Berg, Ina Dekker, Ella van de Berg, ? Rood, Marlies Buiter, ? Nannes, Beatrix Smit, Jose Tesselaar, Mieke Ligthart, Connie van Baar, Nicolien Blokker, Mirjam Louter, Els Stam, Marjan Mosch, Loes Tesselaar, Carla de Nijs, vlechtjes in het haar met strik Cunie Molenaar, meisje met schuifspeldje in het haar Mirjam van Baar, ? de Nijs, geruite jurk Mirjam Beemsterboer, daarachter Trix Ligthart, twee staartjes in het haar voorin Cindy Groot.
1971: zesde klas Theresiaschool.
Staand v.l.n.r.: Fred v.d. Berg, Wim Ligthart, Jan van Diepen, Siem Dekker, Lau Komen,
Jos Duineveld, Koos de Groot, Gerard de Groot, Gert-Jan Jongejan
Middelste rij: Margo de Nijs, Dorothé Schipper, Ellen Pronk
Voorste rij: Rita Tesselaar, Adri Burger, Jose Schipper, Ria Molenaar, Carola Zutt, Ilse Roosendaal, Astrid Smit, Tineke Meulemans, Joke Tesselaar, Bea Stet.
De 3 jongens in het gras: Hans Dekker, Kees Groot, John van Baar.
 

1973:

Een groepsfoto van de 6e klas in 1973 op kamp Mosterdveen in Vierhouten op de Veluwe.
 

V.l.n.r. Ron Groot, Patrick Groot, Ber de Nijs, Nico Sevenhuysen, Perry Ligthart, daar schuin achter Kees ?, (van de Kanaalweg) daarachter ? en daar weer achter meester Bert Voorn.
Mevrouw links naar meester Voorn is mevrouw Sevenhuysen (de moeder van Nico), de jongen daarvoor met gestreept shirt is Peter Jongejan (Pé de Painter) dan v.l.n.r. Annet de Groot, Karina Jongejan, Hans Mosch met daarachter meester Jan Gijzen,
Nieke de Nijs, mevrouw van Duin, Marja de Moel, Willy Nannes, meester Meijer en voor mevrouw van Duin en Marja de Moel:  Joke Meulemans, Corina Smit (half), Karin Dekker, Marja van den Berg, Margret Ligthart, Margriet Dignum, Petra Hoogeboom, Annet Spaansen, Regina Roling, Margot Mes, Marjoke Klaver.
Voorgrond: Kees van Wonderen, ?, Okke Gevaert, ?, Kees Tesselaar, ?, ?, Anniek Dekker (hoofd scheef)
Daarvoor: Ron of Rob van Baar, Ton de Ruijter, ? met daarboven Francois Aboudzaki en John Schipper, rechts onder John, Peter Pronk, ?, KeesJan Roozendaal, Paul Kemper, Berthold Kops, Robin Oldenburger en Dennis de Nijs
Liggend: Peter Kemper
Leerkrachten van links naar rechts Bert Voorn, mevrouw Sevenhuysen (was geen leerkracht), Meester van de Mark, meester Gijzen, mevrouw van Duijn, meester Meijer, ?, en meester Cobussen.

Theresiaschool 1986

Middelste rij, tweede van links Arnold Koorn.

Theresiaschool 1986

Voorste rij, tweede van links Jorg Koorn.

Theresiaschool 1986

Voorste rij, vierde van rechts Erwin Koorn.

1988: Reünie
Boven: Ria Visser, Alie Zutt, Agatha Ruijter, Ria Blokker, Tinie Groot, Riet Nannes,Tineke Dekker,
Truus Tesselaar.
Onder: Marion Nannes, Ria v/d Molen, Ina Jonker, Ria Hogeboom,Tinie Beemsterboer,Karel Quant,  Alie Jonker, Marga Spaans.
1988: Reünie
Atie Zomerdijk en Tineke Komen.

Theresiaschool 1989

Bovenste rij, rechts van de juffrouw: Arnold Koorn.

Theresiaschool 1992

Voorste rij, vierde van links: Erwin Koorn.

Theresiaschool 1993

Voorste rij, derde van links: Erwin Koorn.


Lagere school Schoorldam

Zie voor meer schoolfoto's Pagina Schoorldam.

Een schoolklas rond 1890, tweede rij van boven, derde rechts: Grietje Greeuw (1882-1966), dochter van Dirk en Susanna Greeuw-van Rimsum.

Zie: Pagina Familiefoto's: Familie Nicolai.

Rond 1914

Eerste rij: Klaas Jonker (zie ook pagina familie Jonker), Trien de Ruiter, Zus Stet, Truus Pronk, Piet Sevenhuysen, Joh de Leeuw, Herman Groot, Marie de Leeuw, Cor Stet.
Tweede rij: Herman Pronk, Piet Pronk, Anton Groot, Piet Sevenhuysen, Jan Ligthart, Bram van Eik, Cor Spruit, Piet Bakker, Gert Jonker.
Derde rij: Teun Klerk, Trien Bak, Antje de Graaf, Marie de Ruiter, Jans Jonker, Lena van Eik, Ant Ligthart, Klaasje Sevenhuysen, Jan Jongerling.
Vierde rij: Meester Veen, Bet Spruit, Lies Pronk, Grietje de Graaf, Dieuw Vlam, Maartje Sevenhuysen, Nico Pronk, Jan Groot.


Huishoudschool/VGLO

Huishoudschool 1955/56

De 2 jaars huishoudschool in Warmenhuizen, boven de Theresiaschool met zuster Ignatia en Mevrouw van Dam.
Leerlingen: Corry Smit, Els Wiering, Tinie Groot, Ida Smit, Nel Tesselaar, Tinie Beukers. Ria Kossen,Truus Mosch.

VGLO 1960
Op de trap, van boven naar beneden: Truud Mosch, Thea Molenaar, Tineke Tesselaar, Ans Pronk, Sjaan de Nijs, Tinie Kuilboer, Rina Tesselaar, Tinie Jonker, Wies Dekker.
Staand: zuster Fausta, Nely Nannes, Mevrouw Smeddes, Tinie Nannes, Sjaan Quant, Margriet Mosch, Tinie Suiker, Coby van Duin, The Schipper, Ina Komen, Gerda Meijer, Anneke Dekker en zuster Ignatia.
Zittend: Trudie Roozendaal, Truus Quant, Hannie Jonker, Corrie de Nijs, Bets Ruiter, Greet Zutt, en ?

VGLO Tuitjenhorn, tweede klas, 1961.
Op de voorste rij v.l.n.r.: Marian Nannes, Thea Smit, Willie Mosch, Ulkje Stoop, Trudie Ellenbroek.
Tweede rij: Tinie Mosch, Lenie Wiering, Vera Dekker, Willie Tesselaar,  Femie Stam.
Staande meester Bot, Anneke van Vliet, Ina Stoop, Margriet van Duin, Nettie Schilder.
Volgende rij: Uulkje Melchers, Bets Pronk, Trudie Glas, Marieke van Schaik, Cobie Ligthart.
Laatste rij: Greet Komen, Anneke Visser, Alie Mekken.

VGLO Tuitjenhorn, 1962/63.
Staande links boven Anneke Visser, Cobie Ligthart, Willie (Wills) Mosch, Margriet van Duin, Ulkje Stoop, Ina Stoop, Bets Pronk en ?
Zittend links Netty Schilder, Femy Stam, Meester Tijm, Juffrouw Smeddes, Meester Beemsterboer en Juffrouw ?Links zittend Ulkje Melchers, Ineke Broersen, Els Blokker, Els Lichthart en Thea Smit.
VGLO Tuitjenhorn - begin jaren 60
Eerste rij: ?, Harry van den Berg, ?, Marijke Quax, Alie Quant, Tineke Komen, Annemiek Nannes, Marijke Dekker, daarvoor Thea Smit.
Tweede rij: derde van links: Ina Suiker, Tineke van Duin, Willie Jonker.


Naaischool

Rond 1925.

Deze foto is gemaakt voor het patronaat. (Zie Pagina Dorpsgezichten: Centrum tot Moriaan).

Eerste rij: ???? (uit Burgerbrug), ??? (uit Eenigenburg), To van Langen, ??? (uit Eenigenburg), Zuster ...., Pastoor, Anna Zoon, ??? Groot (van de melkboer), ???, Anne Groot, ??? Wit (van de molen).
Tweede rij: ??? Mosch, Anne Kemper, ??? Reinders, ??? Hoogeboom (uit de Fuik), ??? (woonde in de Oostwal), Anne Mosch, Nelie Hof, ??? Vlugt (later getrouwd met Pronk), Anne Kraakman, Trien Pronk, Marie Blom (uit Eenigenburg).
Derde rij:Trien Sikking, Jane Pronk, Sijtje Schipper, Anne Reinders, Gre Spaan, Nelie de Nijs, Anna Bringeberg, Marie Smit, ??? Goudsblom, Gaath Jonker, ????
Vierde rij: Neel Mekken, Trien van Wonderen, Trien van Baar, Griet Ooyevaar, ??? Ooyevaar, Lies Blankendaal, Mien Meyer, Marie Molenaar, Trien Goudsblom.

Midden jaren dertig, de naaischool voor het patronaat. Uiterst rechts achter: Corrie Quant (later getrouwd met Bram Dekker), de vrouw voor haar werkte bij pastoor en heette Anna (????),  achterste rij derde van rechts is ???? Pronk, tweede van links ???? Bommer.
Schoolreisje van de naaischool, half jaren 60.

Eerste foto: Annemiek Nannes, Alie Quant, Gerda Tesselaar, Eef Ligthart, Marijke Ligthart, Afra Ligthart.
Daarachter: Tineke Komen, Marja Kemper, Tineke van Duin, Atie Zomerdijk en ?.

Tweede foto: Atie Zomerdijk, Tineke Komen en Annemiek Nannes,

Derde foto: Marja Kemper, Gerda Tesselaar, Tineke Komen, Atie Zomerdijk en Annemiek Nannes.


Schoolreisje

Een schoolreisje van de Openbare Lagere School, eind jaren 30.

Openbare Lagere School: Een schooluitje naar het klimduin in Schoorl.
V.l.n.r. Meester Paarlberg (uit de Oudewal?), juf Miedema, meester Vlam (uit de Oostwal?), Dik Sevenhuysen.
Daarvoor: Hans Barsingerhorn. In het midden Piet Modder, helemaal rechts Thea Voorthuizen.
Eerste rij: Ata Rempt uit de Fuik, ??? Paarlberg?, Ellie Sevenhuysen, Jan Barsingerhorn, ??? uit Tuitjenhorn, Wil Barsingerhorn, Anneke Koster.

Een foto van het beroemde schooluitje voor de hoogste klassen van de RK Lagere School Warmenhuizen, ongeveer 1950. De klassen staan voor een Dakota op Schiphol.
Van onder naar boven van af links: Rijn Berkhout, Piet Vader, Wim Mekken, Mevrouw Koot, Piet Gomes, Theo Reinders, Piet Groot, Jan Pronk Nic zn, Jan Kossen, Cor Ligthart, Wil Buiter, Bob Lingerak, Meester Koot, Bart van Duin (Schoolbestuur), Bram Dekker, Jan Pronk Cees zn., Piet Tesselaar, Emiel Reis, Jaap Nannes, Rinus Jonker, Siem Goudsblom, Bertus Huibers, Wim Ligthart, Arie de Nijs, Jan Pronk Piet zn., Cor Nannes, Frans Quant.

1955: schoolreisje naar Duinvermaak: meester Koot en Jopie de Nijs.

Vijfde en zesde klas Theresiaschool, rond 1960, schoolreisje naar Schiphol.
Als leerkrachten zijn o.a. te herkennen: meneer Dignum (plus echtgenote Rina), meneer Poland (plus echtgenote), mevrouw de Graaf.
 

Schoolreisje ca. 1966.
Namen vanaf eerste rij vooraan van rechts naar links:
Nelly Mekken ,Tineke Beemsterboer, Sjaak Pronk  Loes Dekker,  Kees Nannes , Wil Smit, Nico Koorn, Nico Hoogeboom, Kees Zoon, Wilfred Kauw, Nico Pronk, Jim Smit, Paul Zutt, Peter Jonker, Gerrit Kemper.

 

1967: Schoolreisje.

Op de vuilnisbak: Nico Sevenhuysen.

 

  


Katholieke school, eerste communie

Processie in Warmenhuizen

Een stukje uit de krant van 1985. De foto werd ingezonden en is in het bezit van mevrouw To Koorn-Quant. (Zie ook pagina Fam. Koorn en pagina Fam. Quant).
Tekst bij de krantenfoto:
De bruidjes van 1930 zijn nu oma's van 1985.

Omstreeks 1930 was er een processie in Warmenhuizen.

"Onze schoenen moesten gewit worden en we kregen papillotten in het haar, want je moest er zo mooi mogelijk uitzien", schrijft ons mevrouw To Koorn-Quant.
De meesten zullen nu wel oma zijn en niet meer in Warmenhuizen wonen.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Marie Pronk, Corrie Blokker, Tootje Quant, Sjaantje Hoogeboom, Liesje Groot, Trien Kauw (ț), Corrie Kemper en Nelie kleibroek.
Middelste rij van links naar rechts:
Stientje Ligthart, Mientje Molenaar, Corrie Goudsblom, Aatje Groot, Annie Gomes, Lies van Hesteren en Trientje de Groot.
Boven-midden:
Corrie Quant en Trien Pronk.

Eerste heilige communie, 1964
Vijfde van links: Trudie de Nijs.

1985, in de RK Kerk, eerste communie. Derde van links Jorg Koorn, daarnaast Dylan Buiter (zoon van Eef Buiter), daarnaast Arnold Koorn.

Een mooie herinnering aan de eerste H. Communie in de kerk van de H. Ursula te Warmenhuizen, 13 mei 1956.